Počet výsledků: 27 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 1)

Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Hra na fagot
zahrnout jen obhájené práce

Strakoš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Diplomová práce: Veřejný koncert ze dne 19. 3. 2019

Škrabal, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2010

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: Historie fagotové skupiny Filharmonie Brno

Škrabal, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2010

Studijní program: Hudební umění
Diplomová práce: veřejný koncert ze dne 9. 2. 2009

Šmíd, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Diplomová práce: Fagotové koncerty Johanna Christiana Bacha

Šmíd, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Diplomová práce: Veřejný koncert ze dne 26. 2. 2019

Zmeškalová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2018

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Diplomová práce: Veřejný koncert ze dne 21.3.2018

Zmeškalová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Diplomová práce: Nejvýznamnější skladby pro fagot v tvorbě francouzských autorů 1. poloviny 20. století