Jak byly údaje získány.

Hra na bicí nástroje (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HF1105L Interpretace jazzové hudby III • 100 %
HF:HF1105Z Interpretace jazzové hudby III • 100 %
HF:H40081L Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H40081Z Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H40918L Orchestrální praxe I • 100 %
HF:H40918Z Orchestrální praxe I • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 100 %
HF:H60069L Filozofie umění I • 100 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 100 %
HF:H601021L Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601021Z Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601652NL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601652NZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601852NL Komorní hra I • 100 %
HF:H601852NZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602433L Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 100 %
3. semestr
HF:H41918Z Orchestrální praxe II • 100 %
HF:H50087Z Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 100 %
HF:H601051Z Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H601682NZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601874Z Komorní hra II • 100 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 100 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 100 %

Údaje byly předpočítány: 27. 11. 2021 11:17

Všechny obory fakulty