Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Hudební produkce
zahrnout jen obhájené práce

Kopecká, Vladislava

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Hudba a slovo. Funkce jazyka v hudební praxi.

Šilerová, Lucie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Organizační a ekonomické aspekty fungování symfonických orchestrů ČR