Počet výsledků: 36

Fakulta
Divadelní fakulta
Obor/plán
DIFA - Dramatická umění: Výchovná dramatika pro Neslyšící
zahrnout jen obhájené práce

Dohnalová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Budování tolerance u sluchově postižených dětí pomocí dramatické výchovy

Dohnalová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Dům

Dvořáková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Aktivace smyslů u seniorů prostřednictvím dramatické výchovy

Dvořáková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Srdce v prachu, oči planoucí

Goldefusová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Integrace neslyšících do umělecké výroby televizních pořadů

Goldefusová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Srdce v prachu, oči planoucí

Hegyiová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Funkce loutky v dramatické výchově pro sluchově postižené děti

Hegyiová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Dům

Iškievová, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Kolektivní výkon v inscenaci Zoji Mikotové Písně, básně, balady

Jáňová, Nika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Motivace příběhem k pohybovým aktivitám v rámci dramatické výchovy u dětí se sluchovým postižením

Jáňová, Nika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Dům

Jansová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Hej ty!

Jansová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Divadlo jako prostředek integrace

Krištofovič, Marcel

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2010

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící

Křížová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Kolektivní výkon v inscenaci Zoji Mikotové Písně, básně, balady

Lištvanová, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Partnerská akrobacie pro sluchově postižené studenty vysokých škol

Lištvanová, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Bakalářská práce: Časoprostor

Máňa, Tomáš

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2008

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící

Mazourová, Vladimíra

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2010

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící

Mihaliak, Tomáš

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2008

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící