Jak byly údaje získány.

Audiovizuální tvorba a divadlo (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DATL102 Grafika na PC • 100 %
DIFA:DATL103 Technika a technologie videotvorby • 100 %
DIFA:DATL104 Tvůrčí fotografie • 100 %
DIFA:DATL106 Technologie zvukové tvorby • 100 %
DIFA:DATL107 Praktikum AV technologie a TV praxe • 100 %
DIFA:DATL108 Scénický projekt • 100 %
DIFA:DATL111 Salon původní tvorby • 100 %
DIFA:DATL112 Dokumentární tvorba DIFA – dílny • 100 %
DIFA:DATL113 Servis technologických řetězců • 100 %
DIFA:DATL115 Zvukotechnika • 100 %
DIFA:DATZ102 Grafika na PC • 100 %
DIFA:DATZ103 Technika a technologie videotvorby • 100 %
DIFA:DATZ104 Tvůrčí fotografie • 100 %
DIFA:DATZ105 Práce se světlem • 100 %
DIFA:DATZ107 Praktikum AV technologie a TV praxe • 100 %
DIFA:DATZ108 Scénický projekt • 100 %
DIFA:DATZ109 Základy práce na PC • 100 %
DIFA:DATZ110 Herecká propedeutika • 100 %
DIFA:DATZ113 Servis technologických řetězců • 100 %
DIFA:DATZ114 Elektrotechnika • 100 %
DIFA:DATZ115 Zvukotechnika • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DRTLX04 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DRTLX24 Kapitoly z dějin světového filmu II • 100 %
DIFA:DRTL106 Média a společnost • 100 %
DIFA:DRTZX04 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DRTZX24 Kapitoly z dějin světového filmu I • 100 %
DIFA:DRTZ106 Média a společnost • 100 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 33 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 33 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 17 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 17 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 17 %
DIFA:DMAL102 Zpěv individuální I • 17 %
2. semestr
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DAAZX67 Němčina • 100 %
DIFA:DATZ202 Kapitoly jazyka AV díla • 100 %
DIFA:DATZ203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I • 100 %
DIFA:DATZ205 Divadelní dokumentární fotografie • 100 %
DIFA:DATZ206 Scénický audiovizuální projekt • 100 %
DIFA:DATZ208 Elektrotechnika II • 100 %
DIFA:DATZ211 Audiovizuální záznam divadelního představení • 100 %
DIFA:DATZ212 Praktikum AV technologie a TV praxe • 100 %
DIFA:DRAZ201 Umění režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DRTZ203 Kapitoly z dějin světového filmu III • 100 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DATL202 Kapitoly jazyka AV díla • 100 %
DIFA:DATL203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I • 100 %
DIFA:DATL204 Multimediální zpracování projektu • 100 %
DIFA:DATL205 Divadelní dokumentární fotografie • 100 %
DIFA:DATL206 Scénický audiovizuální projekt • 100 %
DIFA:DATL209 Střihové praktikum • 100 %
DIFA:DATL210 Kamerové praktikum • 100 %
DIFA:DATL211 AV záznam divadelního představení • 100 %
DIFA:DATL212 Praktikum AV technologie a TV praxe • 100 %
DIFA:DRTL203 Kapitoly z dějin českého filmu I • 100 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 91 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 91 %
DIFA:DATZ202 Kapitoly jazyka AV díla • 91 %
DIFA:DATZ203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I • 91 %
DIFA:DATZ205 Divadelní dokumentární fotografie • 91 %
DIFA:DATZ206 Scénický audiovizuální projekt • 91 %
DIFA:DATZ208 Elektrotechnika II • 91 %
DIFA:DATZ211 Audiovizuální záznam divadelního představení • 91 %
DIFA:DATZ212 Praktikum AV technologie a TV praxe • 91 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 55 %
DIFA:DAALX57 Principy režie a dramaturgie • 55 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 55 %
DIFA:DAAZX57 Principy režie a dramaturgie • 55 %
DIFA:DATZ207 Dokumentární tvorba DIFA – dílny • 55 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 55 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 45 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 45 %
DIFA:DATL207 Dokumentární tvorba DIFA – dílny • 45 %
DIFA:DATL304A Proseminář k bakalářské práci • 45 %
DIFA:DRAL201 Umění režie a dramaturgie • 45 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 36 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 36 %
DIFA:DABZX03 Zábleskové svícení • 36 %
DIFA:DRAZ201 Umění režie a dramaturgie • 36 %
DIFA:DRTZ203 Kapitoly z dějin světového filmu III • 36 %
DIFA:DABLX03 Zábleskové svícení • 27 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 18 %
DIFA:DAAZX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 18 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 18 %
DIFA:DABLX02 Fotografický tisk • 18 %
DIFA:DABZX02 Fotografický tisk • 18 %
4. semestr
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 50 %
DIFA:DATZ300 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II • 50 %
DIFA:DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč • 50 %
DIFA:DATZ302 Slovo a text v dokumentárním filmu • 50 %
DIFA:DATZ303 Dokumentární tvorba DIFA - dílny • 50 %
DIFA:DATZ304 Seminář k bakalářské práci • 50 %
DIFA:DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu • 50 %
DIFA:DATZ306 Bakalářský absolventský výkon • 50 %
DIFA:DATZ307 Bakalářská diplomová práce • 50 %
DIFA:DATZ308 Záznam divadelního festivalu Plzeň • 50 %
DIFA:DATZ311 Rozhlasové praktikum • 50 %
DIFA:DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II • 50 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 30 %
DIFA:DRTZ203 Kapitoly z dějin světového filmu III • 30 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 20 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 20 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DATL301 Dramaturgie a filmová řeč • 100 %
DIFA:DATL304 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DATL305 Seminář k bakalářskému výkonu • 100 %
DIFA:DATL306 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DATL307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DATL309 Festival Setkání • 100 %
DIFA:DATL311 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 64 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 55 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 55 %
DIFA:DATZ300 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II • 55 %
DIFA:DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč • 55 %
DIFA:DATZ302 Slovo a text v dokumentárním filmu • 55 %
DIFA:DATZ303 Dokumentární tvorba DIFA - dílny • 55 %
DIFA:DATZ304 Seminář k bakalářské práci • 55 %
DIFA:DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu • 55 %
DIFA:DATZ306 Bakalářský absolventský výkon • 55 %
DIFA:DATZ307 Bakalářská diplomová práce • 55 %
DIFA:DATZ308 Záznam divadelního festivalu Plzeň • 55 %
DIFA:DATZ311 Rozhlasové praktikum • 55 %
DIFA:DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II • 55 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 45 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 36 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 36 %
DIFA:DABZX02 Fotografický tisk • 36 %
DIFA:DABLX02 Fotografický tisk • 27 %
DIFA:DABZX03 Zábleskové svícení • 27 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 18 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 18 %
DIFA:DRTZ203 Kapitoly z dějin světového filmu III • 18 %

Údaje byly předpočítány: 1. 5. 2021 11:17

Všechny obory fakulty