Počet výsledků: 238 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 16)

Fakulta
Divadelní fakulta
Obor/plán
DIFA - Dramatická umění: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
zahrnout jen obhájené práce

Alexová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
Bakalářská práce: Zapsaný spolek z účetního a právního hlediska (s konkretizací na divadelní spolek tYhle, z.s.)

Alexová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
Bakalářská práce: Vedení sekce FUNDRAISING v rámci 27. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Appelová, Barbora

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2008

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Balíková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2018

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
Bakalářská práce: Marketingový audit festivalu Divadelní svět Brno

Balíková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2018

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
Bakalářská práce: Vedoucí sekce Soubory, hosté a porota festivalu Setkání/Encounter 2018

Bársonyová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
Bakalářská práce: Vedoucí sekce Off-program 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015

Bársonyová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
Bakalářská práce: Výuka tance v ČR se zaměřením na město Brno

Barvínková, Lenka

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2008

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Beránková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Bakalářská práce: Návrh cyklu vzdělávacích seminářů pro zaměstnance marketingových oddělení vícesouborových divadel

Beránková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Bakalářská práce: Produkce inscenace "Chceme žít"

Bošelová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Bakalářská práce: Uplatnění absolventů oboru činoherního herectví Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na trhu práce

Bošelová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
Bakalářská práce: Studentský koordinátor Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014.

Bucharová, Tereza

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2008

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Burianová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
Bakalářská práce: Výzkum diváka HaDivadla

Burianová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
Bakalářská práce: Vedoucí sekce Hosté a účastníci 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015

Ciancimino, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
Bakalářská práce: JAMŮví 2019

Ciancimino, Sára

(udělen titul BcA.)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
Bakalářská práce: Příležitosti prezentace vlastní fotografické tvorby pro studenty a čerstvé absolventy oboru Audiovizuální tvorba a divadlo

Cirnfusová, Eva

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2010

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Cvetlerová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Bakalářská práce: Mobilita českých umělců a kulturních profesionálů v rámci EU

Cvetlerová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Bakalářská práce: Produkce inscenace hry "Být sám"