Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Other pages listing the graduates selected:
1: Bubleová, Hana 51: Zachar, Koloman

1.
Bubleová, Hana
Faculty: Faculty of Music
Year: 2013, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Pedagogické přístupy k základům klavírního vyučování
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

2.
Cupáková, Jelena maiden name: Pedan
Faculty: Faculty of Music
Year: 2019, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Obecný přínos ruské a ukrajinské metodiky v čtyřruční hře na klavír
Graduation project defence: Absolventský výkon ze dne 25. 1. 2019

3.
Czajkowská, Monika maiden name: Kubíčková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2013, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Synkreze teorie a praxe v klavírní pedagogice na základním stupni uměleckého vzdělávání
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

4.
Černíková, Adéla
Faculty: Faculty of Music
Year: 2019, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Metoda Barbary Lister-Sink a její přínos při výuce na ZUŠ
Graduation project defence: Absolvetský výkon ze dne 25. 1. 2019

5.
Černohorská, Hana maiden name: Hájková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Klavírní výuka dospělých začátečníků
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

6.
Dehnerová, Alexandra maiden name: Gawrecká
Faculty: Faculty of Music
Year: 2016, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Janina Garścia a její instruktivní tvorba pro klavír se zaměřením na sonatiny
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

7.
Dudová, Šárka maiden name: Hrdličková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Miniatury Eduarda Douši v elementární klavírní výuce
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

8.
Dvořák, František
Faculty: Faculty of Music
Year: 2013, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Biblické písně Antonína Dvořáka z pohledu klavírního pedagoga a korepetitora
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

9.
Dvořáková, Katrin maiden name: Coufalová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Josef Proksch, jeho klavírní škola a srovnání se současnou metodikou
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

10.
Entrová, Dagmar
Faculty: Faculty of Music
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Výuka klavírní hry na Taneční konzervatoři Brno
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

11.
Esterková, Michaela maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Improvizace, populární hudba jako motivační prvek ve výuce klavírní hry
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

12.
Gajdošová, Marcela maiden name: Zemánková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2016, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Problematika profese tanečního korepetitora
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

13.
Gogelová, Zora
Faculty: Faculty of Music
Year: 2013, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Instruktivní klavírní dílo skladatelů spjatých s Ostravou
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

14.
Hájková, Jana maiden name: Lamačová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2016, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Čtení notového textu a hra z listu
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

15.
Hajšelová, Radka maiden name: Hamáková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

16.
Hančilová, Zuzana maiden name: Kellerová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2013, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Sluchová představa v klavírní výuce v souvislosti s teoretickými poznatky
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

17.
Hodanová, Lenka maiden name: Kropáčková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Hudební a pedagogická osobnost Jindřicha Jindřicha
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

18.
Hrbáčková, Iva
Faculty: Faculty of Music
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Friedrich Wieck - život a odkaz německého klavírního pedagoga
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

19.
Hroch, Martin
Faculty: Faculty of Music
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy

20.
Hrubecká, Štěpánka maiden name: Cajsková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Hledání harmonie mezi hudbou a slovem
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

21.
Jakabová, Jindra maiden name: Dohnálková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2013, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Klavírní školy pro dospělé začátečníky
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

22.
Janoušková Heinrichová, Gabriela maiden name: Heinrichová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2016, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Faktory ovlivňující rozvoj hudebnosti a kreativity žáků klavírní třídy
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

23.
Juráňová Rejnartová, Henrieta maiden name: Rejnartová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Výtvarné inspirace v klavírní výuce na Základních uměleckých školách
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

24.
Kimlerová, Elen maiden name: Moskalová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Práce tanečního korepetitora na ZUŠ.
Graduation project defence: Absolventský projekt ze dne 24.1.2020

25.
Krausová, Martina maiden name: Vlachová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Čtyřruční hra jako jedna z forem komorní hry
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

26.
Kurcová, Lenka maiden name: Vavřínová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2015, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: J. A. Štěpán a jeho klavírní tvorba využitelná na ZUŠ
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 23. 1. 2015

27.
Ludvíčková, Anna-Adéla
Faculty: Faculty of Music
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Skladby polských skladatelů 20. století v počáteční výuce hry na klavír
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

28.
Marušníková, Jana maiden name: Lavičková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

29.
Mimrová, Miluše maiden name: Hainzová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2013, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Lyrické skladby Edvarda Griega - pedagogická a interpretační analýza
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

30.
Navrátilová, Kateřina maiden name: Zadáková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2019, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Čajkovského Album pro mládež a jeho inspirační zdroje
Graduation project defence: Absolvetský výkon ze dne 25. 1. 2019

31.
Navrátilová, Libuše maiden name: Zatloukalová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Relativní čtení
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

32.
Němečková, Helena maiden name: Dolečková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2015, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Klavírní škola Bastien Piano Basics

33.
Olejár, Matej
Faculty: Faculty of Music
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Klavírní etudy pro žáky ZUŠ, se zaměřením na techniku hry stupnic
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

34.
Otani, Akihiro
Faculty: Faculty of Music
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Klavírní knížka Anny Magdaleny Bachové
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

35.
Pospíšilová, Kamila maiden name: Snášelová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2016, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Rozvoj hudebnosti předškolního dítěte se zaměřením na přípravnou klavírní hru
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

36.
Raková, Miroslava maiden name: Kudlová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2016, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Klavírní škola Bettiny Schwedhelm „Klavierspielen mit der Maus“ (Hra na klavír s myší) se zaměřením na 2. díl
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

37.
Ručková, Lenka maiden name: Waldmannová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Práce na rozvoji klavírní techniky u žáků základních uměleckých škol
Graduation project defence: Interpretační výkon dne 13. 4. 2017

38.
Sečkářová, Jaroslava maiden name: Čechová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2013, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Klavír hrou - nový předmět vyučovaný na Základní umělecké škole Hodonín
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

39.
Sikorová, Nikol maiden name: Kupčíková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Klavíristova hra na pódiu se zaměřením na stres a nervozitu
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

40.
Sochorová, Adéla
Faculty: Faculty of Music
Year: 2018, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Interpretace nokturen Johna Fielda
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 26. 1. 2018

41.
Studená, Martina maiden name: Filípková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: V. Novák - pedagogická a interpretační analýza klavírního cyklu Mládí
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

42.
Svobodová, Alena
Faculty: Faculty of Music
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Rozvoj klavírní improvizace u žáků ZUŠ se zaměřením na výuku hry podle akordických značek
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

43.
Ševčíková, Petra Lucia maiden name: Štouračová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2019, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Metodický postup při nácviku skladeb F. Burgmüllera - 25 Études faciles et progressives op. 100
Graduation project defence: Absolventský výkon ze dne 25. 1. 2019

44.
Tomášková, Martina
Faculty: Faculty of Music
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Přístup k dětem se specifickými poruchami učení a chování ve výuce hry na klavír
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

45.
Valvoda, Pavel
Faculty: Faculty of Music
Year: 2016, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Klavírní tvorba Václava Jana Tomáška z doby jeho působení u hraběte Buquoye se zaměřením na op. 66
Graduation project defence: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

46.
Veškrnová, Veronika maiden name: Špačková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2015, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Zdary a nezdary začínajícího pedagoga klavírní hry

47.
Vlčková, Martina maiden name: Fidlerová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2013, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Hra stupnic a akordů v klavírní výuce na ZUŠ
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

48.
Vodrážková, Miroslava maiden name: Loskotová
Faculty: Faculty of Music
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Instruktivní skladby Ilji Hurníka pro sólový klavír
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

49.
Vymlátilová, Daniela maiden name: Horská
Faculty: Faculty of Music
Year: 2013, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Album čtyřručních skladeb starých českých mistrů - interpretační a pedagogická analýza
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

50.
Walachová, Markéta maiden name: Walková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Piano Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Ilja Hurník-Voršilská ulička
Graduation project defence: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

Other pages listing the graduates selected:
1: Bubleová, Hana 51: Zachar, Koloman

Search for a graduate and thesis:

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D F G H I J L M O P R S T V    expand all


* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate