Počet výsledků: 87 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 3)

Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Hra na lesní roh
zahrnout jen obhájené práce

Václavíková, Anežka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na lesní roh
Bakalářská práce: Absolventský koncert 16.12. 2019 a 22.5.2020

Vaňková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2011

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: Jan Václav Stich Punto: Kvartet pro lesní roh a smyčce F dur, op. 18

Vaňková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2011

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: veřejný koncert ze dne 16. 2. 2011 a 18. 4. 2011

Vavřín, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na lesní roh
Bakalářská práce: Veřejný koncert ze dne 15. 2. 2019

Vavřín, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na lesní roh
Bakalářská práce: Repertoár lesního rohu v české dechové hudbě

Zirhut, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2010

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: Odstraňování špatných návyků při hře na lesní roh

Zirhut, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2010

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: veřejný koncert ze dne 12. 1. 2009 a 9. 4. 2009