Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DDMLY05 Mezinárodní divadelní festival V – produkční praxe • 100 %
DIFA:DDML502 Producentský seminář (management divadla a umění) • 100 %
DIFA:DDML505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu • 100 %
DIFA:DDML506 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDML515 Dějiny kultury a současnost • 100 %
DIFA:DDML507 Dotační management • 80 %
DIFA:DDML409 Samostatná produkce v divadle – projektová výuka • 40 %
DIFA:DDMZ502 Producentský seminář (management divadla a umění) • 20 %
DIFA:DDMZ504 Marketing v umění • 20 %
DIFA:DDMZ505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu • 20 %
DIFA:DDMZ506 Magisterská diplomová práce • 20 %
DIFA:DDMZ507 Dotační management • 20 %
DIFA:DDMZ508 Management – organizační chování • 20 %
DIFA:DDMZ509 Absolventský výkon a jeho dokumentace • 20 %
DIFA:DDMZ510 Management – řízení a hodnocení kvality a dopadu uměleckých institucí • 20 %
DIFA:DDMZ511 Seminář práva II • 20 %
DIFA:DDMZ512 Řízení vícesouborového divadla • 20 %
DIFA:DDMZ513 Vybrané kapitoly ze sociologie • 20 %

Údaje byly předpočítány: 25. 3. 2023 11:21

Všechny obory fakulty