Jak byly údaje získány.

Činoherní režie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DAALX50 Světelný design • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design • 100 %
DIFA:DDAL201 Dramaturgie a režie II • 100 %
DIFA:DDAZ106 Scénická hudba • 100 %
DIFA:DDAZ201 Dramaturgie a režie II • 100 %
DIFA:DDBZ209 Světové alternativní divadlo II Jerzy Grotowski a Tadeusz Kantor • 100 %
DIFA:DDCL205 Dramaturgicko-režijní projekt III • 100 %
DIFA:DDCL206 Dramaturgicko-režijní projekt IV • 100 %
DIFA:DDCZ204 Dramaturgicko-režijní projekt II • 100 %
DIFA:DRAL203 Dějiny režie I • 100 %
DIFA:DRAZ203 Dějiny režie I • 100 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 100 %
DIFA:DRCL206 Filozofie • 100 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 100 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 67 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 67 %
DIFA:DAAZX41 Kondiční tanec • 67 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 67 %
DIFA:DDCLX01 Stáž v divadle • 67 %
DIFA:DRBL105 Autorský seminář II • 67 %
DIFA:DRTZX12 Rozhlasová režie • 67 %
DIFA:DAALX41 Kondiční tanec • 33 %
DIFA:DAALX58 Současná inscenační tvorba • 33 %
DIFA:DAALX68 Francouzština • 33 %
DIFA:DAAZX58 Současná inscenační tvorba • 33 %
DIFA:DAAZX68 Francouzština • 33 %
DIFA:DDAL106 Scénická hudba • 33 %
DIFA:DMCL205 Zpěv individuální II • 33 %
DIFA:DMCZ205 Zpěv individuální II • 33 %
DIFA:DRTLX12 Rozhlasová režie • 33 %
DIFA:DRTZX20 Dílna audiovize • 33 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DDBL306 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBL307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBL308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu • 100 %
DIFA:DDBZ306 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBZ307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBZ308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu • 100 %
DIFA:DDCZ305 Dramaturgicko-režijní projekt V • 100 %
DIFA:DRBL302 Dramaturgie a režie III • 100 %
DIFA:DRBL309 Dějiny režie II • 100 %
DIFA:DRBZ302 Dramaturgie a režie III • 100 %
DIFA:DRBZ309 Dějiny režie II • 100 %
DIFA:DRCZ309 Autorské právo a právní formy divadel • 100 %
DIFA:DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 67 %
DIFA:DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 50 %
DIFA:DRAL205 Moderní drama • 50 %
DIFA:DRAZ205 Moderní drama • 50 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 50 %
DIFA:DAALX92 SETKÁNÍ/ENCOUNTER Tvůrčí tým • 33 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 33 %
DIFA:DAAZX56 Berlínská Schaubuehne am Lehniner Platz • 33 %
DIFA:DAAZX92 SETKÁNÍ/ENCOUNTER Tvůrčí tým • 33 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 33 %
DIFA:DDAL106 Scénická hudba • 33 %
DIFA:DDAZ106 Scénická hudba • 33 %
DIFA:DDCZ302 Divadelní seminář • 33 %
DIFA:DDCZ304 Společný seminář ateliéru • 33 %
DIFA:DRBZ305 Světové alternativní divadlo - Peter Brook - Barba a Wajda • 33 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 17 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 17 %
DIFA:DAAZX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 17 %
DIFA:DAAZX97 Evropští režiséři konce 20. stol. Wilson, Castellucci, Marthaler • 17 %
DIFA:DATL420 Deset filmů pro divadlo • 17 %
DIFA:DATZ419 Montáž v divadle a ve filmu • 17 %
DIFA:DDBZ209 Světové alternativní divadlo II Jerzy Grotowski a Tadeusz Kantor • 17 %
DIFA:DDCL302 Divadelní seminář • 17 %
DIFA:DDCL304 Společný seminář ateliéru • 17 %
DIFA:DDVZ105 Úvod do studia kultury • 17 %
DIFA:DMBL304 Zpěv individuální III • 17 %
DIFA:DMBZ304 Zpěv individuální III • 17 %

Údaje byly předpočítány: 28. 5. 2022 11:14

Všechny obory fakulty