Počet výsledků: 34

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Obor/plán
HF - Hudební umění: Hra na fagot
zahrnout jen obhájené práce

Kmínková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2015

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Bakalářská práce: Veřejný koncert ze dne 13.1.2015 a 24.3.2015

Kostelecký, Martin

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2010

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot

Košnářová, Jana

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2010

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot

Kravárik, Ján

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Bakalářská práce: Bakalářský koncert 26.1. a 23.3.2020

Kravárik, Ján

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Bakalářská práce: Instruktivní literatura pro hru na fagot v českém školství

Kyjovská, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Bakalářská práce: Alexandre Tansman - Život skladatele a jeho Sonatina pro fagot a klavír

Kyjovská, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Bakalářská práce: Veřejný koncert ze dne 17.12.2013 a 1.4.2014

Olivová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2018

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Bakalářská práce: Historie a současnost ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem a její významné hudební osobnosti

Olivová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2018

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Bakalářská práce: Veřejný koncert 20. 3. 2018

Strakoš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Bakalářská práce: Johann Nepomuk Hummel, život a dílo se zaměřením na jeho fagotový koncert

Strakoš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Bakalářská práce: Veřejný koncert ze dne 8.3.2017

Škrabal, Zdeněk

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2007

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot

Zmeškalová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Bakalářská práce: Leonard Bernstein - West Side Story

Zmeškalová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Bakalářská práce: Veřejný koncert ze dne 7.1.2016 a 7.4.2016