Počet výsledků: 17

Výsledky se týkají zvoleného oboru DIVVYCH Divadlo a výchova (magisterské navazující kombinované jednooborové)
Fakulta
Divadelní fakulta
Obor/plán
DIFA - Dramatická umění: Divadlo a výchova
zahrnout jen obhájené práce

Coufal, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Loutkové divadlo v Polné

Coufal, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Tvorba scénáře a jeho jevištní realizace s dětmi dramatického kroužku při ZUŠ v Polné a divadelními ochotníky DS Jiří Poděbradský Polná

Domkář, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Dramaturgie studentské divadelní přehlídky Mladá scéna 2013

Kobrle, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Od básně k divadlu

Kobrle, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Umělecká agentura Ambrozia

Machálková, Emilie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Zahrada - inscenace Dětského divadelního souboru PIRKO

Machálková, Emilie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Autorská inscenace – Trest

Manda, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Pedagogická poema jako prostředek rozvoje klíčových a odborných kompetencí studentů středních pedagogických škol

Manda, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Tvorba studentského filmu Vteřina a jeho prezentace

Páchová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Tvůrčí dílny hlasové a pohybové improvizace

Páchová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Výzkum hlasové a pohybové improvizace formou tvůrčích dílen

Trenčanská, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Divadelný odbor v Základnej umeleckej škole

Trenčanská, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Tvorba inscenace Nos Cyrano's

Vlková, Maryla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Uplatnění herního jednání v hodinách etické výchovy na základní škole

Vlková, Maryla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Inscenace a dílna pro žáky MŠ a ZŠ - "S mrkvajzníky za Gizelou"

Zajíček, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Využití pohybové (herecké a taneční) průpravy v inscenaci žáků ZUŠ

Zajíček, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Tvorba inscenace na ZUŠ v Ústí nad Orlicí a na ZUŠ v Chocni (případová studie)