Počet výsledků: 42

Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Historická interpretace
zahrnout jen obhájené práce

Barochová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Georg Friedrich Händel: Saul

Barochová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Absolventský koncert 29.3.2019

Bohačíková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Absolventský koncert ze dne 12. 3. 2019

Bohačíková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Cembalová tvorba Petera Grahama

Grossová, Dorota

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Barokní gestika z hlediska sémiotiky

Grossová, Dorota

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Absolvenstký koncert 15. 3. 2019

Hajič, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2023

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Absolventský koncert 10. 2. 2023

Hajič, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2023

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Modalita v melodiích gregoriánského chorálu z výpočetního hlediska

Havrlant, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Absolventský koncert ze dne 2. 6. 2020 - Concerti Clavicembalisti

Havrlant, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Rekonstrukce a rozbor kocertu G dur pro cembalo a smyčce F. X. Richtera

Holá, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Absolventský koncert ze dne 29. 4. 2016

Holá, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Historické příčné flétny ve sbírce Moravského zemského muzea

Houšková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Absolventský koncert (magisterské studium) 29. 3. 2022

Houšková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Skladatelka Antonia Bembo a její sbírka Produzioni Armoniche (1701)

Jakl, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Absolvenský koncert 5.6.2020

Jakl, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Nicola Matteis a jeho tvorba pro housle

Kalová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Mannheimské manýry v oratoriu La Deposizione dalla Croce F. X. Richtera

Kalová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Absolventský koncert ze dne 16. 1. 2017

Kavulová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Absolventský koncert 4. 3. 2020

Kavulová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace
Diplomová práce: Vývoj metodik hry na traverso v 20. a 21. století a jejich aplikace v praxi