Jak byly údaje získány.

Dramatická výchova (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DDVL102 Divadlo a výchova • 100 %
DIFA:DDVL104 Seminář dramaturgie a režie v DaV • 100 %
DIFA:DDVL105 Úvod do studia kultury • 100 %
DIFA:DDVL107 Literatura pro děti a mládež • 100 %
DIFA:DDVL108 Divadelní projekt I – herecká průprava • 100 %
DIFA:DDVL109 Pohybové divadlo I • 100 %
DIFA:DDVL110 Technika mluveného projevu I • 100 %
DIFA:DDVL111 Obecná psychologie • 100 %
DIFA:DDVL112 Praxe I • 100 %
DIFA:DDVL113 Seminář k praxi I • 100 %
DIFA:DDVL114 Organizace festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVL115 Realizace festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVL117 Teorie divadla I • 100 %
DIFA:DDVL119 Pedagogika I • 100 %
DIFA:DDVZX20 Projekty práce s publikem • 100 %
DIFA:DDVZY02 Přednes • 100 %
DIFA:DDVZ101 Vstupní kurz • 100 %
DIFA:DDVZ102 Divadlo a výchova • 100 %
DIFA:DDVZ104 Seminář dramaturgie a režie v DaV • 100 %
DIFA:DDVZ105 Úvod do studia kultury • 100 %
DIFA:DDVZ107 Literatura pro děti a mládež • 100 %
DIFA:DDVZ108 Divadelní projekt I – herecká průprava • 100 %
DIFA:DDVZ109 Pohybové divadlo I • 100 %
DIFA:DDVZ110 Technika mluveného projevu I • 100 %
DIFA:DDVZ111 Obecná psychologie • 100 %
DIFA:DDVZ113 Seminář k praxi I • 100 %
DIFA:DDVZ114 Organizace festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVZ116 Tvůrčí dílna I • 100 %
DIFA:DDVZ117 Teorie divadla I • 100 %
DIFA:DDVZ118 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 11 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 11 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DDVL201 Divadelní projekt II – divadlo fórum • 100 %
DIFA:DDVL203 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
DIFA:DDVL204 Divadlo ve výchově • 100 %
DIFA:DDVL206 Tvorba scénáře • 100 %
DIFA:DDVL207 Teorie divadla II • 100 %
DIFA:DDVL209 Divadelní projekt III – divadlo pro děti • 100 %
DIFA:DDVL210 Pohybové divadlo II • 100 %
DIFA:DDVL211 Technika mluveného projevu II • 100 %
DIFA:DDVL212 Pedagogika III • 100 %
DIFA:DDVL213 Vývojová psychologie • 100 %
DIFA:DDVL214 Seminář k praxi II • 100 %
DIFA:DDVL216 Praxe II • 100 %
DIFA:DDVL217 Účast na festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVL305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 94 %
DIFA:DDVZ201 Divadelní projekt II – divadlo fórum • 94 %
DIFA:DDVZ204 Divadlo ve výchově • 94 %
DIFA:DDVZ206 Tvorba scénáře • 94 %
DIFA:DDVZ207 Teorie divadla II • 94 %
DIFA:DDVZ209 Divadelní projekt III – divadlo pro děti • 94 %
DIFA:DDVZ210 Pohybové divadlo II • 94 %
DIFA:DDVZ211 Technika mluveného projevu II • 94 %
DIFA:DDVZ212 Pedagogika II • 94 %
DIFA:DDVZ213 Vývojová psychologie • 94 %
DIFA:DDVZ214 Seminář k praxi II • 94 %
DIFA:DDVZ216 Praxe II • 94 %
DIFA:DDVZ218 Tvůrčí dílna II • 94 %
DIFA:DVDZY17 Odborný text • 94 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 63 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 56 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 56 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 56 %
DIFA:DDVZX23 Tvorba pohybového divadla • 56 %
DIFA:DDVZ215 Celostátní přehlídka Popelka Rakovník • 56 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 44 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 38 %
DIFA:DDVZX20 Projekty práce s publikem • 38 %
DIFA:DDVLX09 Vlastní praxe • 31 %
DIFA:DDVLX23 Tvorba pohybového divadla • 25 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 19 %
DIFA:DAALX46 Salon původní tvorby • 19 %
DIFA:DDVZX09 Vlastní praxe • 19 %
DIFA:DAALX36 Ruština • 13 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 13 %
DIFA:DAAZX36 Ruština • 13 %
DIFA:DDVLX04 Přednes, individuální herecký výstup • 13 %
DIFA:DDVLX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky • 13 %
DIFA:DDVZX04 Přednes, individuální herecký výstup • 13 %
DIFA:DDVZX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky • 13 %
4. semestr
DIFA:DDVZ215 Celostátní přehlídka Popelka Rakovník • 44 %
DIFA:DDVZ301 Didaktika a historie DaV • 44 %
DIFA:DDVZ302 Bakalářská práce • 44 %
DIFA:DDVZ303 Seminář k bakalářské práci II • 44 %
DIFA:DDVZ304 Bakalářský absolventský výkon • 44 %
DIFA:DDVZ305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu II • 44 %
DIFA:DDVZ309 Divadelní projekt V – pravidelný text • 44 %
DIFA:DDVZ310 Pohybové divadlo III • 44 %
DIFA:DDVZ311 Technika mluveného projevu s metodikou • 44 %
DIFA:DDVZ312 Pedagogika IV • 44 %
DIFA:DDVZ313 Sociální psychologie • 44 %
DIFA:DDVZ314 Mediální zpracování projektu • 44 %
DIFA:DDVZ315 Praxe III • 44 %
DIFA:DDVZ316 Seminář k praxi III • 44 %
DIFA:DDVZ318 Teorie divadla III • 44 %
DIFA:DDVZ320 Divadelní projekt IV - dílny k inscenacím JAMU • 44 %
DIFA:DDVZ321 Tvůrčí dílna III • 44 %
DIFA:DVDZY09 Režijně dramaturgický seminář I • 44 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DDVL301 Didaktika a historie DaV • 100 %
DIFA:DDVL302 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DDVL304 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DDVL309 Divadelní projekt V - pravidelný text • 100 %
DIFA:DDVL310 Pohybové divadlo III • 100 %
DIFA:DDVL313 Sociální psychologie • 100 %
DIFA:DDVL315 Praxe III • 100 %
DIFA:DDVL316 Seminář k praxi III • 100 %
DIFA:DDVL317 Účast na festivalu Sítko II • 100 %
DIFA:DDVL318 Teorie divadla III • 100 %
DIFA:DDVL320 Divadelní projekt IV - dílny k inscenacím JAMU • 100 %
DIFA:DDVLX12 Mezinárodní festival Soukání • 56 %
DIFA:DDVZ301 Didaktika a historie DaV • 56 %
DIFA:DDVZ302 Bakalářská práce • 56 %
DIFA:DDVZ303 Seminář k bakalářské práci II • 56 %
DIFA:DDVZ304 Bakalářský absolventský výkon • 56 %
DIFA:DDVZ305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu II • 56 %
DIFA:DDVZ309 Divadelní projekt V – pravidelný text • 56 %
DIFA:DDVZ310 Pohybové divadlo III • 56 %
DIFA:DDVZ311 Technika mluveného projevu s metodikou • 56 %
DIFA:DDVZ312 Pedagogika IV • 56 %
DIFA:DDVZ313 Sociální psychologie • 56 %
DIFA:DDVZ314 Mediální zpracování projektu • 56 %
DIFA:DDVZ315 Praxe III • 56 %
DIFA:DDVZ316 Seminář k praxi III • 56 %
DIFA:DDVZ318 Teorie divadla III • 56 %
DIFA:DDVZ320 Divadelní projekt IV - dílny k inscenacím JAMU • 56 %
DIFA:DDVZ321 Tvůrčí dílna III • 56 %
DIFA:DDVZX04 Přednes, individuální herecký výstup • 38 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 19 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 13 %

Údaje byly předpočítány: 21. 5. 2022 11:14

Všechny obory fakulty