Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 2946 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 285)

Fakulta
Divadelní fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Blaho, Alexandr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická výchova
Bakalářská práce: (ne)zazdi se - inscenace s doprovodnou dílnou po představení

Blaho, Alexandr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická výchova
Bakalářská práce: Další vzdělávání pedagogů v oblasti divadla se zaměřením na výchovu k diváctví

Bláhová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická výchova
Bakalářská práce: DOMŮ – loutková inscenace pro žáky 1. stupně ZŠ

Bláhová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická výchova
Bakalářská práce: Nezávislé divadelní sdružení De Facto Mimo

Bláhová, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2024

Studijní program: Divadelní produkce a jevištní technologie
Studijní plán: Jevištní management a technologie
Bakalářská práce: Technické zajištění festivalu JAMŮví

Bláhová, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2024

Studijní program: Divadelní produkce a jevištní technologie
Studijní plán: Jevištní management a technologie
Bakalářská práce: Využití rozšířené reality v divadelním prostředí

Blahynka, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická výchova
Bakalářská práce: Bronx

Blahynka, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická výchova
Bakalářská práce: Knínické divadelnictví od počátku 20. století do současnosti a jeho vůdčí osobnosti

Blahynka, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Divadlo a výchova
Studijní plán: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Divadelní vzdělávání ve vzdělávacích institucích ve Velké Británii

Blahynka, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Divadlo a výchova
Studijní plán: Divadlo a výchova
Diplomová práce: O mravencích a cvrčkovi

Blažková, Jordana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická výchova
Bakalářská práce: Jevištní pohybová průprava Jakuba Círa jako inspirace pro neprofesionální divadlo

Blažková, Jordana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Zdivadelněná dětská hra dětí předškolního věku jako představení pro rodiče

Blažková, Jordana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Stromík má talent - inscenace s neprofesionální skupinou

Blažková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Vizualita Baletní jednotky Křeč ve vybrané filmové a televizní tvorbě

Blažková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Její pastorkyňa

Blumaierová, Berit

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Některé možnosti užití masky u neprofesionálních divadelních skupin

Blumaierová, Berit

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Příprava a realizace autorské inscenace Hořký kruh, inspirované koespondencí J. Ortena a V. Fingerové

Bočková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2024

Studijní program: Dramaturgie a režie
Studijní plán: Divadelní dramaturgie
Bakalářská práce: Role ženy ve vybraných dramatech Caryl Churchill

Bočková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2024

Studijní program: Dramaturgie a režie
Studijní plán: Divadelní dramaturgie
Bakalářská práce: V pěně dní

Boháčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2012

Studijní program: Dramatická umění
Bakalářská práce: Princ Homburský - Ubývá skutečnosti