Počet výsledků: 81 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 5)

Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Hra na flétnu
zahrnout jen obhájené práce

Veseli, Marija

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2018

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Bakalářská práce: Veřejný koncert ze dne 29.1.2018