Jak byly údaje získány.

Divadlo a výchova (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDVLX12 Mezinárodní festival Soukání • 100 %
DIFA:DDVL403 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu I • 100 %
DIFA:DDVL404 Seminář k diplomové práci I • 100 %
DIFA:DDVL405 Režijně dramaturgický seminář • 100 %
DIFA:DDVL407 Teorie autorského divadla I • 100 %
DIFA:DDVL410 Management pro DaV I • 100 %
DIFA:DDVL413 Lektorská a organizační činnost na festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVL414 Teorie divadla a výchovy I • 100 %
DIFA:DDVL415 Divadelní projekt III - práce s publikem • 100 %
DIFA:DDVL416 Divadelní projekt I – herecké techniky • 100 %
DIFA:DDVL417 Vlastní projekty I • 100 %
DIFA:DDVL418 Praxe IV • 100 %
DIFA:DDVL419 Audiovizuální výchova • 100 %
DIFA:DDVL420 Divadelní projekt II - dokumentární divadlo • 100 %
DIFA:DDVL508 Filozofie • 100 %
DIFA:DDVZX31 Studijní pobyt či pracovní stáž • 100 %
DIFA:DDVZX32 Písemná reflexe a prezentace studijního pobytu či pracovní stáže • 100 %
DIFA:DVDLY12 Seminář k praxi IV • 100 %
2. semestr
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DDVZX09 Vlastní praxe • 50 %
DIFA:DDVZ501 Diplomová práce • 50 %
DIFA:DDVZ502 Seminář k diplomové práci II • 50 %
DIFA:DDVZ503 Magisterský absolventský výkon • 50 %
DIFA:DDVZ504 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II • 50 %
DIFA:DDVZ505 Teorie divadla a výchovy II • 50 %
DIFA:DDVZ506 Management pro DaV II • 50 %
DIFA:DDVZ507 Teorie autorského divadla II • 50 %
DIFA:DDVZ510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo • 50 %
DIFA:DDVZ513 Vlastní projekty II • 50 %
DIFA:DDVZ514 Praxe V • 50 %
DIFA:DVDZY13 Seminář k praxi V • 50 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DDVL501 Diplomová práce • 100 %
DIFA:DDVL503 Magisterský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DDVL507 Teorie autorského divadla II • 92 %
DIFA:DDVL510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo • 92 %
DIFA:DDVL513 Vlastní projekty II • 92 %
DIFA:DDVL514 Praxe V • 92 %
DIFA:DVDLY13 Seminář k praxi V • 92 %
DIFA:DDVL504 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II • 83 %
DIFA:DDVZ501 Diplomová práce • 67 %
DIFA:DDVZ502 Seminář k diplomové práci II • 67 %
DIFA:DDVZ503 Magisterský absolventský výkon • 67 %
DIFA:DDVZ504 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II • 67 %
DIFA:DDVZ505 Teorie divadla a výchovy II • 67 %
DIFA:DDVZ506 Management pro DaV II • 67 %
DIFA:DDVZ507 Teorie autorského divadla II • 67 %
DIFA:DDVZ510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo • 67 %
DIFA:DDVZ513 Vlastní projekty II • 67 %
DIFA:DDVZ514 Praxe V • 58 %
DIFA:DVDZY13 Seminář k praxi V • 58 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 50 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 50 %
DIFA:DDVL508 Filozofie • 50 %
DIFA:DDVZ508 Filozofie • 50 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 33 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 17 %
DIFA:DDVLX09 Vlastní praxe • 17 %
DIFA:DDVZX09 Vlastní praxe • 17 %
4. semestr
DIFA:DDVZ514 Praxe V • 17 %

Údaje byly předpočítány: 21. 5. 2022 11:14

Všechny obory fakulty