Počet výsledků: 32

Výsledky se týkají zvoleného oboru VARHANY Hra na varhany (magisterské navazující prezenční jednooborové)
Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Hra na varhany
zahrnout jen obhájené práce

Andrlová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Vývoj bachovské varhanní interpretace v českých zemích po 2. světové válce

Andrlová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Absolventský koncert ze dne 9. 5. 2017

Benešová, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Forma organovej sonáty v diele J. L. Bellu

Benešová, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Veřejný koncert ze dne 3.2.2014

Černínová, Dita

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2015

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Absolventský koncert ze dne 13. 4. 2015

Černínová, Dita

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2015

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Varhanní dílo Sigfrida Karg-Elerta

Holá, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Veřejný koncert ze dne 9.10.2013

Holá, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Otto Albert Tichý

Kovář, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Absolventský koncert ze dne 26. 4. 2017

Kovář, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Interpretace severoněmecké varhanní hudby 17. století na české barokní varhany

Kujalová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Gaston Litaize

Kujalová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Absolventský koncert ze dne 4.5. 2016

Loydl, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Analýza hudebního jazyka sbírky Orgelbüchlein J. S. Bacha

Loydl, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Absolventský varhanní recitál 7.6. 2021

Prokopovičová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Absolventský koncert, 17. 5. 2022

Prokopovičová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Varhanní učebnice využívané při výuce na moravských základních uměleckých školách

Rosolová, Barbara

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Polská varhanní hudba

Rosolová, Barbara

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Veřejný koncert ze dne 24. října 2013

Sedlář, Dávid

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Absolventský koncert 9.5.2022

Sedlář, Dávid

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na varhany
Diplomová práce: Franz Liszt: Fantazie a fuga na chorál "Ad nos, ad salutarem undam"