Počet výsledků: 150 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 2)

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Divadelní fakulta
Obor/plán
DIFA - Dramatická umění: Divadlo a výchova
zahrnout jen obhájené práce

Agelová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Objekt jako integrální součást procesu zkoušení

Agelová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: dvě.čárky.

Antlová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2022

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Carpe diem?

Antlová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2022

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Jak se mluví hudba

Blažková, Jordana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Zdivadelněná dětská hra dětí předškolního věku jako představení pro rodiče

Blažková, Jordana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Stromík má talent - inscenace s neprofesionální skupinou

Blumaierová, Berit

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Některé možnosti užití masky u neprofesionálních divadelních skupin

Blumaierová, Berit

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Příprava a realizace autorské inscenace Hořký kruh, inspirované koespondencí J. Ortena a V. Fingerové

Bravencová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Kočovné divadlo s neprofesionály: Letní divadelní dílna Chotěborky

Bravencová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Nežádoucí návraty

Břundová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2022

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Autorské divadlo s neprofesionálním souborem - teorie, praxe a metodika

Břundová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2022

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: tao teď! Inc.

Coufal, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Loutkové divadlo v Polné

Coufal, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Tvorba scénáře a jeho jevištní realizace s dětmi dramatického kroužku při ZUŠ v Polné a divadelními ochotníky DS Jiří Poděbradský Polná

Čechová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Scénografie jako podaná ruka neprofesionálním divadelním souborům

Čechová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Tvorba programu divadla ve výchově zaměřená na scénografii výsledného programu

Čermáková, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2022

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Vrba

Čermáková, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2022

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Cesty k tvorbě divadla pro děti na základě praxe brněnských divadelních spolků

Dalová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2013

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Lililinda Superhvězda a její hvězdní přátelé

Dalová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2013

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Hledání tématu pro dívčí neprofesionální soubor: inspirace dokumentárním divadlem