Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 2661

Fakulta
Divadelní fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Blažková, Jordana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická výchova
Bakalářská práce: Malá mrtvá zvířátka – inscenace pro děti

Blažková, Jordana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Zdivadelněná dětská hra dětí předškolního věku jako představení pro rodiče

Blažková, Jordana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadlo a výchova
Diplomová práce: Stromík má talent - inscenace s neprofesionální skupinou

Blažková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Vizualita Baletní jednotky Křeč ve vybrané filmové a televizní tvorbě

Blažková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Její pastorkyňa

Blumaierová, Berit

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Některé možnosti užití masky u neprofesionálních divadelních skupin

Blumaierová, Berit

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Příprava a realizace autorské inscenace Hořký kruh, inspirované koespondencí J. Ortena a V. Fingerové

Boháčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2012

Studijní program: Dramatická umění
Bakalářská práce: Matthew Barney - The Cremaster Cycle

Boháčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2012

Studijní program: Dramatická umění
Bakalářská práce: Princ Homburský - Ubývá skutečnosti

Boháčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Hranice inscenovaného a komunálního – Proměny identity v postmoderní době

Boháčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie
Diplomová práce: Zámek (záře integrace)

Böhm, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická výchova
Bakalářská práce: Téma smrti v profesionálním divadle pro děti a mládež

Böhm, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická výchova
Bakalářská práce: Bronx

Bolfová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní dramaturgie
Bakalářská práce: Morální integrita židovského potomka

Bolfová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2017

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Divadelní dramaturgie
Bakalářská práce: Nože ve slepicích

Bolfová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Činoherní režie
Diplomová práce: Režijně-scénografická koncepce jako rovnocenný korelát ve tvorbě Kamily Polívkové

Bolfová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Činoherní režie
Diplomová práce: Sarah Kane: Faidřina láska

Borková, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Večer tříkrálový aneb Nové cesty hudebního divadla

Borková, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Divadelní fakulta, 2009

Studijní program: Dramatická umění
Diplomová práce: Postava Violy v inscenaci hry "Večer tříkrálový"

Borovičková, Milada

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Divadelní fakulta, 2013

Studijní program: Taneční umění
Diplomová práce: Dítě a současný tanec