Počet výsledků: 51 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 3)

Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Kompozice

Balgavá, Haimoni

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2024

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice
Diplomová práce: Cyklus slovanských nápevov

Balgavá, Haimoni

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2024

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice
Diplomová práce: Vzťah moderných kompozičných techník a použiTa folklóru vo vybraných dielach skladateľov českého a slovenského kultúrneho priestoru

Brothánková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice
Diplomová práce: Stabat Mater v pojetí skladatelů 20. a 21. století

Brothánková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice
Diplomová práce: Veřejné provedení ze dne 21.2.2019

Demoč, Adrián

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2008

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Využitie ľudovej hudby vo vážnej hudbe od 2. pol. 20. st.

Demoč, Adrián

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2008

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: veřejný koncert ze dne 24. 4. 2008

Dobiáš, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2012

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Princip kánonu v renesanční polyfonii a dílech 20. století //s přihlédnutím k jeho použití a přetvoření

Dobiáš, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2012

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: "Válečné myšlenky" - skladba pro symfonický orchestr a mužský a ženský hlas

Franková, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2011

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Staré nástroje v nové hudbě

Franková, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2011

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Koncert pro bicí nástroje a orchestr

Groulík, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2009

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Zvukovost v díle Salvatora Sciarrina

Groulík, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2009

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Chinese Whispers

Guliyev, Ramin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2024

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice
Diplomová práce: Veřejné provedení skladby ze dne 14.4.2023

Guliyev, Ramin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2024

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice
Diplomová práce: Hudba k animovanému filmu

Haász, Matej

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2007

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice

Hájek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: „Evening Separations", koncert pro elektrické violoncello a symfonický orchestr

Hájek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Georges Aperghis

Chaloupka, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2009

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Fenomén elektrické kytary v artificiální hudbě 20. století

Chaloupka, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2009

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Naklonit si nebesa - jednovětá kompozice pro velký orchestr

Indrák, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2008

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Permutační forma v díle Miloslava Ištvana