Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |

351.
Hájek, Filip
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na trombon
Obhajoba diplomové práce: Trombon jako součást symfonického orchestru
Obhajoba absolventského projektu: veřejný koncert ze dne 11. 2. 2008

352.
Hájek, Ondřej
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice
Obhajoba bakalářské práce: Techniky instrumentace díla Vox Balenae George Crumba
Obhajoba absolventského projektu: Skladba pro komorní orchestr

353.
Hájek, Ondřej
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice
Obhajoba diplomové práce: Georges Aperghis
Obhajoba absolventského projektu: „Evening Separations", koncert pro elektrické violoncello a symfonický orchestr

354.
Hájková, Eliška
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Zpěv
Obhajoba bakalářské práce: Alena Tichá - pedagožka zpěvu
Obhajoba absolventského projektu: Bakalářský absolventský koncert ze dne 30. ledna 2020 a absolventská role ze dne 29. května 2020

355.
Hájková, Jana roz. Lamačová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Čtení notového textu a hra z listu
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

356.
Hájková, Nikola
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet

357.
Hajný, Jan
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na kontrabas

358.
Hajšelová, Radka roz. Hamáková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

359.
Hala, Petr
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice a teorie kompozice
Obhajoba disertační práce: Kompoziční principy Miloslava Ištvana v jeho vlastní tvorbě

360.
Halíček, Vladimír
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klavír
Obhajoba bakalářské práce: E. Grieg - Balada g moll, op.24
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 9.5.2013

361.
Halíček, Vladimír
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klavír
Obhajoba diplomové práce: Lesní scény op. 82 Roberta Schumanna
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 14. 5. 2015

362.
Hampl, Karel
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební manažerství
Obhajoba bakalářské práce: Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli - analýza vývoje od založení po současnost
Obhajoba absolventského projektu: Cyklus koncertů v nádražních halách Pardubického kraje

363.
Hampl, Karel
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební produkce
Obhajoba diplomové práce: Mládežnické symfonické orchestry v České republice
Obhajoba absolventského projektu: Společný hudebně-dramatický večer Hudební a Divadelní fakulty JAMU v Divadle na Orlí – koncert Janáčkova akademického orchestru jinak

364.
Hána, Hana roz. Švábová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Obhajoba bakalářské práce: Jan Novák a interpretační analýza Sonaty super „Hoson zes“
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 7. 3. 2019 a 18. 3. 2019

365.
Hána, Hana roz. Švábová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Obhajoba diplomové práce: Možnosti využití muzikoterapeutických technik v hudebním vzdělávání dětí předškolního věku
Obhajoba absolventského projektu: Absolventský koncert 31. 5. 2021

366.
Hána, Joel
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Dirigování orchestru
Obhajoba bakalářské práce: Jeanne d'Arc au bûcher – koncertní a scénické pojetí
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 31. května 2017

367.
Hána, Joel
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Dirigování orchestru
Obhajoba diplomové práce: Janáčkův „Taras Bulba" - rozbor interpretace světových dirigentů v kontextu s brněnskou janáčkovskou interpretační tradicí
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 7.3.2019

368.
Hanáková, Barbora roz. Grůzová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Zpěv
Obhajoba bakalářské práce: ZUŠ Velké Pavlovice
Obhajoba absolventského projektu: Absolventský koncert ze dne 1. dubna 2019 a absolventská role ze dne 18. listopadu 2018

369.
Hančilová, Zuzana roz. Kellerová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Sluchová představa v klavírní výuce v souvislosti s teoretickými poznatky
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

370.
Handrych, Tomáš
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na kytaru
Obhajoba bakalářské práce: Leo Brouwer: El Decameron Negro
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 6. 3. 2017

371.
Hanousek, Radim
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Jazzová interpretace
Obhajoba bakalářské práce: Charles Mingus
Obhajoba absolventského projektu: veřejný koncert ze dne 14. 3. 2013

372.
Hanousek, Radim
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Jazzová interpretace (kombinace/zaměření: Profilace kompozičně-aranžérská)
Obhajoba diplomové práce: Techniky hry na saxofon v jazzové a klasické hudbě
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 14. 1. 2016

373.
Hantychová, Martina
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební manažerství

374.
Hantychová, Martina
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební produkce
Obhajoba diplomové práce: Jazz Goes to Town: Marketingová komunikace mezinárodního jazzového festivalu Jazz Goes To Town
Obhajoba absolventského projektu: Tradiční masopustní průvod v Hradci Králové

375.
Hanulík, Josef
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Jazzová interpretace (kombinace/zaměření: Kytara)
Obhajoba bakalářské práce: Využití a možnosti kontrapunktu v jazzové kytaře
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert 25. 3. 2021

376.
Hanuš, Radek
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Duchovní hudba
Obhajoba bakalářské práce: František Xaver Brixi: Fundamento pro organo
Obhajoba absolventského projektu: veřejný koncert ze dne 20. 5. 2011

377.
Hanzliková, Zdeňka
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Obhajoba bakalářské práce: Tři flétnové fantazie na opery Čarostřelec, Mignon a Carmen
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 26. 2. 2018

378.
Hanzliková, Zdeňka
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na flétnu
Obhajoba diplomové práce: Významní flétnisté současnosti
Obhajoba absolventského projektu: Absolventský koncert 3. 6. 2020

379.
Harmáček, Petr
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Jazzová interpretace (kombinace/zaměření: Trubka)
Obhajoba bakalářské práce: Vývojové fáze Milese Davise
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 14. 1. 2014

380.
Harman, Jonáš
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební manažerství

381.
Harman, Jonáš
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební produkce
Obhajoba diplomové práce: Problematika a otázky dramaturgie se zaměřením na dramaturgii hudební a činnost hudebního dramaturga
Obhajoba absolventského projektu: Festival J. V. Sticha-Punto - XXIX. Slavnost lesního rohu 2011

382.
Harnoš, Pavel
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na kontrabas - Bc.

383.
Harnoš, Pavel
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na kontrabas
Obhajoba diplomové práce: František Gregora - život a význam
Obhajoba absolventského projektu: veřejný koncert ze dne 12. 12. 2007

384.
Harnošová, Kateřina roz. Stanislavová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na violu
Obhajoba bakalářské práce: Violový koncert Jiřího Bárty
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 20. 3. 2013

385.
Harnošová, Kateřina roz. Stanislavová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2019, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na violu
Obhajoba diplomové práce: Béla Bartók – Koncert pro violu a orchestr
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 4. 1. 2017

386.
Hatiarová, Jaroslava
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Zpěv
Obhajoba bakalářské práce: Víťazoslav Kubička a jeho vokální tvorba
Obhajoba absolventského projektu: absolventská role: Bohuslav Martinů: Dvakrát Alexandr - role Filomény
Obhajoba absolventského projektu: veřejný koncert ze dne 9. 3. 2011

387.
Hátlová, Zuzana
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Zpěv
Obhajoba bakalářské práce: Zvířecí role v opeře 20. století
Obhajoba absolventského projektu: Absolventská role ze dne 26. listopadu 2016 a Veřejný koncert ze dne 6. března 2017

388.
Havasi, Veronika
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Zpěv
Obhajoba bakalářské práce: Vokální tvorba Zoltána Kodályho
Obhajoba absolventského projektu: Absolventská role ze dne 18. března 2017 a Veřejný koncert ze dne 25. dubna 2017

389.
Havlík, Jiří
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Dirigování orchestru
Obhajoba diplomové práce: Interpretace Mahlerovy Symfonie č. 5 cis moll
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 13.6.2013

390.
Havlíková, Jana
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Zpěv

391.
Havriľaková, Mária
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Zpěv
Obhajoba bakalářské práce: Postava Margaréty v operní tvorbě
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert/ role z března 2014
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 11. března 2015

392.
Havriľaková, Mária
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Zpěv
Obhajoba diplomové práce: Role lyricko-koloratúrneho sopránu vo vybraných operách Gaetana Donizettiho
Obhajoba absolventského projektu: Absolventská role ze dne 18. března 2017 a Veřejný koncert ze dne 2. května 2017

393.
Havrlant, Jiří
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace (kombinace/zaměření: Hra na cembalo)
Obhajoba bakalářské práce: Michelangelo Rosii a jeho tvorba
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 26. 3 . 2018

394.
Havrlant, Jiří
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Historická interpretace (kombinace/zaměření: Hra na cembalo a historické klávesové nástroje)
Obhajoba diplomové práce: Rekonstrukce a rozbor kocertu G dur pro cembalo a smyčce F. X. Richtera
Obhajoba absolventského projektu: Absolventský koncert ze dne 2. 6. 2020 - Concerti Clavicembalisti

395.
Hegnerová, Klára
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na violu
Obhajoba bakalářské práce: Houslařský rod Bursíků
Obhajoba absolventského projektu: veřejný koncert ze dne 10. 5. 2008

396.
Hegnerová, Klára
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na violu
Obhajoba diplomové práce: České violové osobnosti 20. století
Obhajoba absolventského projektu: veřejný koncert ze dne 23. 5. 2011

397.
Hejcman, Aleš
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet

398.
Hejcman, Aleš
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: MgA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na klarinet
Obhajoba diplomové práce: Příprava klarinetisty ke konkursu do symfonického orchestru
Obhajoba absolventského projektu: veřejný koncert ze dne 4. 5. 2009

399.
Hejn, Martin
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hra na fagot
Obhajoba bakalářské práce: Novodobá historie symfonického orchestru v Mariánských Lázních
Obhajoba absolventského projektu: Veřejný koncert ze dne 26.10.2015 a 13.1.2016

400.
Hejnová, Lenka roz. Koudelková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Interpretace a teorie interpretace
Obhajoba disertační práce: Česká klavírní sonatina v období klasicismu

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A Č D F H I J K M O R S T V Z    vše rozbalit* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti