Počet výsledků: 43 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 9)

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Divadelní fakulta
Obor/plán
DIFA - Dramatická umění: Výchovná dramatika Neslyšících
zahrnout jen obhájené práce

Dohnalová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících
Diplomová práce: Dramatická výchova jako prostředek k navazování vztahů mezi dětmi předškolního věku a seniory

Dohnalová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících
Diplomová práce: Budování a rozvíjení vztahů mezi generacemi předškolního a seniorského věku pomocí dramatické výchovy

Gálová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2013

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Klub nepočujúcich rodičov a ich detí v rodinnom centre Prešporkovo

Gálová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2013

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: "Zábavné hry pre predškolákov"

Goldefusová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících
Diplomová práce: Umělecké tlumočení písní Jiřího Bulise do českého znakového jazyka optikou neslyšící konzultantky

Goldefusová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících
Diplomová práce: Jak chránit přírodu II

Hefty, Michal

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2010

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících

Hegyiová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících
Diplomová práce: Výchova ke zdraví u sluchově postižených žáků formou dramatické výchovy

Hegyiová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících
Diplomová práce: Pan Doktor aneb výchova ke zdraví

Hyklová, Daniela

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2010

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících

Chalupová, Jolana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících
Diplomová práce: Možnosti bezbariérového divadla

Chalupová, Jolana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících
Diplomová práce: Pěnovník

Chytilová, Mariana

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2010

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících

Knapová, Zuzana

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2010

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících

Kolčáková Sivčáková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících
Diplomová práce: Na cestě ke spolupráci

Kolčáková Sivčáková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících
Diplomová práce: Využití metod dramatické výchovy k prohloubení vztahů mezi slyšícími a neslyšícími středoškoláky

Kosiecová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2013

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Historie mezinárodního festivalu kultury neslyšících sv. Františka Saleského v Nitře

Kosiecová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2013

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: TOND - realizace a spoluúčast na modelové inscenaci

Křížová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2018

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících
Diplomová práce: Seznámení dětí v běžné mateřské škole se světem Neslyšících pomocí dramatické výchovy

Křížová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2018

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Výchovná dramatika Neslyšících
Diplomová práce: Příběh jako most ke kultuře Neslyšících