Jak byly údaje získány.

Výchovná dramatika Neslyšících (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DVDLX02 Audiovizuální tvorba a multimediální zpracování projektů • 100 %
DIFA:DVDLX07 Tandemové divadlo • 100 %
DIFA:DVDL401 Divadlo ve výchově Neslyšících • 100 %
DIFA:DVDL402 Dramaturgická příprava inscenace • 100 %
DIFA:DVDL403 Surdopedie • 100 %
DIFA:DVDL404 Inscenace-projekt • 100 %
DIFA:DVDL405 Dějiny českého divadla Neslyšících • 100 %
DIFA:DVDL406 Reflexe a výzkum • 100 %
DIFA:DVDL407 Rozvíjení výtvarné a komunikační kreativity • 100 %
DIFA:DVDL408 Praxe a stáže • 100 %
DIFA:DVDL409 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDL410 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDL411 Umělecké tlumočení do znakového jazyka IV • 100 %
DIFA:DVDL414 Divadelní přehlídky • 100 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DVDKL502 Režijně-dramaturgický seminář • 100 %
DIFA:DVDKL503 Surdopedie • 100 %
DIFA:DVDKL504 Seminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DVDKL505 Samostatný projekt DV • 100 %
DIFA:DVDKL506 Diplomová práce • 100 %
DIFA:DVDKL508 Seminář k praxi • 100 %
DIFA:DVDKL509 Praxe • 100 %
DIFA:DVDKL510 Dramaterapie • 100 %
DIFA:DVDKZ501 Divadelní projekt • 100 %
DIFA:DVDKZ502 Režijně-dramaturgický seminář • 100 %
DIFA:DVDKZ503 Surdopedie • 100 %
DIFA:DVDKZ504 Seminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DVDKZ505 Samostatný projekt DV • 100 %
DIFA:DVDKZ506 Diplomová práce • 100 %
DIFA:DVDKZ508 Seminář k praxi • 100 %
DIFA:DVDKZ509 Praxe • 100 %
DIFA:DVDKZ510 Dramaterapie • 100 %
DIFA:DVDKZ511 Psychologie dětského diváka • 100 %
DIFA:DVDKZ512 Umělecké tlumočení do znakového jazyka • 100 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 20 %

Údaje byly předpočítány: 15. 1. 2022 11:17

Všechny obory fakulty