Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DRTLX14 Audiovizuální praktikum • 100 %
DIFA:DRTL201 Scenáristická tvorba II • 100 %
DIFA:DRTL202 Dramaturgie scénáře • 100 %
DIFA:DRTL203 Kapitoly z dějin českého filmu I • 100 %
DIFA:DRTL206 Vývoj televizní dramatické tvorby 1 • 100 %
DIFA:DRTL207 Tvorba rozhlasové hry • 100 %
DIFA:DRTL210 Audiovizuální projekt I • 100 %
DIFA:DRTL211 Kapitoly z české rozhlasové hry po roce 1989 • 100 %
DIFA:DRTL212 Rozhlasové žánry 2 • 100 %
DIFA:DRTLX20 Dílna audiovize • 80 %
DIFA:DRTL209 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 80 %
DIFA:DAALX14 Autorský seminář I • 60 %
DIFA:DABLX05 Metody filmové narace • 60 %
DIFA:DRTLX12 Rozhlasová režie • 60 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 40 %
DIFA:DAALX68 Francouzština • 40 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 40 %
DIFA:DHCL207 Úvod do psychologie • 40 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 20 %
DIFA:DAALX22 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 20 %
DIFA:DAALX30 Grafika na PC I • 20 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 20 %
DIFA:DAALX41 Kondiční tanec • 20 %
DIFA:DAALX61 Rozhlasová dramaturgie a režie • 20 %
DIFA:DAALX69 Španělština • 20 %
DIFA:DHBLX04 Technika mluveného projevu • 20 %
DIFA:DJTL210 Zvuk v dabingu • 20 %
DIFA:DRTZ212 Rozhlasové žánry 2 • 20 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 91 %
DIFA:DATL304 Seminář k bakalářské práci • 91 %
DIFA:DATL305 Seminář k bakalářskému výkonu • 91 %
DIFA:DATL306 Bakalářský absolventský výkon • 91 %
DIFA:DATL307 Bakalářská diplomová práce • 91 %
DIFA:DRTL306 Audiovizuální projekt II • 91 %
DIFA:DRTL307 Umění epiky • 91 %
DIFA:DRTL309 Praktická dramaturgie • 91 %
DIFA:DRTLX07 Současná televizní tvorba • 82 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 73 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 55 %
DIFA:DABLX05 Metody filmové narace • 55 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 45 %
DIFA:DAAZX22 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 45 %
DIFA:DATZ304 Seminář k bakalářské práci • 45 %
DIFA:DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu • 45 %
DIFA:DATZ306 Bakalářský absolventský výkon • 45 %
DIFA:DATZ307 Bakalářská diplomová práce • 45 %
DIFA:DRTZ304 Rozhlasový projekt • 45 %
DIFA:DRTZ305 Rozhlasový dokument • 45 %
DIFA:DRTZ306 Audiovizuální projekt II • 45 %
DIFA:DRTZ307 Umění epiky • 45 %
DIFA:DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II • 45 %
DIFA:DRTZ309 Praktická dramaturgie • 45 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 36 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 36 %
DIFA:DRTZX07 Současná televizní tvorba • 36 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 27 %
DIFA:DABZX05 Metody filmové narace • 18 %
DIFA:DRBL105 Autorský seminář II • 18 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 18 %
DIFA:DRTZX20 Dílna audiovize • 18 %

Údaje byly předpočítány: 3. 12. 2022 11:20

Všechny obory fakulty