Počet výsledků: 64 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 3)

Fakulta
Divadelní fakulta
Obor/plán
DIFA - Dramatická umění: Scénografie
zahrnout jen obhájené práce

Blažková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Vizualita Baletní jednotky Křeč ve vybrané filmové a televizní tvorbě

Blažková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Její pastorkyňa

Boháčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Hranice inscenovaného a komunálního – Proměny identity v postmoderní době

Boháčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie
Diplomová práce: Zámek (záře integrace)

Doleželová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie
Diplomová práce: Vizuální dramaturgie

Doleželová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie
Diplomová práce: O Glashtinovi

Fleislebr, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2018

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie
Diplomová práce: Koncept jako tvůrčí princip tvorby Jany Prekové

Fleislebr, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2018

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie
Diplomová práce: Zlatý drak - Roland Schimmelpfennig

Halgašová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2013

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Francouzská scénografie 30. až 50. let 20. století

Halgašová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2013

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Witold Gombrowicz – Svatba

Hanzlíková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie
Diplomová práce: Srdce v prachu, oči planoucí

Hurych, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2022

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie
Diplomová práce: Vizuální manipulace

Hurych, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2022

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie
Diplomová práce: Probuzení jara

Chaplenko, Anastasiya

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Vaše bolest/moje potěšení

Chaplenko, Anastasiya

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Scénograf Boris Kudlička. Opera Jolanta/Modrovousův hrad.

Chrtková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie
Diplomová práce: Control_C

Chrtková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie
Diplomová práce: Divák v (hyper)prostoru: O možnostech performativního diváctví

Jabůrková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Cesta smrti k popkultuře: vizuální transformace a inspirace

Jabůrková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie
Diplomová práce: Zámek (záře integrace)

Kiseljov, Vladimír

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2008

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie