Počet výsledků: 38 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 2)

Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Hra na flétnu
zahrnout jen obhájené práce

Bergerová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2011

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Alexandrova technika a jej využitie pri hre na flautu

Bergerová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2011

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: veřejný koncert ze dne 28. 2. 2011

Brodová, Izabela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Diplomová práce: Polští skladatelé a jejich flétnová tvorba, se zvláštním důrazem na dílo Krzysztofa Pendereckého

Brodová, Izabela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Diplomová práce: Veřejný koncert ze dne 21.2.2017

Durajová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2018

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Diplomová práce: Úloha flétny a pikoly v symfoniích Dimitrije Šostakoviče

Durajová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2018

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Diplomová práce: Veřejný koncert ze dne 26.3. 2018

Dušková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2011

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Česká filmová hudba do 60. let 20. století (Zdeněk Liška)

Dušková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2011

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: veřejný koncert ze dne 4. 4. 2011

Farag, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Diplomová práce: Sonáta pro klavír a flétnu a Les Chants de Nectaire v kontextu flétnové tvorby Charlese Koechlina

Farag, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Diplomová práce: Absolventský koncert 22.3.2021

Hána, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Diplomová práce: Možnosti využití muzikoterapeutických technik v hudebním vzdělávání dětí předškolního věku

Hána, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Diplomová práce: Absolventský koncert 31. 5. 2021

Hanzliková, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Diplomová práce: Významní flétnisté současnosti

Hanzliková, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Diplomová práce: Absolventský koncert 3. 6. 2020

Herková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Diplomová práce: Absolventský koncert 1. 4. 2022

Herková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Diplomová práce: Zasazení vybrané problematiky prstových a tónových cvičení pro hru na příčnou flétnu do hudebně-historického a kulturně-teritoriálního vývojového kontextu

Hrdová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Využití flétny ve tvorbě Erwina Schulhoffa

Hrdová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Veřejný koncert ze dne 11.3.2013

Kundrátová, Iveta

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2010

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu

Mikhailova, Mariia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Diplomová práce: Komparace koncertů d moll a G dur Carla Philippa Emanuela Bacha