Scénografie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DRCL206 Filozofie • 100 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 100 %
DIFA:DSCL208 Dějiny architektury I • 100 %
DIFA:DSCL216 Fotografie II • 100 %
DIFA:DSCZ208 Dějiny architektury I • 100 %
DIFA:DSCZ216 Fotografie II • 100 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 80 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 80 %
DIFA:DAALX29 Multimediální zpracování projektu • 80 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 80 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 80 %
DIFA:DAAZX29 Multimediální zpracování projektu • 80 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 80 %
DIFA:DSCL201 Scénografie II • 80 %
DIFA:DSCL202 Kostým II • 80 %
DIFA:DSCL203 Kresba, malba II • 80 %
DIFA:DSCL204 Modelování II • 80 %
DIFA:DSCL205 Technické kreslení II • 80 %
DIFA:DSCL206 Konstrukce oděvu II • 80 %
DIFA:DSCL207 Scénické technologie a materiály • 80 %
DIFA:DSCL209 Symbolika II • 80 %
DIFA:DSCL210 Grafika na PC II • 80 %
DIFA:DSCL217 Dějiny umění a odívání II • 80 %
DIFA:DSCZ119 Grafické techniky • 80 %
DIFA:DSCZ201 Scénografie II • 80 %
DIFA:DSCZ202 Kostým II • 80 %
DIFA:DSCZ203 Kresba, malba II • 80 %
DIFA:DSCZ204 Modelování II • 80 %
DIFA:DSCZ205 Technické kreslení II • 80 %
DIFA:DSCZ206 Konstrukce oděvu II • 80 %
DIFA:DSCZ207 Scénické technologie a materiály • 80 %
DIFA:DSCZ209 Symbolika II • 80 %
DIFA:DSCZ210 Grafika na PC II • 80 %
DIFA:DSCZ217 Dějiny umění a odívání II • 80 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 80 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 60 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 60 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 20 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 20 %
DIFA:DDVZX02 Sólový zpěv • 20 %
DIFA:DRAL201 Principy režie a dramaturgie IV • 20 %
DIFA:DRAZ201 Principy režie a dramaturgie III • 20 %
DIFA:DSCLX02 Artproject - dramaturgie scénografie • 20 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX31 3D grafika • 100 %
DIFA:DAALX95 Scénická hudba • 100 %
DIFA:DAAZX31 3D grafika • 100 %
DIFA:DAAZX95 Scénická hudba • 100 %
DIFA:DSCL301 Scénografie III projekt - portfolio • 100 %
DIFA:DSCL302 Kostým III projekt - portfolio • 100 %
DIFA:DSCL303 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DSCL304 Kresba, malba III • 100 %
DIFA:DSCL305 Technologie projektu • 100 %
DIFA:DSCL306 Konstrukce oděvu III • 100 %
DIFA:DSCL307 Projektová dokumentace • 100 %
DIFA:DSCL308 Dějiny architektury II • 100 %
DIFA:DSCL311 Výtvarné umění moderny a postmoderny • 100 %
DIFA:DSCL312 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DSCL314 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 100 %
DIFA:DSCZ301 Scénografie III • 100 %
DIFA:DSCZ302 Kostým III • 100 %
DIFA:DSCZ304 Kresba, malba III • 100 %
DIFA:DSCZ305 Technologie projektu • 100 %
DIFA:DSCZ306 Konstrukce oděvu III • 100 %
DIFA:DSCZ307 Projektová dokumentace • 100 %
DIFA:DSCZ308 Dějiny architektury II • 100 %
DIFA:DSCZ311 Výtvarné umění moderny a postmoderny • 100 %
DIFA:DSCZ312 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DSCZ314 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DSCLX21 Performance • 86 %
DIFA:DABZX13 Scatchup • 57 %
DIFA:DABZX14 Marwelous model • 57 %
DIFA:DSCL116 Fotografie I • 57 %
DIFA:DSCZ116 Fotografie I • 57 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 43 %
DIFA:DSCZX03 Scénografická spolupráce na projektu režisérů • 29 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 14 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 14 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 14 %
DIFA:DSCZX02 Artproject - dramaturgie scénografie • 14 %
DIFA:DSCZX05 Scénografický projekt v HDL, v Martě • 14 %

Údaje byly předpočítány: 24. 9. 2022 11:15

Všechny obory fakulty