Počet výsledků: 46

Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Hra na klarinet

Adámek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Výrazové prostředky v sólové klarinetové literatuře druhé poloviny 20. století

Adámek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Veřejný koncert ze dne 9.5.2017

Baldová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Výuka hry na klarinet metodou „Colourclarinet“

Baldová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Bakalářský koncert 21. 1. 2020

Bartoníček, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Bakalářský koncert dne 30. 03. 2022

Bartoníček, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Problematika interpretace klarinetových sonát Johannese Brahmse

Blaho, Albín

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Hudební fakulta

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Béla Bartók: Kontrasty pro klarinet, housle a klavír

Blaho, Albín

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Hudební fakulta

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Bakalářsky koncert 24.1.2023

Czech, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Veřejný koncert ze dne 7.1.2015

Czech, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Dechová harmonie - stěžejní literatura s důrazem na interpretační problematiku

Dittrich, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Odlišnosti způsobu hry klasických a jazzových klarinetistů

Dittrich, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Veřejný koncert ze dne 14.2.2014

Drápelová, Věra

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Hudební fakulta

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: František Xaver Pokorný – Koncert B dur pro dva klarinety a orchestr

Durďáková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Harlekýn K.H.Stockhausena v interpretaci Karla Dohnala

Durďáková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Veřejný koncert ze dne 17.3.2016

Hejcman, Aleš

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2007

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet

Hubinová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Zefektivnění cvičebního procesu za pomoci techniky „Mindfulness“

Hubinová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Absolventský koncert 13.4. 2021

Kraus, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Josef Suk - Pohádka léta

Kraus, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Bakalářská práce: Veřejný koncert ze dne 24.1.2017