Počet výsledků: 34

Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Historická interpretace
zahrnout jen obhájené práce

Benáková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Bakalářský koncert 13. 4. 2022

Benáková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Kompoziční a stylová analýza sbírky „Libro Primo D’Itavolatura Di Lauto“ Givanniho Girolama Kapspergera

Bernatíková, Renée

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2023

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Bakalářský koncert 6.3. 2023

Bernatíková, Renée

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2023

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Interpretační přístupy při studiu Francouzské suity č. 5 G dur, BWV 816 Johanna Sebastiana Bacha na cembalo a moderní klavír

Galdová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Veřejný koncert ze dne 20. 4. 2022

Galdová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Jiří Antonín Benda - Koncert g moll

Havrlant, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2018

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Veřejný koncert ze dne 26. 3 . 2018

Havrlant, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2018

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Michelangelo Rosii a jeho tvorba

Kavalírová, Anežka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2018

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Barokní improvizace

Kavalírová, Anežka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2018

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Bakalářský koncert

Krajčírovičová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Absolventský koncert

Krajčírovičová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Chorály Johanna Hermanna Scheina ve sbírce 121 varhanních tabulatur

Levová, Anežka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Absolventský koncert 27. 2. 2020

Levová, Anežka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Interpretace koncertu A dur QV5:217 J. J. Quantze na modelu jeho flétny

Maňáková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Vihuela a tabulatury z rukopisu Ramillete de Flores

Maňáková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Bakalářský koncert

Mihálik, Samuel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Bakalářský koncert ze dne 19.5.2021

Mihálik, Samuel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Johann Christian Bach – Klavírní koncerty Op. 7

Nováková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Bakalářský koncert že dne 2. 6. 2020

Nováková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Bakalářská práce: Kompozice Johanna Matthesona v souvislostech dobového myšlení