Jak byly údaje získány.

Audiovizuální tvorba a divadlo (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 100 %
DIFA:DAAZX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 100 %
DIFA:DATL407 Grafika na PC II • 100 %
DIFA:DATL408 Divadelní dokumentární fotografie II • 100 %
DIFA:DATL409 Scénický audiovizuální projekt • 100 %
DIFA:DATL410 AV záznam divadelního představení II • 100 %
DIFA:DATL411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I • 100 %
DIFA:DATL412 Encounter/Setkání • 100 %
DIFA:DATL413 Práce se světlem • 100 %
DIFA:DATL416 Praktikum AV technologií a TV praxe • 100 %
DIFA:DATL420 Deset filmů pro divadlo • 100 %
DIFA:DATZ407 Grafika na PC II • 100 %
DIFA:DATZ409 Scénický audiovizuální projekt • 100 %
DIFA:DATZ410 AV záznam divadelního představení II • 100 %
DIFA:DATZ411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I • 100 %
DIFA:DATZ413 Práce se světlem • 100 %
DIFA:DATZ416 Praktikum AV technologií a TV praxe • 100 %
DIFA:DATZ419 Montáž v divadle a ve filmu • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 100 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 75 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 75 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 75 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 75 %
DIFA:DATLY02 Zvukové složky v hraném filmu • 75 %
DIFA:DATL103 Technika a technologie videotvorby • 75 %
DIFA:DATL106 Technologie zvukové tvorby • 75 %
DIFA:DATL202 Kapitoly jazyka AV díla • 75 %
DIFA:DATZ103 Technika a technologie videotvorby • 75 %
DIFA:DATZ203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I • 75 %
DIFA:DATZ202 Kapitoly jazyka AV díla • 50 %
DIFA:DATZ408 Divadelní dokumentární fotografie II • 50 %
DIFA:DAALX26 Zvuk v dabingu • 25 %
DIFA:DAALX44 Step • 25 %
DIFA:DAALX79 Funkční trénink • 25 %
DIFA:DAAZX44 Step • 25 %
DIFA:DAAZX79 Funkční trénink • 25 %
DIFA:DATL203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I • 25 %
DIFA:DATZ105 Práce se světlem • 25 %
DIFA:DATZ205 Divadelní dokumentární fotografie • 25 %
DIFA:DATZ206 Scénický audiovizuální projekt • 25 %
DIFA:DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč • 25 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 25 %
2. semestr
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DATZ503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle II • 100 %
DIFA:DRTZ501 Magisterský projekt • 100 %
DIFA:DRTZ502 Seminář k magisterskému projektu • 100 %
DIFA:DRTZ503 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTZ504 Seminář k magisterské práci • 100 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DATL503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle II • 100 %
DIFA:DATZ503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle II • 100 %
DIFA:DRTL501 Magisterský projekt • 100 %
DIFA:DRTL502 Seminář k magisterskému projektu • 100 %
DIFA:DRTL503 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTL504 Seminář k magisterské práci • 100 %
DIFA:DRTZ501 Magisterský projekt • 100 %
DIFA:DRTZ502 Seminář k magisterskému projektu • 100 %
DIFA:DRTZ503 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTZ504 Seminář k magisterské práci • 100 %
DIFA:DATZ300 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II • 80 %
DIFA:DATZ502 Umění filmové a televizní režie • 80 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 40 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 40 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 40 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 40 %
DIFA:DATZ408 Divadelní dokumentární fotografie II • 40 %
DIFA:DAAZX37 Teoretické a praktické aspekty uměleckého překládání • 20 %

Údaje byly předpočítány: 18. 9. 2021 11:17

Všechny obory fakulty