Počet výsledků: 41

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Interpretace a teorie interpretace
zahrnout jen obhájené práce

Znamenáčková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Interpretace a teorie interpretace
Disertační práce: Sólová klavírní tvorba Bohuslava Martinů