Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Other pages listing the graduates selected:
1: Bazgier, Ondřej 51: Petrů, Jiří

1.
Bazgier, Ondřej
Faculty: Faculty of Music
Year: 2016, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Financování základních uměleckých škol v ČR
Graduation project defence: Založení Divadla 2-15. Uvedení opery Trautzl

2.
Bóková, Michaela
Faculty: Faculty of Music
Year: 2016, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Hudba využívaná k politickým účelům v ČR po roce 1989
Graduation project defence: Příběh kvartetu pro konec času

3.
Braunšleger, Jan
Faculty: Faculty of Music
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Festival Let it Roll
Bachelor's thesis defence: Festival Let it Roll
Graduation project defence: Koncert na podporu spolku Nesehnutí – Koncert proti kleci

4.
Břízová, Jitka
Faculty: Faculty of Music
Year: 2010, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management

5.
Buličková, Jitka
Faculty: Faculty of Music
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Agilní metody řízení kulturních projektů
Graduation project defence: Vánoční koncert Hudební fakulty JAMU

6.
Cafourek, Tomáš
Faculty: Faculty of Music
Year: 2009, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Hudební časopisy v českém prostředí
Graduation project defence: Leoš Janáček: Její pastorkyňa - inscenace Komorní opery HF JAMU v Brně

7.
Cucorová, Jana
Faculty: Faculty of Music
Year: 2009, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Potrebuje kultúra guerrilla-marketing?
Graduation project defence: Koncert při příležitosti ukončení umělecké činnosti Ondřeje Tajovského v Boskovicích

8.
Černínová, Dita maiden name: Kyseláková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2010, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management

9.
Daněk, Ondřej
Faculty: Faculty of Music
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Srovnání vnitřního prostředí Janáčkovy filharmonie Ostrava a Brussels Philharmonic s ohledem na historický a geografický kontext
Graduation project defence: Professor Bad Trip na brněnské přehradě

10.
Gereová, Michaela
Faculty: Faculty of Music
Year: 2019, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Branding na české hudební scéně
Graduation project defence: Symposium: Umění | Hudba | Management 2019

11.
Grombiřík, Michal
Faculty: Faculty of Music
Year: 2016, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Manažerské vyjednávání v oblasti hudebního umění
Graduation project defence: Série koncertů kapely Circus Problem

12.
Grulová, Martina
Faculty: Faculty of Music
Year: 2010, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management

13.
Hampl, Karel
Faculty: Faculty of Music
Year: 2012, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli - analýza vývoje od založení po současnost
Graduation project defence: Cyklus koncertů v nádražních halách Pardubického kraje

14.
Hantychová, Martina
Faculty: Faculty of Music
Year: 2007, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management

15.
Harman, Jonáš
Faculty: Faculty of Music
Year: 2010, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management

16.
Holišová, Libuše
Faculty: Faculty of Music
Year: 2012, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Způsoby finanční podpory pro rozvoj folklorních souborů mikroregionu Rožnovsko
Graduation project defence: Mezinárodní folkorní festival Soláň - 4. folklorní festival Soláň 2011

17.
Honajzrová, Jitka
Faculty: Faculty of Music
Year: 2007, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management

18.
Hrubšová, Pavla
Faculty: Faculty of Music
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Vstupenkový systém v kulturních organizacích České republiky
Graduation project defence: Hubička

19.
Hurníková, Andrea
Faculty: Faculty of Music
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Pracovní motivace učitelů základních uměleckých škol
Graduation project defence: Festival bicích nástrojů

20.
Jelínek, Jakub
Faculty: Faculty of Music
Year: 2012, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Corporate Social Responsibility v kultuře: případová studie kulturní instituce
Graduation project defence: Produkce festivalu Setkávání nové hudby plus

21.
Kába, Vojtěch
Faculty: Faculty of Music
Year: 2018, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Využití audiovizuální tvorby v propagaci symfonických orchestrů
Graduation project defence: Rétoritéka: Soutěž a přednáškové odpoledne

22.
Korda, Josef
Faculty: Faculty of Music
Year: 2008, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Amatérské hudební těleso produkující artificiální hudbu v podmínkách České republiky
Graduation project defence: Metropol plný múz

23.
Kosáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Music
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Produkce hudebních akcí pro publikum se sluchovým postižením
Graduation project defence: The Silent Prince

24.
Kropíková, Tereza
Faculty: Faculty of Music
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Environmentální dopad divadelního provozu na území města Brna
Graduation project defence: Křest nového alba kapely Fčeličky

25.
Kubál, Ivan
Faculty: Faculty of Music
Year: 2015, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Nové trendy marketingu v umění
Graduation project defence: Koncert pre Útulok - Benefiční festival

26.
Kučerová, Anna
Faculty: Faculty of Music
Year: 2012, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Strategické plánování v českých symfonických orchestrech
Graduation project defence: Nosferatu - Symfonie (za) šera

27.
Kus, Lukáš
Faculty: Faculty of Music
Year: 2019, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Umělecké zastupování v klasické hudbě na území České republiky
Graduation project defence: Seminář studenti studentům: Umělecké zastupování

28.
Lacová, Diana
Faculty: Faculty of Music
Year: 2012, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Corporate Identity s príkladom aplikácie na Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
Graduation project defence: Apokalypsa alebo dokáže nás hudba zachrániť?

