Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Bubleová, Hana 51: Zachar, Koloman

1.
Bubleová, Hana
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Pedagogické přístupy k základům klavírního vyučování
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

2.
Cupáková, Jelena roz. Pedan
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Obecný přínos ruské a ukrajinské metodiky v čtyřruční hře na klavír
Obhajoba absolventského projektu: Absolventský výkon ze dne 25. 1. 2019

3.
Czajkowská, Monika roz. Kubíčková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Synkreze teorie a praxe v klavírní pedagogice na základním stupni uměleckého vzdělávání
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

4.
Černíková, Adéla
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Metoda Barbary Lister-Sink a její přínos při výuce na ZUŠ
Obhajoba absolventského projektu: Absolvetský výkon ze dne 25. 1. 2019

5.
Černohorská, Hana roz. Hájková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Klavírní výuka dospělých začátečníků
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

6.
Dehnerová, Alexandra roz. Gawrecká
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Janina Garścia a její instruktivní tvorba pro klavír se zaměřením na sonatiny
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

7.
Dudová, Šárka roz. Hrdličková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Miniatury Eduarda Douši v elementární klavírní výuce
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

8.
Dvořák, František
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Biblické písně Antonína Dvořáka z pohledu klavírního pedagoga a korepetitora
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

9.
Dvořáková, Katrin roz. Coufalová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Josef Proksch, jeho klavírní škola a srovnání se současnou metodikou
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

10.
Entrová, Dagmar
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Výuka klavírní hry na Taneční konzervatoři Brno
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

11.
Esterková, Michaela roz. Pospíšilová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Improvizace, populární hudba jako motivační prvek ve výuce klavírní hry
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

12.
Gajdošová, Marcela roz. Zemánková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Problematika profese tanečního korepetitora
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

13.
Gogelová, Zora
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Instruktivní klavírní dílo skladatelů spjatých s Ostravou
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

14.
Hájková, Jana roz. Lamačová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Čtení notového textu a hra z listu
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

15.
Hajšelová, Radka roz. Hamáková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

16.
Hančilová, Zuzana roz. Kellerová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Sluchová představa v klavírní výuce v souvislosti s teoretickými poznatky
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

17.
Hodanová, Lenka roz. Kropáčková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Hudební a pedagogická osobnost Jindřicha Jindřicha
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

18.
Hrbáčková, Iva
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Friedrich Wieck - život a odkaz německého klavírního pedagoga
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

19.
Hroch, Martin
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika

20.
Hrubecká, Štěpánka roz. Cajsková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Hledání harmonie mezi hudbou a slovem
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

21.
Jakabová, Jindra roz. Dohnálková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Klavírní školy pro dospělé začátečníky
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

22.
Janoušková Heinrichová, Gabriela roz. Heinrichová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Faktory ovlivňující rozvoj hudebnosti a kreativity žáků klavírní třídy
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

23.
Juráňová Rejnartová, Henrieta roz. Rejnartová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Výtvarné inspirace v klavírní výuce na Základních uměleckých školách
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

24.
Kimlerová, Elen roz. Moskalová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Práce tanečního korepetitora na ZUŠ.
Obhajoba absolventského projektu: Absolventský projekt ze dne 24.1.2020

25.
Krausová, Martina roz. Vlachová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Čtyřruční hra jako jedna z forem komorní hry
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

26.
Kurcová, Lenka roz. Vavřínová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: J. A. Štěpán a jeho klavírní tvorba využitelná na ZUŠ
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 23. 1. 2015

27.
Ludvíčková, Anna-Adéla
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Skladby polských skladatelů 20. století v počáteční výuce hry na klavír
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

28.
Marušníková, Jana roz. Lavičková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

29.
Mimrová, Miluše roz. Hainzová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Lyrické skladby Edvarda Griega - pedagogická a interpretační analýza
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

30.
Navrátilová, Kateřina roz. Zadáková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Čajkovského Album pro mládež a jeho inspirační zdroje
Obhajoba absolventského projektu: Absolvetský výkon ze dne 25. 1. 2019

31.
Navrátilová, Libuše roz. Zatloukalová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Relativní čtení
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

32.
Němečková, Helena roz. Dolečková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Klavírní škola Bastien Piano Basics

33.
Olejár, Matej
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Klavírní etudy pro žáky ZUŠ, se zaměřením na techniku hry stupnic
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

34.
Otani, Akihiro
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Klavírní knížka Anny Magdaleny Bachové
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

35.
Pospíšilová, Kamila roz. Snášelová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Rozvoj hudebnosti předškolního dítěte se zaměřením na přípravnou klavírní hru
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

36.
Raková, Miroslava roz. Kudlová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Klavírní škola Bettiny Schwedhelm „Klavierspielen mit der Maus“ (Hra na klavír s myší) se zaměřením na 2. díl
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

37.
Ručková, Lenka roz. Waldmannová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Práce na rozvoji klavírní techniky u žáků základních uměleckých škol
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon dne 13. 4. 2017

38.
Sečkářová, Jaroslava roz. Čechová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Klavír hrou - nový předmět vyučovaný na Základní umělecké škole Hodonín
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

39.
Sikorová, Nikol roz. Kupčíková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Klavíristova hra na pódiu se zaměřením na stres a nervozitu
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

40.
Sochorová, Adéla
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Interpretace nokturen Johna Fielda
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 26. 1. 2018

41.
Studená, Martina roz. Filípková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: V. Novák - pedagogická a interpretační analýza klavírního cyklu Mládí
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

42.
Svobodová, Alena
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Rozvoj klavírní improvizace u žáků ZUŠ se zaměřením na výuku hry podle akordických značek
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

43.
Ševčíková, Petra Lucia roz. Štouračová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Metodický postup při nácviku skladeb F. Burgmüllera - 25 Études faciles et progressives op. 100
Obhajoba absolventského projektu: Absolventský výkon ze dne 25. 1. 2019

44.
Tomášková, Martina
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Přístup k dětem se specifickými poruchami učení a chování ve výuce hry na klavír
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

45.
Valvoda, Pavel
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Klavírní tvorba Václava Jana Tomáška z doby jeho působení u hraběte Buquoye se zaměřením na op. 66
Obhajoba absolventského projektu: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

46.
Veškrnová, Veronika roz. Špačková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Zdary a nezdary začínajícího pedagoga klavírní hry

47.
Vlčková, Martina roz. Fidlerová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Hra stupnic a akordů v klavírní výuce na ZUŠ
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

48.
Vodrážková, Miroslava roz. Loskotová
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Instruktivní skladby Ilji Hurníka pro sólový klavír
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

49.
Vymlátilová, Daniela roz. Horská
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Album čtyřručních skladeb starých českých mistrů - interpretační a pedagogická analýza
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

50.
Walachová, Markéta roz. Walková
Fakulta: Hudební fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: BcA.
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Ilja Hurník-Voršilská ulička
Obhajoba absolventského projektu: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Bubleová, Hana 51: Zachar, Koloman

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A Č D F H I J K M O R S T V Z    vše rozbalit* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti