Muzikálové herectví (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DHBL212 Melodram • 100 %
DIFA:DMAL201 Herectví II • 100 %
DIFA:DMAL204 Zpěv ansámblový II • 100 %
DIFA:DMAL205 Intonace a sluchová analýza • 100 %
DIFA:DMBL205 Moderní tanec II • 100 %
DIFA:DMBL207 Jazzový tanec II • 100 %
DIFA:DMBL210 Teorie muzikálové tvorby I • 100 %
DIFA:DMCL102 Vnitřní herecká technika • 100 %
DIFA:DMCL203 Jevištní mluva II • 100 %
DIFA:DMCL205 Zpěv individuální II • 100 %
DIFA:DMCL209 Klasický tanec II • 100 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 86 %
DIFA:DAALX72 Práce s mikrofonem • 86 %
DIFA:DAALX44 Step • 29 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 14 %
DIFA:DHCLX03 Klavír • 14 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DHAL309 Teorie a metody herecké tvorby • 100 %
DIFA:DHDL311 Diplomový proseminář • 100 %
DIFA:DMAL302 Projekt Studio Marta/Divadlo na Orlí • 100 %
DIFA:DMAL309 Zpěv ansámblový III • 100 %
DIFA:DMBL304 Zpěv individuální III • 100 %
DIFA:DMBL308 Moderní tanec III • 100 %
DIFA:DMCL201 Herectví – muzikál • 100 %
DIFA:DMCL302 Jevištní mluva III • 100 %
DIFA:DMCL308 Klasický tanec III • 100 %
DIFA:DMCL309 Jazzový tanec III • 100 %
DIFA:DMCL314 Teorie muzikálové tvorby II • 100 %
DIFA:DAALX44 Step • 46 %
DIFA:DAALX45 Scénický šerm • 46 %
DIFA:DAAZX45 Šerm a scénické souboje • 46 %
DIFA:DABLX10 Herectví před mikrofonem • 46 %
DIFA:DABZX10 Herectví před mikrofonem • 46 %
DIFA:DHAZ309 Teorie a metody herecké tvorby • 46 %
DIFA:DHDZ311 Diplomový proseminář • 46 %
DIFA:DMAZ309 Zpěv ansámblový III • 46 %
DIFA:DMBZ304 Zpěv individuální III • 46 %
DIFA:DMBZ308 Moderní tanec III • 46 %
DIFA:DMCZ201 Herectví – muzikál • 46 %
DIFA:DMCZ302 Jevištní mluva III • 46 %
DIFA:DMCZ308 Klasický tanec III • 46 %
DIFA:DMCZ309 Jazzový tanec III • 46 %
DIFA:DMCZ314 Teorie muzikálové tvorby II • 46 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 46 %
DIFA:DAALX24 Dabingové herectví • 38 %
DIFA:DAAZX24 Dabingové herectví • 38 %
DIFA:DAAZX44 Step • 38 %
DIFA:DMALX02 Akrobacie • 31 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 23 %
6. semestr
DIFA:DAAZX404 AV prezentace v praxi • 15 %
DIFA:DHBZ401 Magisterský absolventský výkon II • 15 %
DIFA:DHBZ403 Magisterský absolventský výkon I • 15 %
DIFA:DHBZ405 Magisterská diplomová práce • 15 %
DIFA:DHBZ406 Seminář k magisterské diplomové práci • 15 %
DIFA:DMAZ103 Trénink klasického tance • 15 %
DIFA:DMAZ402 Magisterský absolventský výkon III • 15 %
DIFA:DMAZ404 Individuální herectví • 15 %
DIFA:DMBZ103 Trénink moderního tance • 15 %
DIFA:DMCZ406 Zpěv individuální IV • 15 %
4. ročník
7. semestr
DIFA:DHBL405 Magisterská diplomová práce • 81 %
DIFA:DHBL406 Seminář k magisterské diplomové práci • 81 %
DIFA:DMAL103 Trénink klasického tance • 81 %
DIFA:DMAL403 Magisterský absolventský výkon IV • 81 %
DIFA:DMBL103 Trénink moderního tance • 81 %
DIFA:DMCL406 Zpěv individuální IV • 81 %
DIFA:DHBZ401 Magisterský absolventský výkon II • 52 %
DIFA:DHBZ403 Magisterský absolventský výkon I • 52 %
DIFA:DHBZ405 Magisterská diplomová práce • 52 %
DIFA:DHBZ406 Seminář k magisterské diplomové práci • 52 %
DIFA:DMAZ103 Trénink klasického tance • 52 %
DIFA:DMAZ402 Magisterský absolventský výkon III • 52 %
DIFA:DMAZ404 Individuální herectví • 52 %
DIFA:DMBZ103 Trénink moderního tance • 52 %
DIFA:DMCZ406 Zpěv individuální IV • 52 %
DIFA:DAAZX404 AV prezentace v praxi • 19 %
DIFA:DMAL419 Zpěv ansámblový IV • 14 %
DIFA:DMAZ419 Zpěv ansámblový IV • 14 %

Údaje byly předpočítány: 21. 1. 2023 11:21

Všechny obory fakulty