29.
Langer, Lukáš
Faculty: Faculty of Music
Year: 2011, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Marketingový mix koncertu
Graduation project defence: Produkce setkání rockových kapel Rock Brno

30.
Libánková, Šárka
Faculty: Faculty of Music
Year: 2011, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Spotřebitelské chování návštěvníků Národního divadla Brno a jejich segmentace
Graduation project defence: Hudební večery v restauraci Hansen

31.
Lojda, Pavel
Faculty: Faculty of Music
Year: 2009, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Možnosti financování koncertů v podmínkách České republiky
Graduation project defence: Neformální hudební vzdělávání v centru hudebních aktivit LAMPA

32.
Lukášová, Zuzana maiden name: Vrajíková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2015, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Placená reklama na Facebooku
Graduation project defence: Taneční soutěž NARUBY

33.
Lupíšková, Alžběta
Faculty: Faculty of Music
Year: 2009, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Stakeholderská analýza Mezinárodního folklorního festivalu v Karlových Varech
Graduation project defence: Koncert České filharmonie v Bruselu k příležitosti 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů

34.
Lyčka, Adam
Faculty: Faculty of Music
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Pořadatelský servis pro koncertující umělce
Graduation project defence: Zpřístupnění Arnoldovy vily v rámci festivalu Open House Brno 2020

35.
Macháčková, Helena
Faculty: Faculty of Music
Year: 2008, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Marketingová komunikace Městského divadla Brno
Graduation project defence: W. A. Mozart: Figarova skladba

36.
Machalíčková, Dominika
Faculty: Faculty of Music
Year: 2018, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Regionální a lokální financování folklorních souborů ve Zlínském kraji
Graduation project defence: Bachův varhanní podzim - propagace 20 koncertů

37.
Malovaný, Richard
Faculty: Faculty of Music
Year: 2015, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Rozmach muzikálu v České republice po roce 1989
Bachelor's thesis defence: Rozmach muzikálu v České republice po roce 1989
Graduation project defence: Bohuslav Martinů - Polní mše, Izaiášovo proroctví, Hora tří světel

38.
Marinová, Nina
Faculty: Faculty of Music
Year: 2006, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management

39.
Mikolášiková, Barbora
Faculty: Faculty of Music
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Řízení rizik hudebních festivalů v České republice se zaměřením na řízení davu
Graduation project defence: Taneční soutěž NARUBY 2016

40.
Murasová, Lenka
Faculty: Faculty of Music
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Brněnské hudební spolky ve světle legislativních změn
Graduation project defence: Marketingová kampaň Filharmonie Brno, zaměřená na děti z dětských domovů

41.
Nevrlá, Františka maiden name: Havlíčková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2015, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Pořádání dobročinných koncertů - Tradice adventních koncertů v Šumperku
Graduation project defence: KYTICE "Z kvítí vonného i býlí hořkého..."

42.
Obršlíková, Johana Anežka
Faculty: Faculty of Music
Year: 2009, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Kulturní život v Třebíči, jeho organizace a využitelný potenciál
Graduation project defence: TANCESSE - festival tance, tanečního a pohybového divadla

43.
Ochrymčuková, Alena
Faculty: Faculty of Music
Year: 2010, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management

44.
Ostružár, David
Faculty: Faculty of Music
Year: 2015, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Pouliční hudba v České republice
Graduation project defence: L'amour

45.
Otáhal, Václav
Faculty: Faculty of Music
Year: 2015, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Hudba jako prostředek v rámci mezinárodní pomoci
Graduation project defence: Ivo Toman-Budování osobní značky

46.
Palaniyappan, Zuzana maiden name: Brdíčková
Faculty: Faculty of Music
Year: 2016, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Personalistika v divadlech s operním provozem v ČR
Graduation project defence: Ha-kapela slaví 15 let. Výroční sezona kapely

47.
Pařilová, Tereza
Faculty: Faculty of Music
Year: 2009, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Judy Garland. A star Is Born
Graduation project defence: SETKÁVÁNÍ NOVÉ HUDBY PLUS 2008

48.
Pešl Šilerová, Lucie
Faculty: Faculty of Music
Year: 2006, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management

49.
Pětrašová, Kamila
Faculty: Faculty of Music
Year: 2010, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management

50.
Petrů, Dagmar
Faculty: Faculty of Music
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Degree programme: Art of Music
Field of Study: Music Management
Bachelor's thesis defence: Hudební město Brno součástí Sítě kreativních měst UNESCO
Graduation project defence: Nábor a koordinace lidských zdrojů na festivalu Maraton hudby Brno 2019

Other pages listing the graduates selected:
1: Bazgier, Ondřej 51: Petrů, Jiří

Search for a graduate and thesis:

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D F G H I J L M O P R S T V    expand all


* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate