Jak byly údaje získány.

Audiovizuální tvorba a divadlo (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DATL102 Grafika na PC • 100 %
DIFA:DATL103 Technika a technologie videotvorby • 100 %
DIFA:DATL104 Tvůrčí fotografie • 100 %
DIFA:DATL106 Technologie zvukové tvorby • 100 %
DIFA:DATL107 Praktikum AV technologie a TV praxe • 100 %
DIFA:DATL108 Scénický projekt • 100 %
DIFA:DATL111 Salon původní tvorby • 100 %
DIFA:DATL112 Dokumentární tvorba DIFA – dílny • 100 %
DIFA:DATL113 Servis technologických řetězců • 100 %
DIFA:DATL115 Zvukotechnika • 100 %
DIFA:DATZ102 Grafika na PC • 100 %
DIFA:DATZ103 Technika a technologie videotvorby • 100 %
DIFA:DATZ104 Tvůrčí fotografie • 100 %
DIFA:DATZ105 Práce se světlem • 100 %
DIFA:DATZ107 Praktikum AV technologie a TV praxe • 100 %
DIFA:DATZ108 Scénický projekt • 100 %
DIFA:DATZ109 Základy práce na PC • 100 %
DIFA:DATZ110 Herecká propedeutika • 100 %
DIFA:DATZ113 Servis technologických řetězců • 100 %
DIFA:DATZ114 Elektrotechnika • 100 %
DIFA:DATZ115 Zvukotechnika • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DRTLX04 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DRTLX24 Kapitoly z dějin světového filmu II • 100 %
DIFA:DRTL106 Média a společnost • 100 %
DIFA:DRTZX04 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DRTZX24 Kapitoly z dějin světového filmu I • 100 %
DIFA:DRTZ106 Média a společnost • 100 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 33 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 33 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 17 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 17 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 17 %
DIFA:DMAL102 Zpěv individuální I • 17 %
2. semestr
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DAAZX67 Němčina • 100 %
DIFA:DATZ202 Kapitoly jazyka AV díla • 100 %
DIFA:DATZ203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I • 100 %
DIFA:DATZ205 Divadelní dokumentární fotografie • 100 %
DIFA:DATZ206 Scénický audiovizuální projekt • 100 %
DIFA:DATZ208 Elektrotechnika II • 100 %
DIFA:DATZ211 Audiovizuální záznam divadelního představení • 100 %
DIFA:DATZ212 Praktikum AV technologie a TV praxe • 100 %
DIFA:DRAZ201 Umění režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DRTZ203 Kapitoly z dějin světového filmu III • 100 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DATL202 Kapitoly jazyka AV díla • 100 %
DIFA:DATL203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I • 100 %
DIFA:DATL204 Multimediální zpracování projektu • 100 %
DIFA:DATL205 Divadelní dokumentární fotografie • 100 %
DIFA:DATL206 Scénický audiovizuální projekt • 100 %
DIFA:DATL209 Střihové praktikum • 100 %
DIFA:DATL210 Kamerové praktikum • 100 %
DIFA:DATL211 AV záznam divadelního představení • 100 %
DIFA:DATL212 Praktikum AV technologie a TV praxe • 100 %
DIFA:DRTL203 Kapitoly z dějin českého filmu I • 100 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 91 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 91 %
DIFA:DATZ202 Kapitoly jazyka AV díla • 91 %
DIFA:DATZ203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I • 91 %
DIFA:DATZ205 Divadelní dokumentární fotografie • 91 %
DIFA:DATZ206 Scénický audiovizuální projekt • 91 %
DIFA:DATZ208 Elektrotechnika II • 91 %
DIFA:DATZ211 Audiovizuální záznam divadelního představení • 91 %
DIFA:DATZ212 Praktikum AV technologie a TV praxe • 91 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 55 %
DIFA:DAALX57 Principy režie a dramaturgie • 55 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 55 %
DIFA:DAAZX57 Principy režie a dramaturgie • 55 %
DIFA:DATZ207 Dokumentární tvorba DIFA – dílny • 55 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 55 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 45 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 45 %
DIFA:DATL207 Dokumentární tvorba DIFA – dílny • 45 %
DIFA:DATL304A Proseminář k bakalářské práci • 45 %
DIFA:DRAL201 Umění režie a dramaturgie • 45 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 36 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 36 %
DIFA:DABZX03 Zábleskové svícení • 36 %
DIFA:DRAZ201 Umění režie a dramaturgie • 36 %
DIFA:DRTZ203 Kapitoly z dějin světového filmu III • 36 %
DIFA:DABLX03 Zábleskové svícení • 27 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 18 %
DIFA:DAAZX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 18 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 18 %
DIFA:DABLX02 Fotografický tisk • 18 %
DIFA:DABZX02 Fotografický tisk • 18 %
4. semestr
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 50 %
DIFA:DATZ300 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II • 50 %
DIFA:DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč • 50 %
DIFA:DATZ302 Slovo a text v dokumentárním filmu • 50 %
DIFA:DATZ303 Dokumentární tvorba DIFA - dílny • 50 %
DIFA:DATZ304 Seminář k bakalářské práci • 50 %
DIFA:DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu • 50 %
DIFA:DATZ306 Bakalářský absolventský výkon • 50 %
DIFA:DATZ307 Bakalářská diplomová práce • 50 %
DIFA:DATZ308 Záznam divadelního festivalu Plzeň • 50 %
DIFA:DATZ311 Rozhlasové praktikum • 50 %
DIFA:DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II • 50 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 30 %
DIFA:DRTZ203 Kapitoly z dějin světového filmu III • 30 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 20 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 20 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DATL301 Dramaturgie a filmová řeč • 100 %
DIFA:DATL304 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DATL305 Seminář k bakalářskému výkonu • 100 %
DIFA:DATL306 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DATL307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DATL309 Festival Setkání • 100 %
DIFA:DATL311 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 64 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 55 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 55 %
DIFA:DATZ300 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II • 55 %
DIFA:DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč • 55 %
DIFA:DATZ302 Slovo a text v dokumentárním filmu • 55 %
DIFA:DATZ303 Dokumentární tvorba DIFA - dílny • 55 %
DIFA:DATZ304 Seminář k bakalářské práci • 55 %
DIFA:DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu • 55 %
DIFA:DATZ306 Bakalářský absolventský výkon • 55 %
DIFA:DATZ307 Bakalářská diplomová práce • 55 %
DIFA:DATZ308 Záznam divadelního festivalu Plzeň • 55 %
DIFA:DATZ311 Rozhlasové praktikum • 55 %
DIFA:DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II • 55 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 45 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 36 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 36 %
DIFA:DABZX02 Fotografický tisk • 36 %
DIFA:DABLX02 Fotografický tisk • 27 %
DIFA:DABZX03 Zábleskové svícení • 27 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 18 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 18 %
DIFA:DRTZ203 Kapitoly z dějin světového filmu III • 18 %

Audiovizuální tvorba a divadlo (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DATL102 Grafika na PC • 100 %
DIFA:DATL103 Technika a technologie videotvorby • 100 %
DIFA:DATL104 Tvůrčí fotografie • 100 %
DIFA:DATL106 Technologie zvukové tvorby • 100 %
DIFA:DATL107 Praktikum AV technologie a TV praxe • 100 %
DIFA:DATL108 Scénický projekt • 100 %
DIFA:DATL111 Salon původní tvorby • 100 %
DIFA:DATL112 Dokumentární tvorba DIFA – dílny • 100 %
DIFA:DATL113 Servis technologických řetězců • 100 %
DIFA:DATL115 Zvukotechnika • 100 %
DIFA:DATZ102 Grafika na PC • 100 %
DIFA:DATZ103 Technika a technologie videotvorby • 100 %
DIFA:DATZ104 Tvůrčí fotografie • 100 %
DIFA:DATZ105 Práce se světlem • 100 %
DIFA:DATZ107 Praktikum AV technologie a TV praxe • 100 %
DIFA:DATZ108 Scénický projekt • 100 %
DIFA:DATZ109 Základy práce na PC • 100 %
DIFA:DATZ110 Herecká propedeutika • 100 %
DIFA:DATZ113 Servis technologických řetězců • 100 %
DIFA:DATZ114 Elektrotechnika • 100 %
DIFA:DATZ115 Zvukotechnika • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DRAL201 Umění režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DRAZ201 Umění režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DRTLX04 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DRTLX24 Kapitoly z dějin světového filmu II • 100 %
DIFA:DRTL106 Média a společnost • 100 %
DIFA:DRTZX04 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DRTZX24 Kapitoly z dějin světového filmu I • 100 %
DIFA:DRTZ106 Média a společnost • 100 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 75 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 25 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 25 %
DIFA:DAAZX68 Francouzština • 25 %

Činoherní režie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX14 Autorský seminář I • 100 %
DIFA:DAALX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 100 %
DIFA:DAALX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAALX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX14 Autorský seminář I • 100 %
DIFA:DAAZX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 100 %
DIFA:DAAZX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAAZX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 100 %
DIFA:DAAZX90 Alternativní divadlo I • 100 %
DIFA:DDAL101 Dramaturgie a režie I • 100 %
DIFA:DDAZ101 Dramaturgie a režie I • 100 %
DIFA:DDBZ105 Gestická komunikace • 100 %
DIFA:DDCL103 Dramaturgicko-režijní projekt I • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DRCL104 Herecká výchova pro režiséry • 100 %
DIFA:DRCZ104 Herecká výchova pro režiséry • 100 %
DIFA:DSCL109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
DIFA:DSCZ109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
DIFA:DDAL106 Scénická hudba • 67 %
DIFA:DMALX02 Akrobacie • 33 %
DIFA:DMAL102 Zpěv individuální I • 33 %
DIFA:DMAZX02 Akrobacie • 33 %
DIFA:DMAZ102 Zpěv individuální I • 33 %
3. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAALX50 Světelný design • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design • 100 %
DIFA:DDAL201 Dramaturgie a režie II • 100 %
DIFA:DDAZ201 Dramaturgie a režie II • 100 %
DIFA:DDCL205 Dramaturgicko-režijní projekt III • 100 %
DIFA:DDCL206 Dramaturgicko-režijní projekt IV • 100 %
DIFA:DDCZ204 Dramaturgicko-režijní projekt II • 100 %
DIFA:DRAL203 Dějiny režie I • 100 %
DIFA:DRAZ203 Dějiny režie I • 100 %
DIFA:DRCL206 Filozofie • 100 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 100 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 67 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 67 %
DIFA:DDAZ106 Scénická hudba • 67 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 50 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 50 %
DIFA:DAALX13 Režisér Frank Castorf • 50 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 50 %
DIFA:DAALX57 Principy režie a dramaturgie • 50 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 50 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 50 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 50 %
DIFA:DAAZX57 Principy režie a dramaturgie • 50 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DDBZ209 Světové alternativní divadlo II Jerzy Grotowski a Tadeusz Kantor • 50 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 50 %
DIFA:DRCZ207 Od literatury k divadlu • 50 %
DIFA:DSCL109 Dějiny jevištní výpravy • 50 %
DIFA:DSCZ109 Dějiny jevištní výpravy • 50 %
DIFA:DAALX23 Světové mýty • 33 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 33 %
DIFA:DAAZX23 Světové mýty • 33 %
DIFA:DAAZX37 Teoretické a praktické aspekty uměleckého překládání • 33 %
DIFA:DAAZX41 Kondiční tanec • 33 %
DIFA:DDAL106 Scénická hudba • 33 %
DIFA:DDCLX01 Stáž v divadle • 33 %
DIFA:DDCL304 Společný seminář ateliéru • 33 %
DIFA:DRBL105 Autorský seminář II • 33 %
DIFA:DRTZX12 Rozhlasová režie • 33 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 17 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 17 %
DIFA:DAALX40 Literárně-překladatelský seminář (NJ) • 17 %
DIFA:DAALX41 Kondiční tanec • 17 %
DIFA:DAALX58 Současná inscenační tvorba • 17 %
DIFA:DAALX59 Principy dokumentárního divadla • 17 %
DIFA:DAALX67 Němčina • 17 %
DIFA:DAALX68 Francouzština • 17 %
DIFA:DAAZX40 Literárně-překladatelský seminář (NJ) • 17 %
DIFA:DAAZX58 Současná inscenační tvorba • 17 %
DIFA:DAAZX67 Němčina • 17 %
DIFA:DAAZX68 Francouzština • 17 %
DIFA:DAAZX90 Alternativní divadlo I • 17 %
DIFA:DDCZ304 Společný seminář ateliéru • 17 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 17 %
DIFA:DMCL205 Zpěv individuální II • 17 %
DIFA:DMCZ205 Zpěv individuální II • 17 %
DIFA:DRTLX12 Rozhlasová režie • 17 %
DIFA:DRTZX20 Dílna audiovize • 17 %
2. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 100 %
DIFA:DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 100 %
DIFA:DDBL306 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBL307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBL308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu • 100 %
DIFA:DDBZ306 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBZ307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBZ308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu • 100 %
DIFA:DDCZ305 Dramaturgicko-režijní projekt V • 100 %
DIFA:DRBL302 Dramaturgie a režie III • 100 %
DIFA:DRBL309 Dějiny režie II • 100 %
DIFA:DRBZ302 Dramaturgie a režie III • 100 %
DIFA:DRBZ309 Dějiny režie II • 100 %
DIFA:DRCZ309 Autorské právo a právní formy divadel • 100 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 67 %
DIFA:DAAZX56 Berlínská Schaubuehne am Lehniner Platz • 67 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 67 %
DIFA:DDAL106 Scénická hudba • 67 %
DIFA:DDAZ106 Scénická hudba • 67 %
DIFA:DDCZ302 Divadelní seminář • 67 %
DIFA:DAAZX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 33 %
DIFA:DATL420 Deset filmů pro divadlo • 33 %
DIFA:DATZ419 Montáž v divadle a ve filmu • 33 %
DIFA:DDBZ209 Světové alternativní divadlo II Jerzy Grotowski a Tadeusz Kantor • 33 %
DIFA:DDCL302 Divadelní seminář • 33 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 33 %

Činoherní režie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX14 Autorský seminář I • 100 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DAALX58 Současná inscenační tvorba • 100 %
DIFA:DAALX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAALX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 100 %
DIFA:DAAZX14 Autorský seminář I • 100 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DAAZX58 Současná inscenační tvorba • 100 %
DIFA:DAAZX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAAZX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 100 %
DIFA:DDAL101 Dramaturgie a režie I • 100 %
DIFA:DDAL106 Scénická hudba • 100 %
DIFA:DDAZ101 Dramaturgie a režie I • 100 %
DIFA:DDAZ106 Scénická hudba • 100 %
DIFA:DDCL103 Dramaturgicko-režijní projekt I • 100 %
DIFA:DRAL201 Umění režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DRAZ201 Umění režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DRCL104 Herecká výchova pro režiséry • 100 %
DIFA:DRCZ104 Herecká výchova pro režiséry • 100 %
DIFA:DSCL109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
DIFA:DSCZ109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 50 %
DIFA:DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 50 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 50 %
DIFA:DAALX50 Světelný design • 50 %
DIFA:DAALX67 Němčina • 50 %
DIFA:DAALX68 Francouzština • 50 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 50 %
DIFA:DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 50 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 50 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 50 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design • 50 %
DIFA:DAAZX67 Němčina • 50 %
DIFA:DAAZX68 Francouzština • 50 %
DIFA:DABLX01 Art of presentation • 50 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 50 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 50 %
DIFA:DSCZ103 Kresba, malba I • 50 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 50 %

Divadelní dramaturgie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX14 Autorský seminář I • 100 %
DIFA:DAALX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 100 %
DIFA:DAALX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAALX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX14 Autorský seminář I • 100 %
DIFA:DAAZX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 100 %
DIFA:DAAZX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAAZX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 100 %
DIFA:DAAZX90 Alternativní divadlo I • 100 %
DIFA:DDAL101 Dramaturgie a režie I • 100 %
DIFA:DDAZ101 Dramaturgie a režie I • 100 %
DIFA:DDBZ105 Gestická komunikace • 100 %
DIFA:DDCL103 Dramaturgicko-režijní projekt I • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DRCL104 Herecká výchova pro režiséry • 100 %
DIFA:DRCZ104 Herecká výchova pro režiséry • 100 %
DIFA:DSCL109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
DIFA:DSCZ109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
2. semestr
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DAAZX68 Francouzština • 100 %
DIFA:DDAZ106 Scénická hudba • 100 %
DIFA:DDAZ201 Dramaturgie a režie II • 100 %
DIFA:DDBZ209 Světové alternativní divadlo II Jerzy Grotowski a Tadeusz Kantor • 100 %
DIFA:DDCZ204 Dramaturgicko-režijní projekt II • 100 %
DIFA:DMCZ314 Teorie muzikálové tvorby II • 100 %
DIFA:DRAZ203 Dějiny režie I • 100 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 100 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 100 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DDAL201 Dramaturgie a režie II • 100 %
DIFA:DDCL205 Dramaturgicko-režijní projekt III • 100 %
DIFA:DDCL206 Dramaturgicko-režijní projekt IV • 100 %
DIFA:DRCL206 Filozofie • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 83 %
DIFA:DDAZ201 Dramaturgie a režie II • 83 %
DIFA:DDCZ204 Dramaturgicko-režijní projekt II • 83 %
DIFA:DRAL203 Dějiny režie I • 83 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 83 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 83 %
DIFA:DRAZ203 Dějiny režie I • 67 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 50 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 50 %
DIFA:DAALX13 Režisér Frank Castorf • 50 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 50 %
DIFA:DAALX23 Světové mýty • 50 %
DIFA:DAALX57 Principy režie a dramaturgie • 50 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 50 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 50 %
DIFA:DAAZX23 Světové mýty • 50 %
DIFA:DAAZX57 Principy režie a dramaturgie • 50 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 50 %
DIFA:DDAL106 Scénická hudba • 50 %
DIFA:DDCLX01 Stáž v divadle • 50 %
DIFA:DRBL105 Autorský seminář II • 50 %
DIFA:DRCZ207 Od literatury k divadlu • 50 %
DIFA:DAALX50 Světelný design • 33 %
DIFA:DAALX68 Francouzština • 33 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 33 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 33 %
DIFA:DAAZX37 Teoretické a praktické aspekty uměleckého překládání • 33 %
DIFA:DAAZX90 Alternativní divadlo I • 33 %
DIFA:DDAZ106 Scénická hudba • 33 %
DIFA:DDBZ209 Světové alternativní divadlo II Jerzy Grotowski a Tadeusz Kantor • 33 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 33 %
DIFA:DMCZ314 Teorie muzikálové tvorby II • 33 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 33 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 17 %
DIFA:DAALX70 Ruština • 17 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 17 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design • 17 %
DIFA:DAAZX68 Francouzština • 17 %
DIFA:DAAZX70 Ruština • 17 %
DIFA:DDCL304 Společný seminář ateliéru • 17 %
DIFA:DDCZ304 Společný seminář ateliéru • 17 %
DIFA:DMCL314 Teorie muzikálové tvorby II • 17 %
4. semestr
DIFA:DAAZX33 Němčina • 25 %
DIFA:DAAZX40 Literárně-překladatelský seminář (NJ) • 25 %
DIFA:DDBZ306 Bakalářský absolventský projekt • 25 %
DIFA:DDBZ307 Bakalářská diplomová práce • 25 %
DIFA:DDBZ308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu • 25 %
DIFA:DDCZ305 Dramaturgicko-režijní projekt V • 25 %
DIFA:DRBZ302 Dramaturgie a režie III • 25 %
DIFA:DRCZ309 Autorské právo a právní formy divadel • 25 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 25 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DDBL306 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBL307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBL308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu • 100 %
DIFA:DRBL302 Dramaturgie a režie III • 100 %
DIFA:DDBZ306 Bakalářský absolventský projekt • 86 %
DIFA:DDBZ307 Bakalářská diplomová práce • 86 %
DIFA:DDBZ308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu • 86 %
DIFA:DDCZ305 Dramaturgicko-režijní projekt V • 86 %
DIFA:DRBZ302 Dramaturgie a režie III • 86 %
DIFA:DRCZ309 Autorské právo a právní formy divadel • 86 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design • 43 %
DIFA:DAAZX56 Berlínská Schaubuehne am Lehniner Platz • 43 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 43 %
DIFA:DDAL106 Scénická hudba • 43 %
DIFA:DDAZ106 Scénická hudba • 43 %
DIFA:DDCL302 Divadelní seminář • 43 %
DIFA:DDCZ302 Divadelní seminář • 43 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 43 %
DIFA:DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 29 %
DIFA:DAALX19 Filozofie • 29 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 29 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 29 %
DIFA:DAALX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 29 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 29 %
DIFA:DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 29 %
DIFA:DAAZX19 Filozofie • 29 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 29 %
DIFA:DDBZ209 Světové alternativní divadlo II Jerzy Grotowski a Tadeusz Kantor • 29 %
DIFA:DRBL309 Dějiny režie II • 29 %
DIFA:DRBZ309 Dějiny režie II • 29 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 14 %
DIFA:DAALX40 Literárně-překladatelský seminář (NJ) • 14 %
DIFA:DAALX50 Světelný design • 14 %
DIFA:DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 14 %
DIFA:DAALX61 Rozhlasová dramaturgie a režie • 14 %
DIFA:DAALX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 14 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 14 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 14 %
DIFA:DAAZX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 14 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 14 %
DIFA:DDCLX01 Stáž v divadle • 14 %

Divadelní dramaturgie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX14 Autorský seminář I • 100 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DAALX58 Současná inscenační tvorba • 100 %
DIFA:DAALX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAALX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DAAZX14 Autorský seminář I • 100 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DAAZX58 Současná inscenační tvorba • 100 %
DIFA:DAAZX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAAZX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 100 %
DIFA:DDAL101 Dramaturgie a režie I • 100 %
DIFA:DDAZ101 Dramaturgie a režie I • 100 %
DIFA:DDCL103 Dramaturgicko-režijní projekt I • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DRAL201 Umění režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DRAZ201 Umění režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DRCZ104 Herecká výchova pro režiséry • 100 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 67 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 67 %
DIFA:DAAZX41 Kondiční tanec • 67 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design • 67 %
DIFA:DRCL104 Herecká výchova pro režiséry • 67 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 33 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 33 %
DIFA:DAALX67 Němčina • 33 %
DIFA:DAALX68 Francouzština • 33 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 33 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 33 %
DIFA:DAAZX67 Němčina • 33 %
DIFA:DAAZX68 Francouzština • 33 %
DIFA:DDAZ106 Scénická hudba • 33 %

Divadelní manažerství se zaměřením na jevištní management a technologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DDML101 Projektový management – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDML102 Vznik divadelní inscenace • 100 %
DIFA:DDML107 Právo II • 100 %
DIFA:DDML110 Stage management I • 100 %
DIFA:DDML111 Makroekonomika • 100 %
DIFA:DDML115 Angličtina I • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DDMZ101 Projektový management – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ106 Vstupní kurz I – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ107 Právo I • 100 %
DIFA:DDMZ108 Úvod do problematiky divadelního umění • 100 %
DIFA:DDMZ109 Stage management I • 100 %
DIFA:DDMZ112 Mikroekonomika • 100 %
DIFA:DDMZ113 Psychologie osobnosti • 100 %
DIFA:DDMZ115 Angličtina I • 100 %
DIFA:DJTL102 Dějiny jevištní výpravy II • 100 %
DIFA:DJTL110 Teorie snímání zvuku hudebních nástrojů • 100 %
DIFA:DJTL111 Technické kreslení • 100 %
DIFA:DJTL112 Základy scénické stavby • 100 %
DIFA:DJTL113 Základy scénického zvuku • 100 %
DIFA:DJTL114 Základy scénického světla • 100 %
DIFA:DJTL119 Stavba – scénická praxe • 100 %
DIFA:DJTL120 Mezinárodní divadelní festival I – technologická praxe • 100 %
DIFA:DJTL205 Elektrotechnika • 100 %
DIFA:DJTL209 Multimédia a technická dokumentace I • 100 %
DIFA:DJTZ101 Dějiny jevištní výpravy I • 100 %
DIFA:DJTZ102 Dějiny jevištní výpravy II • 100 %
DIFA:DJTZ109 Elektrotechnika • 100 %
DIFA:DJTZ110 Zvuková technika • 100 %
DIFA:DJTZ111 Technické kreslení • 100 %
DIFA:DJTZ113 Základy scénického zvuku • 100 %
DIFA:DJTZ114 Základy scénického světla • 100 %
DIFA:DJTZ212 Základy scénické stavby • 100 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design • 33 %
DIFA:DJTLX06 Firemní dny – modulární výuka • 33 %
2. semestr
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX06 Seminář k dějinám českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design • 100 %
DIFA:DDMZX02 Vstupní kurz II – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZY07 Stavba venkovního pódia (typizované prvky) – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZY11 Jevištní výroba (scénické technologie a materiály) • 100 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 100 %
DIFA:DDMZ201 Základy managementu • 100 %
DIFA:DDMZ203 Projektový management v kultuře • 100 %
DIFA:DDMZ206 Rozpočetnictví, účetnictví • 100 %
DIFA:DDMZ210 Člověk ve společnosti • 100 %
DIFA:DDMZ213 Angličtina II • 100 %
DIFA:DDMZ215 Spolupráce ve tvůrčím týmu • 100 %
DIFA:DJTZX02 Samostatný scénický projekt – modulární výuka • 100 %
DIFA:DJTZ202 Základy scénografie • 100 %
DIFA:DJTZ206 Bezpečnost práce a požární ochrana - kurz • 100 %
DIFA:DJTZ209 Multimédia a technická dokumentace II • 100 %
DIFA:DJTZ210 Zvuk v dabingu • 100 %
DIFA:DJTZ214 Světlo • 100 %
DIFA:DJTZ215 Zvuk – digitální audiosystém I • 100 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAALX06 Seminář k dějinám českého divadla • 100 %
DIFA:DDMLY06 Současná jevištní výprava • 100 %
DIFA:DDMLY11 Jevištní výroba (scénické technologie a materiály) • 100 %
DIFA:DDML201 Základy managementu • 100 %
DIFA:DDML203 Projektový management v kultuře • 100 %
DIFA:DDML206 Rozpočetnictví, účetnictví • 100 %
DIFA:DDML208 Proseminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
DIFA:DDML213 Angličtina II • 100 %
DIFA:DJTLX02 Samostatný scénický projekt – modulární výuka • 100 %
DIFA:DJTL210 Zvuk v dabingu • 100 %
DIFA:DJTL214 Světlo • 100 %
DIFA:DJTL215 Zvuk – digitální audiosystém I • 100 %
DIFA:DJTL219 Mezinárodní divadelní festival II – technologická praxe • 100 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 60 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 60 %
DIFA:DAAZX06 Seminář k dějinám českého divadla • 60 %
DIFA:DDMZX02 Vstupní kurz II – modulární výuka • 60 %
DIFA:DDMZY11 Jevištní výroba (scénické technologie a materiály) • 60 %
DIFA:DDMZ201 Základy managementu • 60 %
DIFA:DDMZ203 Projektový management v kultuře • 60 %
DIFA:DDMZ206 Rozpočetnictví, účetnictví • 60 %
DIFA:DDMZ210 Člověk ve společnosti • 60 %
DIFA:DDMZ213 Angličtina II • 60 %
DIFA:DDMZ215 Spolupráce ve tvůrčím týmu • 60 %
DIFA:DJTZX02 Samostatný scénický projekt – modulární výuka • 60 %
DIFA:DJTZ202 Základy scénografie • 60 %
DIFA:DJTZ210 Zvuk v dabingu • 60 %
DIFA:DJTZ214 Světlo • 60 %
DIFA:DJTZ215 Zvuk – digitální audiosystém I • 60 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 40 %
DIFA:DAALX50 Světelný design • 40 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 40 %
DIFA:DDMLY07 Stavba venkovního pódia (typizované prvky) – modulární výuka • 40 %
DIFA:DDML207 Právo III • 40 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 40 %
DIFA:DJTLX06 Firemní dny – modulární výuka • 40 %
DIFA:DJTL206 Bezpečnost práce a požární ochrana - kurz • 40 %
DIFA:DJTZ209 Multimédia a technická dokumentace II • 40 %
DIFA:DSDL401 Estetika a filosofie světla I • 40 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 20 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 20 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 20 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 20 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 20 %
DIFA:DJTZ206 Bezpečnost práce a požární ochrana - kurz • 20 %
DIFA:DSDZ401 Estetika a filosofie světla I • 20 %
4. semestr
DIFA:DDMZY10 Projekt III – scénická realizace a nazvučení inscenace a zvučení repríz • 50 %
DIFA:DDMZ302 Management – řízení a vedení lidí • 50 %
DIFA:DDMZ304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 50 %
DIFA:DDMZ306 Stage management II • 50 %
DIFA:DDMZ309 Bakalářská diplomová práce • 50 %
DIFA:DDMZ310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 50 %
DIFA:DJTZ301 Právo pro jevištní management a technologie • 50 %
DIFA:DJTZ303 Projekt I – scénická realizace a stavba (inscenace nebo ENCOUNTER) • 50 %
DIFA:DJTZ304 Projekt II – scénická realizace a nasvícení inscenace a svícení repríz • 50 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 25 %
DIFA:DDMZX05 Vstupní kurz III – modulární výuka • 25 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 25 %
DIFA:DJTZX07 Zvuk – Digitální audiosystém II • 25 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DDMLY10 Projekt III – scénická realizace a nazvučení inscenace a zvučení repríz • 100 %
DIFA:DDML302 Management – řízení a vedení lidí • 100 %
DIFA:DDML304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 100 %
DIFA:DDML309 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDML310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 100 %
DIFA:DJTL301 Právo pro jevištní management a technologie • 100 %
DIFA:DJTL303 Projekt I – scénická realizace a stavba (inscenace nebo ENCOUNTER) • 100 %
DIFA:DJTL304 Projekt II – scénická realizace a nasvícení inscenace a svícení repríz • 100 %
DIFA:DJTL309 Mezinárodní divadelní festival III – technologická praxe • 100 %
DIFA:DDMZY10 Projekt III – scénická realizace a nazvučení inscenace a zvučení repríz • 75 %
DIFA:DDMZ302 Management – řízení a vedení lidí • 75 %
DIFA:DDMZ304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 75 %
DIFA:DDMZ306 Stage management II • 75 %
DIFA:DDMZ309 Bakalářská diplomová práce • 75 %
DIFA:DDMZ310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 75 %
DIFA:DJTLX07 Zvuk – Digitální audiosystém II • 75 %
DIFA:DJTZX07 Zvuk – Digitální audiosystém II • 75 %
DIFA:DJTZ301 Právo pro jevištní management a technologie • 75 %
DIFA:DJTZ303 Projekt I – scénická realizace a stavba (inscenace nebo ENCOUNTER) • 75 %
DIFA:DJTZ304 Projekt II – scénická realizace a nasvícení inscenace a svícení repríz • 75 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 38 %
DIFA:DDMZX05 Vstupní kurz III – modulární výuka • 38 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 25 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 25 %
DIFA:DJTLX02 Samostatný scénický projekt – modulární výuka • 13 %
DIFA:DJTLX06 Firemní dny – modulární výuka • 13 %

Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DDML101 Projektový management – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDML102 Vznik divadelní inscenace • 100 %
DIFA:DDML103 Úvod do kulturní politiky • 100 %
DIFA:DDML105 Organizace mezinárodního divadelního festivalu I • 100 %
DIFA:DDML110 Stage management I • 100 %
DIFA:DDML111 Makroekonomika • 100 %
DIFA:DDML115 Angličtina I • 100 %
DIFA:DDML116 Mezinárodní divadelní festival I – produkční praxe • 100 %
DIFA:DDML117 Technologické minimum – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DDMZ101 Projektový management – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ103 Úvod do kulturní politiky • 100 %
DIFA:DDMZ104 Herecká propedeutika – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ105 Organizace mezinárodního divadelního festivalu I • 100 %
DIFA:DDMZ106 Vstupní kurz I – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ107 Právo I • 100 %
DIFA:DDMZ108 Úvod do problematiky divadelního umění • 100 %
DIFA:DDMZ109 Stage management I • 100 %
DIFA:DDMZ112 Mikroekonomika • 100 %
DIFA:DDMZ113 Psychologie osobnosti • 100 %
DIFA:DDMZ115 Angličtina I • 100 %
DIFA:DDML107 Právo II • 93 %
DIFA:DAAZX35 Španělština • 57 %
DIFA:DAALX35 Španělština • 50 %
DIFA:DAALX42 Základy scénického tance • 43 %
DIFA:DAAZX42 Základy scénického tance • 43 %
DIFA:DAALX38 Židovství v okcidentální kultuře • 21 %
DIFA:DAALX79 Funkční trénink • 21 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 21 %
DIFA:DAAZX38 Židovství v okcidentální kultuře • 21 %
DIFA:DAAZX79 Funkční trénink • 21 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 14 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 14 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 14 %
DIFA:DAALX65 Psychologie • 14 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 14 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 14 %
DIFA:DDMZX01 Samostatný projekt – modulární výuka • 14 %
2. semestr
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX06 Seminář k dějinám českého divadla • 100 %
DIFA:DDMZ201 Základy managementu • 100 %
DIFA:DDMZ202 Marketing I • 100 %
DIFA:DDMZ203 Projektový management v kultuře • 100 %
DIFA:DDMZ205 Organizace mezinárodního divadelního festivalu II • 100 %
DIFA:DDMZ206 Rozpočetnictví, účetnictví • 100 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 100 %
DIFA:DDMZ209 Fundraising • 100 %
DIFA:DDMZ210 Člověk ve společnosti • 100 %
DIFA:DDMZ211 PC v administrativě • 100 %
DIFA:DDMZ213 Angličtina II • 100 %
DIFA:DDMZ215 Spolupráce ve tvůrčím týmu • 100 %
DIFA:DDMZ216 Seminář prezentačních a komunikačních dovedností • 100 %
DIFA:DDMZ315 Produkce audiovizuálního projektu – modulární výuka • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 50 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 50 %
DIFA:DDMZX01 Samostatný projekt – modulární výuka • 50 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAALX06 Seminář k dějinám českého divadla • 100 %
DIFA:DDMLX01 Samostatný projekt – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDML201 Základy managementu • 100 %
DIFA:DDML202 Marketing II • 100 %
DIFA:DDML203 Projektový management v kultuře • 100 %
DIFA:DDML205 Organizace mezinárodního divadelního festivalu II • 100 %
DIFA:DDML206 Rozpočetnictví, účetnictví • 100 %
DIFA:DDML207 Právo III • 100 %
DIFA:DDML208 Proseminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
DIFA:DDML211 PC v administrativě • 100 %
DIFA:DDML212 Mezinárodní divadelní festival II – produkční praxe • 100 %
DIFA:DDML213 Angličtina II • 100 %
DIFA:DDML214 Výzkumné metody • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 94 %
DIFA:DAAZX06 Seminář k dějinám českého divadla • 94 %
DIFA:DDMZX01 Samostatný projekt – modulární výuka • 94 %
DIFA:DDMZ201 Základy managementu • 94 %
DIFA:DDMZ202 Marketing I • 94 %
DIFA:DDMZ203 Projektový management v kultuře • 94 %
DIFA:DDMZ205 Organizace mezinárodního divadelního festivalu II • 94 %
DIFA:DDMZ206 Rozpočetnictví, účetnictví • 94 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 94 %
DIFA:DDMZ209 Fundraising • 94 %
DIFA:DDMZ210 Člověk ve společnosti • 94 %
DIFA:DDMZ211 PC v administrativě • 94 %
DIFA:DDMZ213 Angličtina II • 94 %
DIFA:DDMZ215 Spolupráce ve tvůrčím týmu • 94 %
DIFA:DDMZ216 Seminář prezentačních a komunikačních dovedností • 94 %
DIFA:DDMZ315 Produkce audiovizuálního projektu – modulární výuka • 94 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 69 %
DIFA:DDMZX02 Vstupní kurz II – modulární výuka • 69 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 63 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 31 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 31 %
HF:H80041L Produkce festivalu • 25 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 25 %
4. semestr
DIFA:DDMZY08 Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 27 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 27 %
DIFA:DDMZ304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 27 %
DIFA:DDMZ309 Bakalářská diplomová práce • 27 %
DIFA:DDMZ312 Multimediální zpracování projektu • 27 %
DIFA:DDMZ314 Angličtina pro produkční praxi • 27 %
DIFA:DDMZ301 Základy marketingového výzkumu • 20 %
DIFA:DDMZ302 Management – řízení a vedení lidí • 20 %
DIFA:DDMZ306 Stage management II • 20 %
DIFA:DDMZ310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 20 %
DIFA:DDMZ316 Základní teorie a produkce v kulturních a kreativních průmyslech • 20 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DDMLY08 Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 93 %
DIFA:DDML304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 93 %
DIFA:DDML309 Bakalářská diplomová práce • 93 %
DIFA:DDML310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 93 %
DIFA:DDML302 Management – řízení a vedení lidí • 87 %
DIFA:DDML314 Angličtina pro produkční praxi • 87 %
DIFA:DDML311 Mezinárodní divadelní festival III – produkční praxe • 73 %
DIFA:DDMZ301 Základy marketingového výzkumu • 73 %
DIFA:DDMZ302 Management – řízení a vedení lidí • 73 %
DIFA:DDMZ306 Stage management II • 73 %
DIFA:DDMZ310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 73 %
DIFA:DDMZ316 Základní teorie a produkce v kulturních a kreativních průmyslech • 73 %
DIFA:DDMZY08 Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 67 %
DIFA:DDMZ304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 67 %
DIFA:DDMZ309 Bakalářská diplomová práce • 67 %
DIFA:DDMZ312 Multimediální zpracování projektu • 67 %
DIFA:DDMZ314 Angličtina pro produkční praxi • 67 %
DIFA:DDMZY09 Projekt II – scénický projekt • 33 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 33 %
DIFA:DDMLY09 Projekt II – scénický projekt • 27 %
DIFA:DAAZX35 Španělština • 20 %
DIFA:DDMLX01 Samostatný projekt – modulární výuka • 20 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 13 %
DIFA:DAALX35 Španělština • 13 %
DIFA:DDMZX05 Vstupní kurz III – modulární výuka • 13 %
6. semestr
DIFA:DDMZY08 Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 17 %
DIFA:DDMZ304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 17 %
DIFA:DDMZ309 Bakalářská diplomová práce • 17 %
DIFA:DDMZ310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 17 %
DIFA:DDMZ316 Základní teorie a produkce v kulturních a kreativních průmyslech • 17 %

Divadelní produkce (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DAAZX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DDML101 Projektový management – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDML102 Vznik divadelní inscenace • 100 %
DIFA:DDML103 Úvod do kulturní politiky • 100 %
DIFA:DDML105 Organizace mezinárodního divadelního festivalu I • 100 %
DIFA:DDML107 Právo II • 100 %
DIFA:DDML110 Stage management I • 100 %
DIFA:DDML111 Makroekonomika • 100 %
DIFA:DDML115 Angličtina I • 100 %
DIFA:DDML116 Mezinárodní divadelní festival I – produkční praxe • 100 %
DIFA:DDML117 Technologické minimum – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZX01 Samostatný projekt – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DDMZ101 Projektový management – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ103 Úvod do kulturní politiky • 100 %
DIFA:DDMZ104 Herecká propedeutika – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ105 Organizace mezinárodního divadelního festivalu I • 100 %
DIFA:DDMZ106 Vstupní kurz I – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ107 Právo I • 100 %
DIFA:DDMZ108 Úvod do problematiky divadelního umění • 100 %
DIFA:DDMZ109 Stage management I • 100 %
DIFA:DDMZ112 Mikroekonomika • 100 %
DIFA:DDMZ113 Psychologie osobnosti • 100 %
DIFA:DDMZ115 Angličtina I • 100 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 92 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 85 %
DIFA:DDMLX01 Samostatný projekt – modulární výuka • 85 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 46 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 46 %
DIFA:DAAZX41 Kondiční tanec • 46 %
DIFA:DAALX35 Španělština • 31 %
DIFA:DAAZX35 Španělština • 31 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 31 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 23 %
HF:H80041L Produkce festivalu • 15 %
DIFA:DAALX83 Architektonický prostor • 15 %
DIFA:DDAZ106 Scénická hudba • 15 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 15 %

Dramatická výchova (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DDVL102 Divadlo a výchova • 100 %
DIFA:DDVL104 Seminář dramaturgie a režie v DaV • 100 %
DIFA:DDVL105 Úvod do studia kultury • 100 %
DIFA:DDVL107 Literatura pro děti a mládež • 100 %
DIFA:DDVL108 Divadelní projekt I – herecká průprava • 100 %
DIFA:DDVL109 Pohybové divadlo I • 100 %
DIFA:DDVL110 Technika mluveného projevu I • 100 %
DIFA:DDVL111 Obecná psychologie • 100 %
DIFA:DDVL112 Praxe I • 100 %
DIFA:DDVL113 Seminář k praxi I • 100 %
DIFA:DDVL114 Organizace festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVL115 Realizace festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVL117 Teorie divadla I • 100 %
DIFA:DDVZY02 Přednes • 100 %
DIFA:DDVZ101 Vstupní kurz • 100 %
DIFA:DDVZ102 Divadlo a výchova • 100 %
DIFA:DDVZ104 Seminář dramaturgie a režie v DaV • 100 %
DIFA:DDVZ105 Úvod do studia kultury • 100 %
DIFA:DDVZ107 Literatura pro děti a mládež • 100 %
DIFA:DDVZ108 Divadelní projekt I – herecká průprava • 100 %
DIFA:DDVZ109 Pohybové divadlo I • 100 %
DIFA:DDVZ110 Technika mluveného projevu I • 100 %
DIFA:DDVZ111 Obecná psychologie • 100 %
DIFA:DDVZ113 Seminář k praxi I • 100 %
DIFA:DDVZ114 Organizace festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVZ116 Tvůrčí dílna I • 100 %
DIFA:DDVZ117 Teorie divadla I • 100 %
DIFA:DDVZ118 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 56 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 56 %
DIFA:DDVL119 Pedagogika I • 56 %
DIFA:DDVZX20 Projekty práce s publikem • 56 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 50 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 44 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 44 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 44 %
DIFA:DDVZ119 Pedagogika I • 44 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 25 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 25 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 25 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 25 %
2. semestr
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 36 %
DIFA:DDVZ201 Divadelní projekt II – divadlo fórum • 36 %
DIFA:DDVZ204 Divadlo ve výchově • 36 %
DIFA:DDVZ206 Tvorba scénáře • 36 %
DIFA:DDVZ207 Teorie divadla II • 36 %
DIFA:DDVZ209 Divadelní projekt III – divadlo pro děti • 36 %
DIFA:DDVZ210 Pohybové divadlo II • 36 %
DIFA:DDVZ211 Technika mluveného projevu II • 36 %
DIFA:DDVZ212 Pedagogika II • 36 %
DIFA:DDVZ213 Vývojová psychologie • 36 %
DIFA:DDVZ214 Seminář k praxi II • 36 %
DIFA:DDVZ215 Celostátní přehlídka Popelka Rakovník • 36 %
DIFA:DDVZ216 Praxe II • 36 %
DIFA:DDVZ218 Tvůrčí dílna II • 36 %
DIFA:DVDZY17 Odborný text • 36 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 29 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DDVL201 Divadelní projekt II – divadlo fórum • 100 %
DIFA:DDVL203 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
DIFA:DDVL204 Divadlo ve výchově • 100 %
DIFA:DDVL206 Tvorba scénáře • 100 %
DIFA:DDVL207 Teorie divadla II • 100 %
DIFA:DDVL209 Divadelní projekt III – divadlo pro děti • 100 %
DIFA:DDVL210 Pohybové divadlo II • 100 %
DIFA:DDVL211 Technika mluveného projevu II • 100 %
DIFA:DDVL213 Vývojová psychologie • 100 %
DIFA:DDVL214 Seminář k praxi II • 100 %
DIFA:DDVL216 Praxe II • 100 %
DIFA:DDVL217 Účast na festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVL305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 76 %
DIFA:DDVZ201 Divadelní projekt II – divadlo fórum • 76 %
DIFA:DDVZ204 Divadlo ve výchově • 76 %
DIFA:DDVZ206 Tvorba scénáře • 76 %
DIFA:DDVZ207 Teorie divadla II • 76 %
DIFA:DDVZ209 Divadelní projekt III – divadlo pro děti • 76 %
DIFA:DDVZ210 Pohybové divadlo II • 76 %
DIFA:DDVZ211 Technika mluveného projevu II • 76 %
DIFA:DDVZ212 Pedagogika II • 76 %
DIFA:DDVZ213 Vývojová psychologie • 76 %
DIFA:DDVZ214 Seminář k praxi II • 76 %
DIFA:DDVZ215 Celostátní přehlídka Popelka Rakovník • 76 %
DIFA:DDVZ216 Praxe II • 76 %
DIFA:DDVZ218 Tvůrčí dílna II • 76 %
DIFA:DVDZY17 Odborný text • 76 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 59 %
DIFA:DAALX46 Salon původní tvorby • 47 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 41 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 41 %
DIFA:DDVLX20 Projekty práce s publikem • 41 %
DIFA:DDVL212 Pedagogika III • 41 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 35 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 24 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 18 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 18 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 18 %
DIFA:DDVLX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky • 18 %
DIFA:DDVZX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky • 18 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 12 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 12 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 12 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 12 %
DIFA:DDVLX04 Přednes, individuální herecký výstup • 12 %
DIFA:DDVLX22 Organizace a realizace recitační přehlídky • 12 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 12 %
DIFA:DDVZX04 Přednes, individuální herecký výstup • 12 %
DIFA:DDVZX22 Organizace a realizace recitační přehlídky • 12 %
4. semestr
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 13 %
DIFA:DDVZ119 Pedagogika I • 13 %
DIFA:DDVZ301 Didaktika a historie DaV • 13 %
DIFA:DDVZ302 Bakalářská práce • 13 %
DIFA:DDVZ303 Seminář k bakalářské práci II • 13 %
DIFA:DDVZ304 Bakalářský absolventský výkon • 13 %
DIFA:DDVZ305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu II • 13 %
DIFA:DDVZ309 Divadelní projekt V – pravidelný text • 13 %
DIFA:DDVZ310 Pohybové divadlo III • 13 %
DIFA:DDVZ311 Technika mluveného projevu s metodikou • 13 %
DIFA:DDVZ312 Pedagogika IV • 13 %
DIFA:DDVZ313 Sociální psychologie • 13 %
DIFA:DDVZ314 Mediální zpracování projektu • 13 %
DIFA:DDVZ315 Praxe III • 13 %
DIFA:DDVZ316 Seminář k praxi III • 13 %
DIFA:DDVZ318 Teorie divadla III • 13 %
DIFA:DDVZ320 Divadelní projekt IV - dílny k inscenacím JAMU • 13 %
DIFA:DDVZ321 Tvůrčí dílna III • 13 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DDVL301 Didaktika a historie DaV • 100 %
DIFA:DDVL302 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DDVL304 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DDVL309 Divadelní projekt V - pravidelný text • 100 %
DIFA:DDVL310 Pohybové divadlo III • 100 %
DIFA:DDVL313 Sociální psychologie • 100 %
DIFA:DDVL315 Praxe III • 100 %
DIFA:DDVL316 Seminář k praxi III • 100 %
DIFA:DDVL317 Účast na festivalu Sítko II • 100 %
DIFA:DDVL318 Teorie divadla III • 100 %
DIFA:DDVL320 Divadelní projekt IV - dílny k inscenacím JAMU • 100 %
DIFA:DDVZ301 Didaktika a historie DaV • 94 %
DIFA:DDVZ302 Bakalářská práce • 94 %
DIFA:DDVZ303 Seminář k bakalářské práci II • 94 %
DIFA:DDVZ304 Bakalářský absolventský výkon • 94 %
DIFA:DDVZ305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu II • 94 %
DIFA:DDVZ309 Divadelní projekt V – pravidelný text • 94 %
DIFA:DDVZ310 Pohybové divadlo III • 94 %
DIFA:DDVZ311 Technika mluveného projevu s metodikou • 94 %
DIFA:DDVZ312 Pedagogika IV • 94 %
DIFA:DDVZ313 Sociální psychologie • 94 %
DIFA:DDVZ314 Mediální zpracování projektu • 94 %
DIFA:DDVZ315 Praxe III • 94 %
DIFA:DDVZ316 Seminář k praxi III • 94 %
DIFA:DDVZ318 Teorie divadla III • 94 %
DIFA:DDVZ320 Divadelní projekt IV - dílny k inscenacím JAMU • 94 %
DIFA:DDVZ321 Tvůrčí dílna III • 94 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 59 %
DIFA:DDVLX12 Mezinárodní festival Soukání • 53 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 53 %
DIFA:DDVL119 Pedagogika I • 47 %
DIFA:DDVZX04 Přednes, individuální herecký výstup • 41 %
DIFA:DDVZ119 Pedagogika I • 41 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 24 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 18 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 18 %

Jevištní management a technologie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DAAZX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DDML101 Projektový management – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDML102 Vznik divadelní inscenace • 100 %
DIFA:DDML107 Právo II • 100 %
DIFA:DDML110 Stage management I • 100 %
DIFA:DDML111 Makroekonomika • 100 %
DIFA:DDML115 Angličtina I • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DDMZ101 Projektový management – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ106 Vstupní kurz I – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ107 Právo I • 100 %
DIFA:DDMZ108 Úvod do problematiky divadelního umění • 100 %
DIFA:DDMZ109 Stage management I • 100 %
DIFA:DDMZ112 Mikroekonomika • 100 %
DIFA:DDMZ113 Psychologie osobnosti • 100 %
DIFA:DDMZ115 Angličtina I • 100 %
DIFA:DJTL102 Dějiny jevištní výpravy II • 100 %
DIFA:DJTL110 Teorie snímání zvuku hudebních nástrojů • 100 %
DIFA:DJTL111 Technické kreslení • 100 %
DIFA:DJTL112 Základy scénické stavby • 100 %
DIFA:DJTL113 Základy scénického zvuku • 100 %
DIFA:DJTL114 Základy scénického světla • 100 %
DIFA:DJTL119 Stavba – scénická praxe • 100 %
DIFA:DJTL120 Mezinárodní divadelní festival I – technologická praxe • 100 %
DIFA:DJTL205 Elektrotechnika • 100 %
DIFA:DJTL209 Multimédia a technická dokumentace I • 100 %
DIFA:DJTZX02 Samostatný scénický projekt – modulární výuka • 100 %
DIFA:DJTZ101 Dějiny jevištní výpravy I • 100 %
DIFA:DJTZ102 Dějiny jevištní výpravy II • 100 %
DIFA:DJTZ109 Elektrotechnika • 100 %
DIFA:DJTZ110 Zvuková technika • 100 %
DIFA:DJTZ111 Technické kreslení • 100 %
DIFA:DJTZ113 Základy scénického zvuku • 100 %
DIFA:DJTZ114 Základy scénického světla • 100 %
DIFA:DJTZ212 Základy scénické stavby • 100 %
DIFA:DJTLX02 Samostatný scénický projekt – modulární výuka • 86 %

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DRTLX04 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DRTLX24 Kapitoly z dějin světového filmu II • 100 %
DIFA:DRTL101 Scenáristická tvorba I • 100 %
DIFA:DRTL102 Rozhlasové žánry I • 100 %
DIFA:DRTL103 Televizní žánry • 100 %
DIFA:DRTL106 Média a společnost • 100 %
DIFA:DRTL107 Literární tvorba • 100 %
DIFA:DRTL109 Proměny literatury • 100 %
DIFA:DRTL116 Specifika analýzy uměleckého díla • 100 %
DIFA:DRTZX04 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DRTZX24 Kapitoly z dějin světového filmu I • 100 %
DIFA:DRTZ101 Scenáristická tvorba I • 100 %
DIFA:DRTZ102 Rozhlasové žánry I • 100 %
DIFA:DRTZ103 Televizní žánry • 100 %
DIFA:DRTZ106 Média a společnost • 100 %
DIFA:DRTZ107 Literární tvorba • 100 %
DIFA:DRTZ108 Teorie dramatu • 100 %
DIFA:DRTZ109 Proměny literatury • 100 %
DIFA:DAALX22 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 80 %
DIFA:DAALX57 Principy režie a dramaturgie • 60 %
DIFA:DAAZX57 Principy režie a dramaturgie • 60 %
DIFA:DAAZX37 Teoretické a praktické aspekty uměleckého překládání • 40 %
DIFA:DRTZX20 Dílna audiovize • 40 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 20 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 20 %
DIFA:DAALX38 Židovství v okcidentální kultuře • 20 %
DIFA:DAALX40 Literárně-překladatelský seminář (NJ) • 20 %
DIFA:DAALX67 Němčina • 20 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 20 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 20 %
DIFA:DAAZX35 Španělština • 20 %
DIFA:DAAZX38 Židovství v okcidentální kultuře • 20 %
DIFA:DAAZX40 Literárně-překladatelský seminář (NJ) • 20 %
DIFA:DAAZX67 Němčina • 20 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 20 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 20 %
DIFA:DRTLX20 Dílna audiovize • 20 %
3. semestr
DIFA:DRTLX14 Audiovizuální praktikum • 100 %
DIFA:DRTL201 Scenáristická tvorba II • 100 %
DIFA:DRTL202 Dramaturgie scénáře • 100 %
DIFA:DRTL203 Kapitoly z dějin českého filmu I • 100 %
DIFA:DRTL206 Vývoj televizní dramatické tvorby 1 • 100 %
DIFA:DRTL207 Tvorba rozhlasové hry • 100 %
DIFA:DRTL209 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 100 %
DIFA:DRTL210 Audiovizuální projekt I • 100 %
DIFA:DRTL211 Kapitoly z české rozhlasové hry po roce 1989 • 100 %
DIFA:DRTL212 Rozhlasové žánry 2 • 100 %
DIFA:DRTZX14 Audiovizuální praktikum • 100 %
DIFA:DRTZ201 Scenáristická tvorba II • 100 %
DIFA:DRTZ202 Dramaturgie scénáře • 100 %
DIFA:DRTZ203 Kapitoly z dějin světového filmu III • 100 %
DIFA:DRTZ206 Vývoj televizní dramatické tvorby I • 100 %
DIFA:DRTZ207 Tvorba rozhlasové hry • 100 %
DIFA:DRTZ209 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 100 %
DIFA:DRTZ210 Audiovizuální projekt I • 100 %
DIFA:DRTZ211 Kapitoly z české rozhlasové hry po roce 1989 • 100 %
DIFA:DRTZ212 Rozhlasové žánry 2 • 100 %
DIFA:DRTLX20 Dílna audiovize • 73 %
DIFA:DRTZX20 Dílna audiovize • 73 %
DIFA:DRTZ214 Principy tvůrčího psaní • 73 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 64 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 64 %
DIFA:DRTLX12 Rozhlasová režie • 64 %
DIFA:DRTZX12 Rozhlasová režie • 64 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 55 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 55 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 45 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 45 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 45 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 45 %
DIFA:DABLX05 Metody filmové narace • 45 %
DIFA:DABZX05 Metody filmové narace • 45 %
DIFA:DAAZX19 Filozofie • 36 %
DIFA:DAALX14 Autorský seminář I • 27 %
DIFA:DAALX36 Ruština • 27 %
DIFA:DAALX38 Židovství v okcidentální kultuře • 27 %
DIFA:DAAZX14 Autorský seminář I • 27 %
DIFA:DAAZX36 Ruština • 27 %
DIFA:DAAZX38 Židovství v okcidentální kultuře • 27 %
DIFA:DAALX19 Filozofie • 18 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 18 %
DIFA:DAALX61 Rozhlasová dramaturgie a režie • 18 %
DIFA:DAALX68 Francouzština • 18 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 18 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 18 %
DIFA:DAAZX68 Francouzština • 18 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 18 %
DIFA:DHCL207 Úvod do psychologie • 18 %
DIFA:DHCZ207 Úvod do psychologie • 18 %
2. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DAAZX22 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 100 %
DIFA:DATL304 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DATL305 Seminář k bakalářskému výkonu • 100 %
DIFA:DATL306 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DATL307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DATZ304 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu • 100 %
DIFA:DATZ306 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DATZ307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTL306 Audiovizuální projekt II • 100 %
DIFA:DRTL307 Umění epiky • 100 %
DIFA:DRTL309 Praktická dramaturgie • 100 %
DIFA:DRTZ304 Rozhlasový projekt • 100 %
DIFA:DRTZ305 Rozhlasový dokument • 100 %
DIFA:DRTZ306 Audiovizuální projekt II • 100 %
DIFA:DRTZ307 Umění epiky • 100 %
DIFA:DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II • 100 %
DIFA:DRTZ309 Praktická dramaturgie • 100 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 83 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 83 %
DIFA:DRTLX07 Současná televizní tvorba • 83 %
DIFA:DRTZX07 Současná televizní tvorba • 83 %
DIFA:DABLX05 Metody filmové narace • 67 %
DIFA:DABZX05 Metody filmové narace • 67 %

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DAALX22 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DABZX05 Metody filmové narace • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DRTLX04 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DRTLX24 Kapitoly z dějin světového filmu II • 100 %
DIFA:DRTL101 Scenáristická tvorba I • 100 %
DIFA:DRTL102 Rozhlasové žánry I • 100 %
DIFA:DRTL103 Televizní žánry • 100 %
DIFA:DRTL106 Média a společnost • 100 %
DIFA:DRTL107 Literární tvorba • 100 %
DIFA:DRTL108 Teorie dramatu • 100 %
DIFA:DRTL109 Proměny literatury • 100 %
DIFA:DRTZX04 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DRTZX24 Kapitoly z dějin světového filmu I • 100 %
DIFA:DRTZ101 Scenáristická tvorba I • 100 %
DIFA:DRTZ102 Rozhlasové žánry I • 100 %
DIFA:DRTZ103 Televizní žánry • 100 %
DIFA:DRTZ106 Média a společnost • 100 %
DIFA:DRTZ107 Literární tvorba • 100 %
DIFA:DRTZ108 Teorie dramatu • 100 %
DIFA:DRTZ109 Proměny literatury • 100 %
DIFA:DABLX05 Metody filmové narace • 86 %
DIFA:DRTLX20 Dílna audiovize • 86 %
DIFA:DRTZX20 Dílna audiovize • 86 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 71 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 71 %
DIFA:DDVZ105 Úvod do studia kultury • 43 %
DIFA:DDVL105 Úvod do studia kultury • 29 %
DIFA:DAALX67 Němčina • 14 %
DIFA:DAALX68 Francouzština • 14 %
DIFA:DAAZX67 Němčina • 14 %
DIFA:DAAZX68 Francouzština • 14 %

Scénografie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DAALX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DAAZX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DAAZX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DSCL101 Scénografie I • 100 %
DIFA:DSCL102 Kostým I • 100 %
DIFA:DSCL103 Kresba, malba I • 100 %
DIFA:DSCL104 Modelování I • 100 %
DIFA:DSCL105 Technické kreslení I • 100 %
DIFA:DSCL106 Základy konstrukce oděvu I • 100 %
DIFA:DSCL109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
DIFA:DSCL110 Dějiny umění a odívání I • 100 %
DIFA:DSCL111 Symbolika I • 100 %
DIFA:DSCL115 Scénické dílny a materiály • 100 %
DIFA:DSCL117 Grafika na PC I • 100 %
DIFA:DSCL122 Scénické technologie • 100 %
DIFA:DSCZX22 Vstupní kurs - plenér • 100 %
DIFA:DSCZ101 Scénografie I • 100 %
DIFA:DSCZ102 Kostým I • 100 %
DIFA:DSCZ103 Kresba, malba I • 100 %
DIFA:DSCZ104 Modelování I • 100 %
DIFA:DSCZ105 Technické kreslení I • 100 %
DIFA:DSCZ106 Základy konstrukce oděvu I • 100 %
DIFA:DSCZ109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
DIFA:DSCZ110 Dějiny umění a odívání I • 100 %
DIFA:DSCZ111 Symbolika I • 100 %
DIFA:DSCZ115 Scénické dílny a materiály • 100 %
DIFA:DSDZY03 Reflexe současné scénografie • 50 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 33 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 33 %
DIFA:DSCZ207 Scénické technologie a materiály • 33 %
DIFA:DSDLY03 Reflexe současné scénografie • 33 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 17 %
DIFA:DAALX29 Multimediální zpracování projektů • 17 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 17 %
DIFA:DAAZX29 Multimediální zpracování projektů • 17 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 17 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 17 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 17 %
DIFA:DSCLX21 Performance • 17 %
DIFA:DSCL201 Scénografie II • 17 %
DIFA:DSCL202 Kostým II • 17 %
DIFA:DSCL203 Kresba, malba II • 17 %
DIFA:DSCL204 Modelování II • 17 %
DIFA:DSCL205 Technické kreslení II • 17 %
DIFA:DSCL206 Konstrukce oděvu II • 17 %
DIFA:DSCL207 Scénické technologie a materiály • 17 %
DIFA:DSCL209 Symbolika II • 17 %
DIFA:DSCL210 Grafika na PC II • 17 %
DIFA:DSCL217 Dějiny umění a odívání II • 17 %
DIFA:DSCZX12 Stáž v divadle • 17 %
DIFA:DSCZ201 Scénografie II • 17 %
DIFA:DSCZ202 Kostým II • 17 %
DIFA:DSCZ203 Kresba, malba II • 17 %
DIFA:DSCZ204 Modelování II • 17 %
DIFA:DSCZ205 Technické kreslení II • 17 %
DIFA:DSCZ206 Konstrukce oděvu II • 17 %
DIFA:DSCZ209 Symbolika II • 17 %
DIFA:DSCZ210 Grafika na PC II • 17 %
DIFA:DSCZ217 Dějiny umění a odívání II • 17 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 17 %
2. semestr
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX29 Multimediální zpracování projektů • 100 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 100 %
DIFA:DSCZ201 Scénografie II • 100 %
DIFA:DSCZ202 Kostým II • 100 %
DIFA:DSCZ203 Kresba, malba II • 100 %
DIFA:DSCZ204 Modelování II • 100 %
DIFA:DSCZ205 Technické kreslení II • 100 %
DIFA:DSCZ206 Konstrukce oděvu II • 100 %
DIFA:DSCZ207 Scénické technologie a materiály • 100 %
DIFA:DSCZ208 Dějiny architektury I • 100 %
DIFA:DSCZ209 Symbolika II • 100 %
DIFA:DSCZ210 Grafika na PC II • 100 %
DIFA:DSCZ216 Fotografie II • 100 %
DIFA:DSCZ217 Dějiny umění a odívání II • 100 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 75 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 75 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 25 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DRCL206 Filozofie • 100 %
DIFA:DSCL208 Dějiny architektury I • 100 %
DIFA:DSCL216 Fotografie II • 100 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 89 %
DIFA:DAALX29 Multimediální zpracování projektů • 89 %
DIFA:DSCL201 Scénografie II • 89 %
DIFA:DSCL202 Kostým II • 89 %
DIFA:DSCL203 Kresba, malba II • 89 %
DIFA:DSCL204 Modelování II • 89 %
DIFA:DSCL205 Technické kreslení II • 89 %
DIFA:DSCL206 Konstrukce oděvu II • 89 %
DIFA:DSCL207 Scénické technologie a materiály • 89 %
DIFA:DSCL209 Symbolika II • 89 %
DIFA:DSCL210 Grafika na PC II • 89 %
DIFA:DSCL217 Dějiny umění a odívání II • 89 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 56 %
DIFA:DSCZ208 Dějiny architektury I • 56 %
DIFA:DSCZ216 Fotografie II • 56 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 44 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 44 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 44 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 44 %
DIFA:DAAZX29 Multimediální zpracování projektů • 44 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 44 %
DIFA:DSCZ119 Grafické techniky • 44 %
DIFA:DSCZ201 Scénografie II • 44 %
DIFA:DSCZ202 Kostým II • 44 %
DIFA:DSCZ203 Kresba, malba II • 44 %
DIFA:DSCZ204 Modelování II • 44 %
DIFA:DSCZ205 Technické kreslení II • 44 %
DIFA:DSCZ206 Konstrukce oděvu II • 44 %
DIFA:DSCZ207 Scénické technologie a materiály • 44 %
DIFA:DSCZ209 Symbolika II • 44 %
DIFA:DSCZ210 Grafika na PC II • 44 %
DIFA:DSCZ217 Dějiny umění a odívání II • 44 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 44 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 33 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 33 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 22 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 11 %
DIFA:DDVZX02 Sólový zpěv • 11 %
DIFA:DHBZ209 Základy psychologie • 11 %
DIFA:DRAL201 Umění režie a dramaturgie • 11 %
DIFA:DRAZ201 Umění režie a dramaturgie • 11 %
DIFA:DSCLX02 Artproject - dramaturgie scénografie • 11 %
4. semestr
DIFA:DSCZ216 Fotografie II • 29 %
DIFA:DAAZX31 3D grafika • 14 %
DIFA:DAAZX95 Scénická hudba • 14 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 14 %
DIFA:DSCZ301 Scénografie III • 14 %
DIFA:DSCZ302 Kostým III • 14 %
DIFA:DSCZ304 Kresba, malba III • 14 %
DIFA:DSCZ305 Technologie projektu • 14 %
DIFA:DSCZ306 Konstrukce oděvu III • 14 %
DIFA:DSCZ307 Projektová dokumentace • 14 %
DIFA:DSCZ308 Dějiny architektury II • 14 %
DIFA:DSCZ311 Výtvarné umění moderny a postmoderny • 14 %
DIFA:DSCZ312 Seminář k bakalářské práci • 14 %
DIFA:DSCZ314 Bakalářská práce • 14 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX31 3D grafika • 100 %
DIFA:DAALX95 Scénická hudba • 100 %
DIFA:DSCLX21 Performance • 100 %
DIFA:DSCL301 Scénografie III projekt - portfolio • 100 %
DIFA:DSCL302 Kostým III projekt - portfolio • 100 %
DIFA:DSCL303 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DSCL304 Kresba, malba III • 100 %
DIFA:DSCL305 Technologie projektu • 100 %
DIFA:DSCL306 Konstrukce oděvu III • 100 %
DIFA:DSCL307 Projektová dokumentace • 100 %
DIFA:DSCL308 Dějiny architektury II • 100 %
DIFA:DSCL311 Výtvarné umění moderny a postmoderny • 100 %
DIFA:DSCL312 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DSCL314 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DAAZX31 3D grafika • 80 %
DIFA:DAAZX95 Scénická hudba • 80 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 80 %
DIFA:DSCZ301 Scénografie III • 80 %
DIFA:DSCZ302 Kostým III • 80 %
DIFA:DSCZ304 Kresba, malba III • 80 %
DIFA:DSCZ305 Technologie projektu • 80 %
DIFA:DSCZ306 Konstrukce oděvu III • 80 %
DIFA:DSCZ307 Projektová dokumentace • 80 %
DIFA:DSCZ308 Dějiny architektury II • 80 %
DIFA:DSCZ311 Výtvarné umění moderny a postmoderny • 80 %
DIFA:DSCZ312 Seminář k bakalářské práci • 80 %
DIFA:DSCZ314 Bakalářská práce • 80 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 60 %
DIFA:DSCL216 Fotografie II • 40 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 20 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 20 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 20 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 20 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 20 %
DIFA:DSCZX03 Scénografická spolupráce na projektu režisérů • 20 %
DIFA:DSCZ216 Fotografie II • 20 %

Scénografie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DAAZX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DAAZX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DRAL201 Umění režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DRAZ201 Umění režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DSCL101 Scénografie I • 100 %
DIFA:DSCL102 Kostým I • 100 %
DIFA:DSCL103 Kresba, malba I • 100 %
DIFA:DSCL104 Modelování I • 100 %
DIFA:DSCL105 Technické kreslení I • 100 %
DIFA:DSCL106 Základy konstrukce oděvu I • 100 %
DIFA:DSCL109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
DIFA:DSCL110 Dějiny umění a odívání I • 100 %
DIFA:DSCL111 Symbolika I • 100 %
DIFA:DSCL115 Scénické dílny a materiály • 100 %
DIFA:DSCL116 Fotografie I • 100 %
DIFA:DSCL117 Grafika na PC I • 100 %
DIFA:DSCL119 Grafické techniky • 100 %
DIFA:DSCL122 Scénické technologie • 100 %
DIFA:DSCZX22 Vstupní kurs - plenér • 100 %
DIFA:DSCZ101 Scénografie I • 100 %
DIFA:DSCZ102 Kostým I • 100 %
DIFA:DSCZ103 Kresba, malba I • 100 %
DIFA:DSCZ104 Modelování I • 100 %
DIFA:DSCZ105 Technické kreslení I • 100 %
DIFA:DSCZ106 Základy konstrukce oděvu I • 100 %
DIFA:DSCZ107 Historie scénické technologie • 100 %
DIFA:DSCZ109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
DIFA:DSCZ110 Dějiny umění a odívání I • 100 %
DIFA:DSCZ111 Symbolika I • 100 %
DIFA:DSCZ115 Scénické dílny a materiály • 100 %
DIFA:DSCZ116 Fotografie I • 100 %
DIFA:DSCZ119 Grafické techniky • 100 %
DIFA:DSCLX02 Artproject - dramaturgie scénografie • 80 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 60 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 60 %
DIFA:DSCZ121 Základy světelného designu • 60 %
DIFA:DSDL401 Estetika a filosofie světla I • 60 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 40 %
DIFA:DAALX50 Světelný design • 40 %
DIFA:DAALX54 Podpora festivalu Sítko - 2 dny • 40 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 40 %
DIFA:DSCLX03 Scénografická spolupráce na projektu režisérů • 40 %
DIFA:DAALX38 Židovství v okcidentální kultuře • 20 %
DIFA:DAALX39 Znakový jazyk • 20 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 20 %

Výchovná dramatika pro Neslyšící (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX44 Step • 100 %
DIFA:DAALX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 100 %
DIFA:DAAZX44 Step • 100 %
DIFA:DAAZX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DDVL111 Obecná psychologie • 100 %
DIFA:DDVL112 Praxe I • 100 %
DIFA:DDVL113 Seminář k praxi I • 100 %
DIFA:DDVZ101 Vstupní kurz • 100 %
DIFA:DDVZ111 Obecná psychologie • 100 %
DIFA:DDVZ113 Seminář k praxi I • 100 %
DIFA:DVDLX03 Rytmická a taneční cvičení • 100 %
DIFA:DVDLY19 Umělecké tlumočení do znakového jazyka I • 100 %
DIFA:DVDL104 Pohybové divadlo I • 100 %
DIFA:DVDL106 Speciální pohybová průprava • 100 %
DIFA:DVDL107 Akrobacie • 100 %
DIFA:DVDL111 Dějiny kultury • 100 %
DIFA:DVDL113 Pedagogika II • 100 %
DIFA:DVDL114 Angličtina pro Neslyšící I • 100 %
DIFA:DVDL115 Literatura pro děti a mládež • 100 %
DIFA:DVDL116 Znakový jazyk I • 100 %
DIFA:DVDL118 Reflexní seminář • 100 %
DIFA:DVDZX03 Rytmická a taneční cvičení • 100 %
DIFA:DVDZY14 Tvůrčí dílna I • 100 %
DIFA:DVDZY19 Umělecké tlumočení do ZJ I • 100 %
DIFA:DVDZ104 Pohybové divadlo I • 100 %
DIFA:DVDZ105 Základní pohybová průprava • 100 %
DIFA:DVDZ107 Akrobacie • 100 %
DIFA:DVDZ111 Dějiny kultury • 100 %
DIFA:DVDZ113 Pedagogika I • 100 %
DIFA:DVDZ114 Angličtina pro Neslyšící I • 100 %
DIFA:DVDZ115 Literatura pro děti a mládež • 100 %
DIFA:DVDZ116 Znakový jazyk I • 100 %
DIFA:DVDZ118 Reflexní seminář • 100 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 75 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 25 %
DIFA:DAALX79 Funkční trénink • 25 %
DIFA:DAAZX41 Kondiční tanec • 25 %
DIFA:DAAZX79 Funkční trénink • 25 %
DIFA:DDCLX01 Stáž v divadle • 25 %
3. semestr
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 100 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 100 %
DIFA:DVDLX07 Tandemové divadlo • 100 %
DIFA:DVDL201 Metodika dramatické výchovy • 100 %
DIFA:DVDL202 Pedagogika • 100 %
DIFA:DVDL203 Speciální pedagogika • 100 %
DIFA:DVDL205 Pedagogická psychologie • 100 %
DIFA:DVDL206 Dějiny kultury • 100 %
DIFA:DVDL207 Vybrané kapitoly z dějin pohybového divadla • 100 %
DIFA:DVDL208 Výtvarné techniky a metodika VT • 100 %
DIFA:DVDL210 Akrobacie a metodika • 100 %
DIFA:DVDL211 Moderní tanec • 100 %
DIFA:DVDL212 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDL213 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDL214 Angličtina pro Neslyšící • 100 %
DIFA:DVDL215 Literární seminář • 100 %
DIFA:DVDL217 Pedagogická praxe průběžná • 100 %
DIFA:DVDL218 Pedagogická praxe souvislá • 100 %
DIFA:DVDL219 Umělecké tlumočení do znakového jazyka II • 100 %
DIFA:DVDZX06 Historie péče o Neslyšící • 100 %
DIFA:DVDZ201 Metodika dramatické výchovy • 100 %
DIFA:DVDZ202 Pedagogika • 100 %
DIFA:DVDZ203 Speciální pedagogika • 100 %
DIFA:DVDZ204 Vývojová psychologie • 100 %
DIFA:DVDZ206 Dějiny kultury • 100 %
DIFA:DVDZ207 Vybrané kapitoly z dějin pohybového divadla • 100 %
DIFA:DVDZ208 Výtvarné techniky a metodika VT • 100 %
DIFA:DVDZ210 Akrobacie a metodika • 100 %
DIFA:DVDZ211 Moderní tanec • 100 %
DIFA:DVDZ212 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDZ213 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDZ214 Angličtina pro Neslyšící • 100 %
DIFA:DVDZ215 Literární seminář • 100 %
DIFA:DVDZ217 Pedagogická praxe průběžná • 100 %
DIFA:DVDZ218 Pedagogická praxe souvislá • 100 %
DIFA:DVDZ219 Umělecké tlumočení do znakového jazyka II • 100 %
DIFA:DVDZ220 Projekt Kniha jako divadlo • 100 %
2. ročník
5. semestr
DIFA:DVDL302 Psychopatologie • 100 %
DIFA:DVDL303 Surdopedie • 100 %
DIFA:DVDL307 Historický a společenský tanec • 100 %
DIFA:DVDL308 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDL309 Akrobacie s metodikou • 100 %
DIFA:DVDL311 Výtvarné techniky s metodikou • 100 %
DIFA:DVDL312 Pedagogická praxe a stáže • 100 %
DIFA:DVDL313 Samostatný projekt DV • 100 %
DIFA:DVDL314 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDL315 Seminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
DIFA:DVDL316 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DVDL317 Multimediální zpracování projektů • 100 %
DIFA:DVDZ301 Sociální psychologie • 100 %
DIFA:DVDZ303 Surdopedie • 100 %
DIFA:DVDZ304 Projekty DV pro SP a metodika DV • 100 %
DIFA:DVDZ306 Vybrané kapitoly z dějin pohybového divadla • 100 %
DIFA:DVDZ307 Historický a společenský tanec • 100 %
DIFA:DVDZ308 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDZ309 Akrobacie s metodikou • 100 %
DIFA:DVDZ311 Výtvarné techniky s metodikou • 100 %
DIFA:DVDZ312 Pedagogická praxe a stáže • 100 %
DIFA:DVDZ314 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDZ315 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DVDZ316 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DVDZ317 Multimediální zpracování projektů • 100 %
DIFA:DVDZ318 Inscenační projekt • 100 %
DIFA:DVDZ319 Umělecké tlumočení do znakového jazyka III • 100 %

Činoherní herectví (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DHAL102 Herecká interpretace textu I • 100 %
DIFA:DHAL103 Technika mluveného projevu I • 100 %
DIFA:DHAL104 Zpěv I • 100 %
DIFA:DHAL105 Zpěv ansámblový I • 100 %
DIFA:DHAL106 Akrobacie I • 100 %
DIFA:DHAL107 Herecká pohybová výchova I • 100 %
DIFA:DHAL108 Rytmická a taneční cvičení • 100 %
DIFA:DHAL110 Divadelní seminář I • 100 %
DIFA:DHAZ102 Herecká interpretace textu I • 100 %
DIFA:DHAZ103 Technika mluveného projevu I • 100 %
DIFA:DHAZ104 Zpěv I • 100 %
DIFA:DHAZ105 Zpěv ansámblový I • 100 %
DIFA:DHAZ106 Akrobacie I • 100 %
DIFA:DHAZ107 Herecká pohybová výchova I • 100 %
DIFA:DHAZ108 Rytmická a taneční cvičení • 100 %
DIFA:DHAZ110 Divadelní seminář I • 100 %
DIFA:DHBZ112 Vstupní kurz • 100 %
DIFA:DHCL200 Herectví I – činohra • 100 %
DIFA:DHCZ200 Herectví I – činohra • 100 %
DIFA:DHDL101 Etika herce I • 100 %
DIFA:DHDZ101 Etika herce I • 100 %
DIFA:DMAL101 Herectví I • 100 %
DIFA:DMAZ101 Herectví I • 100 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 67 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 56 %
DIFA:DHDL103 Herecký trénink • 33 %
DIFA:DAALX35 Španělština • 22 %
DIFA:DAAZX35 Španělština • 22 %
DIFA:DHCLX03 Klavír • 22 %
DIFA:DHCZX03 Klavír • 22 %
DIFA:DAALX45 Scénický šerm • 11 %
DIFA:DAAZX45 Scénický šerm • 11 %
2. semestr
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 100 %
DIFA:DHAZ203 Technika mluveného projevu II • 100 %
DIFA:DHAZ204 Zpěv II • 100 %
DIFA:DHAZ205 Zpěv ansámblový II • 100 %
DIFA:DHAZ208 Klasický tanec • 100 %
DIFA:DHAZ209 Divadelní seminář II • 100 %
DIFA:DHBZ202 Herecká pohybová výchova II • 100 %
DIFA:DHBZ207 Akrobacie II • 100 %
DIFA:DHDZ201 Herectví II – činohra • 100 %
DIFA:DHDZ203 Herecká interpretace textu II • 100 %
DIFA:DMAZ201 Herectví II • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 50 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 50 %
DIFA:DAAZX45 Scénický šerm • 50 %
DIFA:DAAZY06 Kreativita v pohybu • 50 %
DIFA:DHAZ109B Rituál a hra II • 50 %
DIFA:DHDZX04 Etika herce II • 50 %
DIFA:DHDZ103 Herecký trénink • 50 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DHAL203 Technika mluveného projevu II • 100 %
DIFA:DHAL204 Zpěv II • 100 %
DIFA:DHAL205 Zpěv ansámblový II • 100 %
DIFA:DHAL208 Klasický tanec • 100 %
DIFA:DHAL209 Divadelní seminář II • 100 %
DIFA:DHAL210 Práce se studenty ČR a DD • 100 %
DIFA:DHBL202 Herecká pohybová výchova II • 100 %
DIFA:DHBL207 Akrobacie II • 100 %
DIFA:DHDL201 Herectví II – činohra • 100 %
DIFA:DHDL203 Herecká interpretace textu II • 100 %
DIFA:DMAL201 Herectví II • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 89 %
DIFA:DHAZ203 Technika mluveného projevu II • 89 %
DIFA:DHAZ204 Zpěv II • 89 %
DIFA:DHAZ205 Zpěv ansámblový II • 89 %
DIFA:DHAZ208 Klasický tanec • 89 %
DIFA:DHAZ209 Divadelní seminář II • 89 %
DIFA:DHBZ207 Akrobacie II • 89 %
DIFA:DHDZ201 Herectví II – činohra • 89 %
DIFA:DHDZ203 Herecká interpretace textu II • 89 %
DIFA:DMAZ201 Herectví II • 89 %
DIFA:DHBZ202 Herecká pohybová výchova II • 84 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 63 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 53 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 53 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 47 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 47 %
DIFA:DHDZ103 Herecký trénink • 47 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 42 %
DIFA:DAAZY06 Kreativita v pohybu • 42 %
DIFA:DHAZ109B Rituál a hra II • 42 %
DIFA:DHDZX04 Etika herce II • 42 %
DIFA:DAALX45 Scénický šerm • 37 %
DIFA:DAAZX45 Scénický šerm • 37 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 37 %
DIFA:DHAL109B Rituál a hra II • 37 %
DIFA:DHDLX04 Etika herce II • 37 %
DIFA:DHDL103 Herecký trénink • 32 %
DIFA:DMCL307 Herectví na mikrofon • 32 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 21 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 21 %
DIFA:DAALX36 Ruština • 11 %
DIFA:DAAZX36 Ruština • 11 %
DIFA:DHCLX03 Klavír • 11 %
DIFA:DHCZX03 Klavír • 11 %
DIFA:DHCZ202 Herecká interpretace textu – kolektivní • 11 %
4. semestr
DIFA:DHAZ301 Herecká pohybová výchova III • 18 %
DIFA:DHAZ309 Teorie a metody herecké tvorby • 18 %
DIFA:DHAZ311 Zpěv ansámblový III • 18 %
DIFA:DHBZ301 Herectví III – činohra • 18 %
DIFA:DHBZ302 Projekt II • 18 %
DIFA:DHDZ302 Projekt I • 18 %
DIFA:DHDZ305 Herecká interpretace textu III • 18 %
DIFA:DHDZ306 Zpěv III • 18 %
DIFA:DHDZ308 Historický a společenský tanec • 18 %
DIFA:DHDZ310 Akrobacie III • 18 %
DIFA:DHDZ311 Diplomový proseminář • 18 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 18 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DHAL301 Herecká pohybová výchova III • 100 %
DIFA:DHAL309 Teorie a metody herecké tvorby • 100 %
DIFA:DHAL311 Zpěv ansámblový III • 100 %
DIFA:DHBL301 Herectví III – činohra • 100 %
DIFA:DHBL304 Projekt IV - Studio Marta • 100 %
DIFA:DHCL305 Projekt III • 100 %
DIFA:DHDL305 Herecká interpretace textu III • 100 %
DIFA:DHDL306 Zpěv III • 100 %
DIFA:DHDL308 Historický a společenský tanec • 100 %
DIFA:DHDL310 Akrobacie III • 100 %
DIFA:DHDL311 Diplomový proseminář • 100 %
DIFA:DHAZ301 Herecká pohybová výchova III • 89 %
DIFA:DHAZ309 Teorie a metody herecké tvorby • 89 %
DIFA:DHAZ311 Zpěv ansámblový III • 89 %
DIFA:DHBZ301 Herectví III – činohra • 89 %
DIFA:DHBZ302 Projekt II • 89 %
DIFA:DHDZ302 Projekt I • 89 %
DIFA:DHDZ305 Herecká interpretace textu III • 89 %
DIFA:DHDZ306 Zpěv III • 89 %
DIFA:DHDZ308 Historický a společenský tanec • 89 %
DIFA:DHDZ311 Diplomový proseminář • 89 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 89 %
DIFA:DHDZ310 Akrobacie III • 84 %
DIFA:DMCZ307 Herectví na mikrofon • 63 %
DIFA:DHBZX04 Technika mluveného projevu • 32 %
DIFA:DMCL307 Herectví na mikrofon • 32 %
DIFA:DAALX79 Funkční trénink • 21 %
DIFA:DAAZX79 Funkční trénink • 21 %
DIFA:DHBLX04 Technika mluveného projevu • 21 %
DIFA:DAAZX39 Znakový jazyk • 16 %
DIFA:DAAZX45 Scénický šerm • 11 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 11 %
6. semestr
DIFA:DHBZ401 Magisterský absolventský výkon II • 47 %
DIFA:DHBZ403 Magisterský absolventský výkon I • 47 %
DIFA:DHBZ405 Magisterská diplomová práce • 47 %
DIFA:DHBZ406 Seminář k magisterské diplomové práci • 47 %
DIFA:DMAZ402 Magisterský absolventský výkon III • 47 %
DIFA:DMCZ405 Individuální herecké konzultace • 11 %
4. ročník
7. semestr
DIFA:DHBL405 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DHBL406 Seminář k magisterské diplomové práci • 100 %
DIFA:DMAL403 Magisterský absolventský výkon IV • 100 %
DIFA:DHBZ401 Magisterský absolventský výkon II • 57 %
DIFA:DHBZ403 Magisterský absolventský výkon I • 57 %
DIFA:DHBZ405 Magisterská diplomová práce • 57 %
DIFA:DHBZ406 Seminář k magisterské diplomové práci • 57 %
DIFA:DMAZ402 Magisterský absolventský výkon III • 57 %
DIFA:DMCL405 Individuální herecké konzultace • 19 %
DIFA:DMCZ405 Individuální herecké konzultace • 19 %

Činoherní herectví (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX44 Step • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DAAZX44 Step • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DHAL102 Herecká interpretace textu I • 100 %
DIFA:DHAL103 Technika mluveného projevu I • 100 %
DIFA:DHAL104 Zpěv I • 100 %
DIFA:DHAL105 Zpěv ansámblový I • 100 %
DIFA:DHAL106 Akrobacie I • 100 %
DIFA:DHAL107 Herecká pohybová výchova I • 100 %
DIFA:DHAL108 Rytmická a taneční cvičení • 100 %
DIFA:DHAL110 Divadelní seminář I • 100 %
DIFA:DHAZ102 Herecká interpretace textu I • 100 %
DIFA:DHAZ103 Technika mluveného projevu I • 100 %
DIFA:DHAZ104 Zpěv I • 100 %
DIFA:DHAZ105 Zpěv ansámblový I • 100 %
DIFA:DHAZ106 Akrobacie I • 100 %
DIFA:DHAZ107 Herecká pohybová výchova I • 100 %
DIFA:DHAZ108 Rytmická a taneční cvičení • 100 %
DIFA:DHAZ110 Divadelní seminář I • 100 %
DIFA:DHBZ112 Vstupní kurz • 100 %
DIFA:DHCL200 Herectví I – činohra • 100 %
DIFA:DHCZ200 Herectví I – činohra • 100 %
DIFA:DHDL103 Herecký trénink • 100 %
DIFA:DHDZ103 Herecký trénink • 100 %
DIFA:DMAL101 Herectví I • 100 %
DIFA:DMAZ101 Herectví I • 100 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 92 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 92 %
DIFA:DHCLX03 Klavír • 46 %
DIFA:DHCZX03 Klavír • 46 %
DIFA:DAALY02 Scénické souboje • 15 %
DIFA:DHAL109 Rituál a hra I • 15 %

Fyzické divadlo (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 100 %
DIFA:DFDZY01 Dílna Světelný design 1 • 100 %
DIFA:DFDZ102 Umění pohybu a tanec I • 100 %
DIFA:DFDZ103 Multimediální workshop I • 100 %
DIFA:DFDZ104 Multimediální tvorba 1 – zvuk • 100 %
DIFA:DFDZ106 Dialogické jednaní I • 100 %
DIFA:DFDZ107 Akrobacie, Joga I • 100 %
DIFA:DFDZ108 Teorie oboru fyzické divadlo I • 100 %
DIFA:DFDZ112 Technika mluveného projevu • 100 %
DIFA:DHAZ105 Zpěv ansámblový I • 100 %
DIFA:DMAZ101 Herectví I • 100 %
DIFA:DMBZ112 Vstupní kurz • 100 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 92 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 92 %
DIFA:DFDLY04 Projekt 1 • 92 %
DIFA:DFDL102 Umění pohybu a tanec I • 92 %
DIFA:DFDL103 Multimediální workshop I • 92 %
DIFA:DFDL104 Multimediální tvorba 2 – projekce • 92 %
DIFA:DFDL106 Dialogické jednaní I • 92 %
DIFA:DFDL107 Akrobacie, Joga I • 92 %
DIFA:DFDL108 Teorie oboru fyzické divadlo I • 92 %
DIFA:DFDL111 Divadlo masek • 92 %
DIFA:DFDL112 Technika mluveného projevu • 92 %
DIFA:DHAL105 Zpěv ansámblový I • 92 %
DIFA:DMAL101 Herectví I • 92 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 85 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 85 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 77 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 69 %
DIFA:DAAZX79 Funkční trénink • 23 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 15 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 15 %
DIFA:DAALX39 Znakový jazyk • 15 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 15 %
DIFA:DMAZX02 Akrobacie • 15 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 15 %

Muzikálové herectví (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DMALX02 Akrobacie • 100 %
DIFA:DMAL101 Herectví I • 100 %
DIFA:DMAL102 Zpěv individuální I • 100 %
DIFA:DMAL106 Zpěv ansámblový I • 100 %
DIFA:DMAZX02 Akrobacie • 100 %
DIFA:DMAZ101 Herectví I • 100 %
DIFA:DMAZ102 Zpěv individuální I • 100 %
DIFA:DMAZ106 Zpěv ansámblový I • 100 %
DIFA:DMBL109 Intonace a sluchová analýza • 100 %
DIFA:DMBZ109 Intonace a sluchová analýza • 100 %
DIFA:DMCL103 Jevištní mluva I • 100 %
DIFA:DMCL107 Klasický tanec I • 100 %
DIFA:DMCL108 Moderní tanec I • 100 %
DIFA:DMCL109 Jazzový tanec I • 100 %
DIFA:DMCL111 Divadelní seminář • 100 %
DIFA:DMCZ103 Jevištní mluva I • 100 %
DIFA:DMCZ107 Klasický tanec I • 100 %
DIFA:DMCZ108 Moderní tanec I • 100 %
DIFA:DMCZ109 Jazzový tanec I • 100 %
DIFA:DMCZ111 Divadelní seminář • 100 %
DIFA:DMCZ311 Pohybová herecká výchova • 100 %
DIFA:DMCL212 Pohybová herecká výchova • 90 %
DIFA:DAALX24 Dabingové herectví • 60 %
DIFA:DAAZX24 Dabingové herectví • 50 %
DIFA:DMCL102 Vnitřní herecká technika • 30 %
DIFA:DMCZ102 Vnitřní herecká technika • 30 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 20 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 20 %
DIFA:DHCLX03 Klavír • 20 %
DIFA:DHCZX03 Klavír • 20 %
2. semestr
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DMAZ201 Herectví II • 100 %
DIFA:DMAZ204 Zpěv ansámblový II • 100 %
DIFA:DMAZ205 Intonace a sluchová analýza • 100 %
DIFA:DMBZ205 Moderní tanec II • 100 %
DIFA:DMBZ207 Jazzový tanec II • 100 %
DIFA:DMBZ210 Teorie muzikálové tvorby I • 100 %
DIFA:DMCZ203 Jevištní mluva II • 100 %
DIFA:DMCZ205 Zpěv individuální II • 100 %
DIFA:DMCZ209 Klasický tanec II • 100 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DMAL201 Herectví II • 100 %
DIFA:DMAL204 Zpěv ansámblový II • 100 %
DIFA:DMAL205 Intonace a sluchová analýza • 100 %
DIFA:DMAZ201 Herectví II • 100 %
DIFA:DMAZ204 Zpěv ansámblový II • 100 %
DIFA:DMAZ205 Intonace a sluchová analýza • 100 %
DIFA:DMBL205 Moderní tanec II • 100 %
DIFA:DMBL207 Jazzový tanec II • 100 %
DIFA:DMBL210 Teorie muzikálové tvorby I • 100 %
DIFA:DMBZ205 Moderní tanec II • 100 %
DIFA:DMBZ207 Jazzový tanec II • 100 %
DIFA:DMBZ210 Teorie muzikálové tvorby I • 100 %
DIFA:DMCL203 Jevištní mluva II • 100 %
DIFA:DMCL205 Zpěv individuální II • 100 %
DIFA:DMCL209 Klasický tanec II • 100 %
DIFA:DMCZ203 Jevištní mluva II • 100 %
DIFA:DMCZ205 Zpěv individuální II • 100 %
DIFA:DMCZ209 Klasický tanec II • 100 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 79 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 79 %
DIFA:DAAZX44 Step • 57 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 50 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 50 %
DIFA:DAALX44 Step • 50 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 50 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 50 %
DIFA:DHBL212 Melodram • 50 %
DIFA:DMCL102 Vnitřní herecká technika • 50 %
DIFA:DMCZ102 Vnitřní herecká technika • 50 %
DIFA:DMCZ202 Umělecký přednes • 50 %
DIFA:DAALX72 Práce s mikrofonem • 43 %
DIFA:DMAZX02 Akrobacie • 29 %
DIFA:DAAZX45 Scénický šerm • 21 %
DIFA:DAALX45 Scénický šerm • 14 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 14 %
DIFA:DHCLX03 Klavír • 14 %
DIFA:DHCZX03 Klavír • 14 %
4. semestr
DIFA:DAAZX44 Step • 22 %
DIFA:DHAZ309 Teorie a metody herecké tvorby • 22 %
DIFA:DHDZ311 Diplomový proseminář • 22 %
DIFA:DMAZ309 Zpěv ansámblový III • 22 %
DIFA:DMBZ304 Zpěv individuální III • 22 %
DIFA:DMBZ308 Moderní tanec III • 22 %
DIFA:DMCZ201 Herectví – muzikál • 22 %
DIFA:DMCZ302 Jevištní mluva III • 22 %
DIFA:DMCZ308 Klasický tanec III • 22 %
DIFA:DMCZ309 Jazzový tanec III • 22 %
DIFA:DMCZ314 Teorie muzikálové tvorby II • 22 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 22 %
DIFA:DAAZX45 Scénický šerm • 11 %
DIFA:DMAZX02 Akrobacie • 11 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DHAL309 Teorie a metody herecké tvorby • 100 %
DIFA:DHDL311 Diplomový proseminář • 100 %
DIFA:DMAL302 Projekt Studio Marta/Divadlo na Orlí • 100 %
DIFA:DMAL309 Zpěv ansámblový III • 100 %
DIFA:DMBL304 Zpěv individuální III • 100 %
DIFA:DMBL308 Moderní tanec III • 100 %
DIFA:DMCL201 Herectví – muzikál • 100 %
DIFA:DMCL302 Jevištní mluva III • 100 %
DIFA:DMCL308 Klasický tanec III • 100 %
DIFA:DMCL309 Jazzový tanec III • 100 %
DIFA:DMCL314 Teorie muzikálové tvorby II • 100 %
DIFA:DHAZ309 Teorie a metody herecké tvorby • 88 %
DIFA:DHDZ311 Diplomový proseminář • 88 %
DIFA:DMAZ309 Zpěv ansámblový III • 88 %
DIFA:DMBZ304 Zpěv individuální III • 88 %
DIFA:DMBZ308 Moderní tanec III • 88 %
DIFA:DMCZ201 Herectví – muzikál • 88 %
DIFA:DMCZ302 Jevištní mluva III • 88 %
DIFA:DMCZ308 Klasický tanec III • 88 %
DIFA:DMCZ309 Jazzový tanec III • 88 %
DIFA:DMCZ314 Teorie muzikálové tvorby II • 88 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 88 %
DIFA:DMALX02 Akrobacie • 76 %
DIFA:DAALX44 Step • 65 %
DIFA:DMAZX02 Akrobacie • 65 %
DIFA:DAAZX44 Step • 53 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 18 %
DIFA:DAALX45 Scénický šerm • 18 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 18 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 18 %
DIFA:DHCLX03 Klavír • 12 %
DIFA:DHCZX03 Klavír • 12 %
7. semestr
DIFA:DHBL405 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DHBL406 Seminář k magisterské diplomové práci • 100 %
DIFA:DHBZ401 Magisterský absolventský výkon II • 100 %
DIFA:DHBZ403 Magisterský absolventský výkon I • 100 %
DIFA:DHBZ405 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DHBZ406 Seminář k magisterské diplomové práci • 100 %
DIFA:DMAL103 Trénink klasického tance • 100 %
DIFA:DMAL403 Magisterský absolventský výkon IV • 100 %
DIFA:DMAZ103 Trénink klasického tance • 100 %
DIFA:DMAZ402 Magisterský absolventský výkon III • 100 %
DIFA:DMAZ404 Individuální herectví • 100 %
DIFA:DMBL103 Trénink moderního tance • 100 %
DIFA:DMBZ103 Trénink moderního tance • 100 %
DIFA:DMCL406 Zpěv individuální IV • 100 %
DIFA:DMCZ406 Zpěv individuální IV • 100 %

Audiovizuální tvorba a divadlo (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 100 %
DIFA:DAAZX57 Principy režie a dramaturgie • 100 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 100 %
DIFA:DATL407 Grafika na PC II • 100 %
DIFA:DATL408 Divadelní dokumentární fotografie II • 100 %
DIFA:DATL409 Scénický audiovizuální projekt • 100 %
DIFA:DATL410 AV záznam divadelního představení II • 100 %
DIFA:DATL411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I • 100 %
DIFA:DATL412 Encounter/Setkání • 100 %
DIFA:DATL413 Práce se světlem • 100 %
DIFA:DATL416 Praktikum AV technologií a TV praxe • 100 %
DIFA:DATL420 Deset filmů pro divadlo • 100 %
DIFA:DATZ407 Grafika na PC II • 100 %
DIFA:DATZ409 Scénický audiovizuální projekt • 100 %
DIFA:DATZ410 AV záznam divadelního představení II • 100 %
DIFA:DATZ411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I • 100 %
DIFA:DATZ413 Práce se světlem • 100 %
DIFA:DATZ416 Praktikum AV technologií a TV praxe • 100 %
DIFA:DATZ419 Montáž v divadle a ve filmu • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 100 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 75 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 75 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 75 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 75 %
DIFA:DATLY02 Zvukové složky v hraném filmu • 75 %
DIFA:DATL103 Technika a technologie videotvorby • 75 %
DIFA:DATL106 Technologie zvukové tvorby • 75 %
DIFA:DATL202 Kapitoly jazyka AV díla • 75 %
DIFA:DATZ103 Technika a technologie videotvorby • 75 %
DIFA:DATZ203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I • 75 %
DIFA:DATZ202 Kapitoly jazyka AV díla • 50 %
DIFA:DATZ408 Divadelní dokumentární fotografie II • 50 %
DIFA:DAALX26 Zvuk v dabingu • 25 %
DIFA:DAALX44 Step • 25 %
DIFA:DAALX79 Funkční trénink • 25 %
DIFA:DAAZX44 Step • 25 %
DIFA:DAAZX79 Funkční trénink • 25 %
DIFA:DATL203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I • 25 %
DIFA:DATZ105 Práce se světlem • 25 %
DIFA:DATZ205 Divadelní dokumentární fotografie • 25 %
DIFA:DATZ206 Scénický audiovizuální projekt • 25 %
DIFA:DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč • 25 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 25 %
2. semestr
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DATZ503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle II • 100 %
DIFA:DRTZ501 Magisterský projekt • 100 %
DIFA:DRTZ502 Seminář k magisterskému projektu • 100 %
DIFA:DRTZ503 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTZ504 Seminář k magisterské práci • 100 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DATL503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle II • 100 %
DIFA:DATZ503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle II • 100 %
DIFA:DRTL501 Magisterský projekt • 100 %
DIFA:DRTL502 Seminář k magisterskému projektu • 100 %
DIFA:DRTL503 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTL504 Seminář k magisterské práci • 100 %
DIFA:DRTZ501 Magisterský projekt • 100 %
DIFA:DRTZ502 Seminář k magisterskému projektu • 100 %
DIFA:DRTZ503 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTZ504 Seminář k magisterské práci • 100 %
DIFA:DATZ300 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II • 80 %
DIFA:DATZ502 Umění filmové a televizní režie • 80 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 40 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 40 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 40 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 40 %
DIFA:DATZ408 Divadelní dokumentární fotografie II • 40 %
DIFA:DAAZX37 Teoretické a praktické aspekty uměleckého překládání • 20 %

Audiovizuální tvorba a divadlo (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DATZ407 Grafika na PC II • 100 %
DIFA:DATZ409 Scénický audiovizuální projekt • 100 %
DIFA:DATZ410 AV záznam divadelního představení II • 100 %
DIFA:DATZ411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I • 100 %
DIFA:DATZ413 Práce se světlem • 100 %
DIFA:DATZ416 Praktikum AV technologií a TV praxe • 100 %
DIFA:DATZ419 Montáž v divadle a ve filmu • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 100 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 80 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 80 %
DIFA:DAALX95 Scénická hudba • 80 %
DIFA:DAAZX95 Scénická hudba • 80 %
DIFA:DATLY02 Zvukové složky v hraném filmu • 80 %
DIFA:DATL407 Grafika na PC II • 80 %
DIFA:DATL408 Divadelní dokumentární fotografie II • 80 %
DIFA:DATL409 Scénický audiovizuální projekt • 80 %
DIFA:DATL410 AV záznam divadelního představení II • 80 %
DIFA:DATL411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I • 80 %
DIFA:DATL412 Encounter/Setkání • 80 %
DIFA:DATL413 Práce se světlem • 80 %
DIFA:DATL416 Praktikum AV technologií a TV praxe • 80 %
DIFA:DATL420 Deset filmů pro divadlo • 80 %
DIFA:DATZY02 Zvukové složky v hraném filmu • 80 %
DIFA:DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč • 80 %
DIFA:DATZ408 Divadelní dokumentární fotografie II • 80 %
DIFA:DATL106 Technologie zvukové tvorby • 40 %
DIFA:DATL301 Dramaturgie a filmová řeč • 40 %
DIFA:DRAZ201 Umění režie a dramaturgie • 40 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 20 %
DIFA:DHCL207 Úvod do psychologie • 20 %
DIFA:DRAL201 Umění režie a dramaturgie • 20 %

Činoherní režie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
DIFA:DDBZ504 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBZ505 Diplomový seminář • 100 %
DIFA:DRBZ503 Seminář k režijním projektům II • 100 %
3. semestr
DIFA:DDBL501 Magisterský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBL504 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBL505 Diplomový seminář • 100 %
DIFA:DRBL502 Režijní projekt II nebo stáž v divadle • 100 %
DIFA:DRBL503 Seminář k režijním projektům II • 100 %
DIFA:DDBZ504 Magisterská diplomová práce • 67 %
DIFA:DDBZ505 Diplomový seminář • 67 %
DIFA:DRBZ503 Seminář k režijním projektům II • 67 %

Činoherní režie (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDAL410 Verš v dramatu • 100 %
DIFA:DDBL405 Diplomový proseminář • 100 %
DIFA:DDBL407 Rozhlasová hra a její režie • 100 %
DIFA:DDBZ401 Studium v zahraničí nebo stáž v divadle • 100 %
DIFA:DDBZ402 Reflexe studia v zahraničí nebo stáže v divadle • 100 %
DIFA:DRAL401 Režijní projekt I • 100 %
DIFA:DRAL402 Seminář k režijním projektům I • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 100 %
DIFA:DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 33 %
DIFA:DAALX19 Filozofie • 33 %
DIFA:DRBL105 Autorský seminář II • 33 %
DIFA:DRBL407 Ediční práce • 33 %

Divadelní dramaturgie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX25 Dabingová režie • 100 %
DIFA:DAALX27 Úpravy českých dialogů • 100 %
DIFA:DAALX41 Kondiční tanec • 100 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 100 %
DIFA:DDAL401 Dramaturgický projekt I • 100 %
DIFA:DDAL402 Seminář k dramaturgickým projektům I • 100 %
DIFA:DDAL410 Verš v dramatu • 100 %
DIFA:DDBL405 Diplomový proseminář • 100 %
DIFA:DDBL407 Rozhlasová hra a její režie • 100 %
DIFA:DDBZ401 Studium v zahraničí nebo stáž v divadle • 100 %
DIFA:DDBZ402 Reflexe studia v zahraničí nebo stáže v divadle • 100 %
DIFA:DRTL412 Audiovizuální propaganda • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 100 %
2. semestr
DIFA:DAAZX38 Židovství v okcidentální kultuře • 100 %
DIFA:DDBZ503 Seminář k dramaturgickým projektům II • 100 %
DIFA:DDBZ504 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBZ505 Diplomový seminář • 100 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DDBL501 Magisterský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBL502 Dramaturgický projekt II nebo stáž v divadle • 100 %
DIFA:DDBL503 Seminář k dramaturgickým projektům II • 100 %
DIFA:DDBL504 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBL505 Diplomový seminář • 100 %
DIFA:DDBZ503 Seminář k dramaturgickým projektům II • 75 %
DIFA:DDBZ504 Magisterská diplomová práce • 75 %
DIFA:DDBZ505 Diplomový seminář • 75 %
DIFA:DAALX19 Filozofie • 50 %
DIFA:DDCL304 Společný seminář ateliéru • 50 %
DIFA:DDCZ304 Společný seminář ateliéru • 50 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 25 %
DIFA:DAALX13 Režisér Frank Castorf • 25 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 25 %
DIFA:DAALX38 Židovství v okcidentální kultuře • 25 %
DIFA:DAALX40 Literárně-překladatelský seminář (NJ) • 25 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 25 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 25 %
DIFA:DAAZX19 Filozofie • 25 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 25 %

Divadelní dramaturgie (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDBZ401 Studium v zahraničí nebo stáž v divadle • 100 %
DIFA:DDBZ402 Reflexe studia v zahraničí nebo stáže v divadle • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 100 %
DIFA:DDAL401 Dramaturgický projekt I • 67 %
DIFA:DDAL402 Seminář k dramaturgickým projektům I • 67 %
DIFA:DDAL410 Verš v dramatu • 67 %
DIFA:DDBL405 Diplomový proseminář • 67 %
DIFA:DDBL407 Rozhlasová hra a její režie • 67 %
DIFA:DAALX19 Filozofie • 33 %
DIFA:DRBL407 Ediční práce • 33 %

Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDMLY03 Spolupráce tvůrčích týmů v divadelní instituci • 100 %
DIFA:DDML401 Projektový management v instituci či programu • 100 %
DIFA:DDML405 Marketingové komunikace • 100 %
DIFA:DDML406 Tvorba a recepce scénického artefaktu • 100 %
DIFA:DDML407 Personalistika – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDML408 Management – strategické řízení • 100 %
DIFA:DDML410 Úvod do mezinárodní kulturní politiky • 100 %
DIFA:DDML411 Seminář práva I • 100 %
DIFA:DDML412 Proseminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DDML413 Pracovní psychologie • 100 %
DIFA:DDML414 Finanční řízení z hlediska účetní evidence • 100 %
DIFA:DDML415 Public Relations – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDML416 Mezinárodní divadelní festival IV – produkční praxe • 100 %
DIFA:DDML514 Veřejné zakázky a výběrová řízení • 100 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 80 %
DIFA:DDMLY01 Samostatný projekt – projektová výuka • 80 %
DIFA:DDMZ402 Stáž v divadle nebo studium – praxe v zahraničí • 80 %
DIFA:DDMZ403 Seminář ke stáži,studiu,praxi • 80 %
DIFA:DDML409 Samostatná produkce v divadle – projektová výuka • 60 %
2. semestr
DIFA:DDMZ502 Producentský seminář (management divadla a umění) • 100 %
DIFA:DDMZ503 Aktuální problémy divadelní tvorby • 100 %
DIFA:DDMZ504 Marketing v umění • 100 %
DIFA:DDMZ505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu • 100 %
DIFA:DDMZ506 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDMZ507 Dotační management • 100 %
DIFA:DDMZ509 Absolventský výkon a jeho dokumentace • 100 %
DIFA:DDMZ510 Management – řízení a hodnocení kvality a dopadu uměleckých institucí • 100 %
DIFA:DDMZ511 Seminář práva II • 100 %
DIFA:DDMZ512 Řízení vícesouborového divadla • 100 %
DIFA:DDMZ513 Vybrané kapitoly ze sociologie • 100 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 60 %
DIFA:DAAZX35 Španělština • 20 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 20 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DDML502 Producentský seminář (management divadla a umění) • 100 %
DIFA:DDML505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu • 100 %
DIFA:DDML506 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDMLY05 Mezinárodní divadelní festival V – produkční praxe • 89 %
DIFA:DDML515 Dějiny kultury a současnost • 89 %
DIFA:DDML507 Dotační management • 44 %
DIFA:DDMZ502 Producentský seminář (management divadla a umění) • 44 %
DIFA:DDMZ503 Aktuální problémy divadelní tvorby • 44 %
DIFA:DDMZ504 Marketing v umění • 44 %
DIFA:DDMZ505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu • 44 %
DIFA:DDMZ506 Magisterská diplomová práce • 44 %
DIFA:DDMZ508 Management – organizační chování • 44 %
DIFA:DDMZ509 Absolventský výkon a jeho dokumentace • 44 %
DIFA:DDMZ510 Management – řízení a hodnocení kvality a dopadu uměleckých institucí • 44 %
DIFA:DDMZ511 Seminář práva II • 44 %
DIFA:DDMZ512 Řízení vícesouborového divadla • 44 %
DIFA:DDMZ513 Vybrané kapitoly ze sociologie • 44 %
DIFA:DAALX65 Psychologie • 33 %
DIFA:DDML409 Samostatná produkce v divadle – projektová výuka • 22 %

Divadelní produkce (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDMLY03 Spolupráce tvůrčích týmů v divadelní instituci • 100 %
DIFA:DDML401 Projektový management v instituci či programu • 100 %
DIFA:DDML405 Marketingové komunikace • 100 %
DIFA:DDML406 Tvorba a recepce scénického artefaktu • 100 %
DIFA:DDML407 Personalistika – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDML408 Management – strategické řízení • 100 %
DIFA:DDML409 Samostatná produkce v divadle – projektová výuka • 100 %
DIFA:DDML410 Úvod do mezinárodní kulturní politiky • 100 %
DIFA:DDML411 Seminář práva I • 100 %
DIFA:DDML412 Proseminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DDML413 Pracovní psychologie • 100 %
DIFA:DDML414 Finanční řízení z hlediska účetní evidence • 100 %
DIFA:DDML415 Public Relations – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDML416 Mezinárodní divadelní festival IV – produkční praxe • 100 %
DIFA:DDML417 Kulturní a kreativní průmysly – mapování, plánování, urbánní rozvoj • 100 %
DIFA:DDML514 Veřejné zakázky a výběrová řízení • 100 %
DIFA:DDMZ402 Stáž v divadle nebo studium – praxe v zahraničí • 100 %
DIFA:DDMZ403 Seminář ke stáži,studiu,praxi • 100 %

Divadlo a výchova (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDVL403 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu I • 100 %
DIFA:DDVL404 Seminář k diplomové práci I • 100 %
DIFA:DDVL407 Teorie autorského divadla I • 100 %
DIFA:DDVL410 Management pro DaV I • 100 %
DIFA:DDVL413 Lektorská a organizační činnost na festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVL414 Teorie divadla a výchovy I • 100 %
DIFA:DDVL415 Divadelní projekt III - práce s publikem • 100 %
DIFA:DDVL416 Divadelní projekt I – herecké techniky • 100 %
DIFA:DDVL417 Vlastní projekt I • 100 %
DIFA:DDVL418 Praxe IV • 100 %
DIFA:DDVL419 Audiovizuální výchova • 100 %
DIFA:DDVL420 Divadelní projekt II - dokumentární divadlo • 100 %
DIFA:DVDLY12 Seminář k praxi IV • 100 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 54 %
DIFA:DDVLX12 Mezinárodní festival Soukání • 54 %
DIFA:DDVZX31 Studijní pobyt či pracovní stáž • 54 %
DIFA:DDVZX32 Písemná reflexe a prezentace studijního pobytu či pracovní stáže • 54 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 46 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 46 %
DIFA:DDVLX18 Divadelní projekt - krajina, místo, historie • 46 %
DIFA:DDVL408 Filozofie umění • 46 %
DIFA:DDVZ405 Režijně-dramaturgický seminář • 46 %
DIFA:DDVZ407 Teorie autorského divadla I • 46 %
DIFA:DDVZ408 Filozofie umění • 46 %
DIFA:DDVZ410 Management pro DaV I • 46 %
DIFA:DDVZ415 Divadelní projekt III - práce s publikem • 46 %
DIFA:DDVZ416 Divadelní projekt I – herecké techniky • 46 %
DIFA:DDVZ417 Vlastní projekt I • 46 %
DIFA:DDVZ418 Praxe IV • 46 %
DIFA:DDVZ419 Audiovizuální výchova • 46 %
DIFA:DDVZ420 Divadelní projekt II - dokumentární divadlo • 46 %
DIFA:DVDZY12 Seminář k praxi IV • 46 %
DIFA:DDVLX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky • 38 %
DIFA:DDVZX09 Vlastní praxe • 38 %
DIFA:DDVLX22 Organizace a realizace recitační přehlídky • 31 %
DIFA:DDVLX09 Vlastní praxe • 23 %
DIFA:DDVZX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky • 23 %
DIFA:DDVZX22 Organizace a realizace recitační přehlídky • 15 %
2. semestr
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 13 %
DIFA:DDVZX09 Vlastní praxe • 13 %
DIFA:DDVZX23 Tvorba pohybového divadla • 13 %
DIFA:DDVZ501 Diplomová práce • 13 %
DIFA:DDVZ502 Seminář k diplomové práci II • 13 %
DIFA:DDVZ503 Magisterský absolventský výkon • 13 %
DIFA:DDVZ504 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II • 13 %
DIFA:DDVZ505 Teorie divadla a výchovy II • 13 %
DIFA:DDVZ506 Management pro DaV II • 13 %
DIFA:DDVZ507 Teorie autorského divadla II • 13 %
DIFA:DDVZ508 Filozofie • 13 %
DIFA:DDVZ510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo • 13 %
DIFA:DDVZ513 Vlastní projekt II • 13 %
DIFA:DDVZ514 Praxe V • 13 %
DIFA:DVDZY13 Seminář k praxi V • 13 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DDVL501 Diplomová práce • 100 %
DIFA:DDVL503 Magisterský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DDVL507 Teorie autorského divadla II • 92 %
DIFA:DDVL513 Vlastní projekt II • 92 %
DIFA:DDVL514 Praxe V • 92 %
DIFA:DVDLY13 Seminář k praxi V • 92 %
DIFA:DDVL510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo • 85 %
DIFA:DDVZ501 Diplomová práce • 77 %
DIFA:DDVZ502 Seminář k diplomové práci II • 77 %
DIFA:DDVZ503 Magisterský absolventský výkon • 77 %
DIFA:DDVZ504 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II • 77 %
DIFA:DDVZ508 Filozofie • 77 %
DIFA:DDVZ510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo • 77 %
DIFA:DVDZY13 Seminář k praxi V • 77 %
DIFA:DDVZ505 Teorie divadla a výchovy II • 69 %
DIFA:DDVZ506 Management pro DaV II • 69 %
DIFA:DDVZ507 Teorie autorského divadla II • 69 %
DIFA:DDVZ513 Vlastní projekt II • 69 %
DIFA:DDVZ514 Praxe V • 69 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 46 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 46 %
DIFA:DDVL504 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II • 46 %
DIFA:DDVL505 Teorie divadla a výchovy II • 46 %
DIFA:DDVL508 Filozofie • 46 %
DIFA:DDVL511 Kulturní tradice světa • 46 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 31 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 31 %
4. semestr
DIFA:DDVZ505 Teorie divadla a výchovy II • 13 %
DIFA:DDVZ506 Management pro DaV II • 13 %
DIFA:DDVZ507 Teorie autorského divadla II • 13 %
DIFA:DDVZ513 Vlastní projekt II • 13 %
DIFA:DDVZ514 Praxe V • 13 %

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DRTL403 Rozhlasová dramaturgická dílna • 100 %
DIFA:DRTL406 Audiovizuální projekt III • 100 %
DIFA:DRTL409 Současná evropská rozhlasová hra • 100 %
DIFA:DATL411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I • 83 %
DIFA:DATZ411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I • 83 %
DIFA:DRTLX11 Literárně kritický seminář • 83 %
DIFA:DRTLX12 Rozhlasová režie • 83 %
DIFA:DRTL401 Dílna magisterské práce • 83 %
DIFA:DRTL402 Dílna magisterského projektu • 83 %
DIFA:DRTL408 Vývoj televizní dramatické tvorby II • 83 %
DIFA:DRTL412 Audiovizuální propaganda • 83 %
DIFA:DRTZX12 Rozhlasová režie • 83 %
DIFA:DRTZ401 Dílna magisterské práce • 83 %
DIFA:DRTZ402 Dílna magisterského projektu • 83 %
DIFA:DRTZ403 Rozhlasová dramaturgická dílna • 83 %
DIFA:DRTZ406 Audiovizuální projekt III • 83 %
DIFA:DRTZ408 Vývoj televizní dramatické tvorby II • 83 %
DIFA:DRTZ409 Současná evropská rozhlasová hra • 83 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 83 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 67 %
DIFA:DRTL309 Praktická dramaturgie • 67 %
DIFA:DRTL407 Oscarový scénář • 67 %
DIFA:DRTZX11 Literárně kritický seminář • 67 %
DIFA:DRTZ309 Praktická dramaturgie • 67 %
DIFA:DRTZ405 Současná audiovizuální dramatická tvorba • 67 %
DIFA:DRTZ412 Audiovizuální propaganda • 67 %
DIFA:DAALX40 Literárně-překladatelský seminář (NJ) • 50 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 50 %
DIFA:DAAZX40 Literárně-překladatelský seminář (NJ) • 50 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 33 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 33 %
DIFA:DAALX36 Ruština • 33 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 33 %
DIFA:DAAZX36 Ruština • 33 %
DIFA:DRTL415 Proměny literatury • 33 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 17 %
DIFA:DAALX38 Židovství v okcidentální kultuře • 17 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 17 %
DIFA:DAAZX37 Teoretické a praktické aspekty uměleckého překládání • 17 %
DIFA:DAAZX38 Židovství v okcidentální kultuře • 17 %
2. semestr
DIFA:DRTZ403 Rozhlasová dramaturgická dílna • 100 %
DIFA:DRTZ406 Audiovizuální projekt III • 100 %
DIFA:DRTZ409 Současná evropská rozhlasová hra • 100 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DRTL501 Magisterský projekt • 100 %
DIFA:DRTL502 Seminář k magisterskému projektu • 100 %
DIFA:DRTL503 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTL504 Seminář k magisterské práci • 100 %
DIFA:DRTZ501 Magisterský projekt • 92 %
DIFA:DRTZ502 Seminář k magisterskému projektu • 92 %
DIFA:DRTZ503 Magisterská diplomová práce • 92 %
DIFA:DRTZ504 Seminář k magisterské práci • 92 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 50 %
DIFA:DATL503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle II • 50 %
DIFA:DATZ503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle II • 50 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 42 %
DIFA:DABLX05 Metody filmové narace • 33 %
DIFA:DABZX05 Metody filmové narace • 33 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 17 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 17 %
4. semestr
DIFA:DRTZ503 Magisterská diplomová práce • 14 %
DIFA:DRTZ504 Seminář k magisterské práci • 14 %

Scénografie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DSCZ401 Scénografie I • 100 %
DIFA:DSCZ402 Kostým I • 100 %
DIFA:DSCZ404 Výstavnictví, design a instalace • 100 %
DIFA:DSCZ405 Scénografie TV a filmu • 100 %
DIFA:DSCZ509 Světelný koncept • 100 %
DIFA:DSDZY01 Praktický projekt v divadle • 100 %
DIFA:DSDZY02 Proseminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DSDZY03 Reflexe současné scénografie • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 100 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 100 %
DIFA:DSDZ405 Dějiny moderní scénografie I • 100 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 33 %
DIFA:DAALX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 33 %
DIFA:DAALX95 Scénická hudba • 33 %
DIFA:DAAZX31 3D grafika • 33 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 33 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design • 33 %
DIFA:DAAZX58 Současná inscenační tvorba • 33 %
DIFA:DAAZX82 Obraz a hudba • 33 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 33 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 33 %
DIFA:DSCL401 Scénografie I • 33 %
DIFA:DSCL402 Kostým I • 33 %
DIFA:DSCL404 Výstavnictví, design a instalace • 33 %
DIFA:DSCL405 Scénografie TV a filmu • 33 %
DIFA:DSCL509 Světelný koncept • 33 %
DIFA:DSDLY02 Proseminář k diplomové práci • 33 %
DIFA:DSDLY03 Reflexe současné scénografie • 33 %
DIFA:DSDLY16 Independent activities - prezentace • 33 %
DIFA:DSDL405 Dějiny moderní scénografie I • 33 %
DIFA:DSDZY10 Nové technologie a materiály • 33 %
2. semestr
DIFA:DSCZ504 Technologie projektu II • 100 %
DIFA:DSDZ507 Seminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DAAZX65 Psychologie • 50 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 50 %
DIFA:DSDZ502 Dějiny moderní scénografie II • 50 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DSDL502 Dějiny moderní scénografie II • 100 %
DIFA:DSCZ501 Scénografie II • 83 %
DIFA:DSCZ502 Kostým II • 83 %
DIFA:DSDLY01 Praktický projekt v divadle • 83 %
DIFA:DSDLY07 Mediaservery a kreativní video • 83 %
DIFA:DSDL506 Magisterská diplomová práce • 83 %
DIFA:DSDL507 Seminář k diplomové práci • 83 %
DIFA:DSDL508 Absolventský výkon • 83 %
DIFA:DSDZY07 Mediaservery a kreativní video • 83 %
DIFA:DSDZ506 Magisterská diplomová práce • 83 %
DIFA:DSDZ502 Dějiny moderní scénografie II • 67 %
DIFA:DSDZ507 Seminář k diplomové práci • 50 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 33 %
DIFA:DSCZX12 Stáž v divadle • 33 %
DIFA:DSCZ504 Technologie projektu II • 33 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 17 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 17 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 17 %
DIFA:DAAZX65 Psychologie • 17 %
DIFA:DSCLX02 Artproject - dramaturgie scénografie • 17 %
DIFA:DSCZX13 Stáž u filmu • 17 %
4. semestr
DIFA:DSCZ501 Scénografie II • 20 %
DIFA:DSCZ502 Kostým II • 20 %

Scénografie (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DSCL401 Scénografie I • 100 %
DIFA:DSCL402 Kostým I • 100 %
DIFA:DSCL404 Výstavnictví, design a instalace • 100 %
DIFA:DSCL405 Scénografie TV a filmu • 100 %
DIFA:DSCL509 Světelný koncept • 100 %
DIFA:DSCZ401 Scénografie I • 100 %
DIFA:DSCZ402 Kostým I • 100 %
DIFA:DSCZ405 Scénografie TV a filmu • 100 %
DIFA:DSCZ509 Světelný koncept • 100 %
DIFA:DSDLY02 Proseminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DSDLY03 Reflexe současné scénografie • 100 %
DIFA:DSDL405 Dějiny moderní scénografie I • 100 %
DIFA:DSDZY01 Praktický projekt v divadle • 100 %
DIFA:DSDZY02 Proseminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DSDZY03 Reflexe současné scénografie • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 100 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 100 %
DIFA:DSDZ405 Dějiny moderní scénografie I • 100 %
DIFA:DSCZ403 Technologie projektu I • 75 %
DIFA:DSCZ404 Výstavnictví, design a instalace • 75 %
DIFA:DAAZX82 Obraz a hudba • 25 %
DIFA:DSCLX02 Artproject - dramaturgie scénografie • 25 %
DIFA:DSCL106 Základy konstrukce oděvu I • 25 %
DIFA:DSCL206 Konstrukce oděvu II • 25 %
DIFA:DSCL306 Konstrukce oděvu III • 25 %
DIFA:DSCL307 Projektová dokumentace • 25 %
DIFA:DSCL403 Technologie projektu I • 25 %
DIFA:DSCZX02 Artproject - dramaturgie scénografie • 25 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 25 %
DIFA:DSCZ106 Základy konstrukce oděvu I • 25 %
DIFA:DSCZ109 Dějiny jevištní výpravy • 25 %
DIFA:DSCZ211 Audiovizuální projekt • 25 %
DIFA:DSCZ307 Projektová dokumentace • 25 %
DIFA:DSDLY10 Nové technologie a materiály • 25 %

Světelný design (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX83 Architektonický prostor • 100 %
DIFA:DSCL509 Světelný koncept • 100 %
DIFA:DSCZ509 Světelný koncept • 100 %
DIFA:DSDLY02 Proseminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DSDLY03 Reflexe současné scénografie • 100 %
DIFA:DSDLY05 Kontrolní systémy • 100 %
DIFA:DSDLY10 Nové technologie a materiály • 100 %
DIFA:DSDLY11 Světlo mimo divadelní kontext II • 100 %
DIFA:DSDLY13 Light Art • 100 %
DIFA:DSDLY15 Světelný design v tanečním a fyzickém divadle • 100 %
DIFA:DSDL401 Estetika a filosofie světla I • 100 %
DIFA:DSDL403 Konektivita • 100 %
DIFA:DSDL405 Dějiny moderní scénografie I • 100 %
DIFA:DSDZY01 Praktický projekt v divadle • 100 %
DIFA:DSDZY02 Proseminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DSDZY03 Reflexe současné scénografie • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II • 100 %
DIFA:DSDZY05 Kontrolní systémy • 100 %
DIFA:DSDZY08 Analýza scénického projektu I • 100 %
DIFA:DSDZY10 Nové technologie a materiály • 100 %
DIFA:DSDZY11 Světlo mimo divadelní kontext I • 100 %
DIFA:DSDZY13 Light Art • 100 %
DIFA:DSDZY14 Interaktivní prostředí • 100 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 100 %
DIFA:DSDZ401 Estetika a filosofie světla I • 100 %
DIFA:DSDZ405 Dějiny moderní scénografie I • 100 %
DIFA:DAALX31 3D grafika • 80 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 80 %
DIFA:DSDLX02 Pracovní stáž • 80 %
DIFA:DSDLY19 Praktický projekt II • 80 %
DIFA:DSDL410 Počítačová grafika • 80 %
DIFA:DSDZ410 Počítačová grafika • 80 %
DIFA:DSDZY19 Praktický projekt II • 60 %
DIFA:DAAZX31 3D grafika • 40 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design • 40 %
DIFA:DSDZX02 Pracovní stáž • 40 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 20 %
DIFA:DAALX26 Zvuk v dabingu • 20 %
DIFA:DAALX29 Multimediální zpracování projektů • 20 %
DIFA:DAALX30 Grafika na PC I • 20 %
DIFA:DAALX50 Světelný design • 20 %
DIFA:DAALX65 Psychologie • 20 %
DIFA:DAAZX30 Grafika na PC I • 20 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 20 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 20 %
DIFA:DSDZ411 3D grafika • 20 %
2. semestr
DIFA:DSDZY06 Kreativní programování • 100 %
DIFA:DSDZY07 Mediaservery a kreativní video • 100 %
DIFA:DSDZY09 Analýza scénického projektu II • 100 %
DIFA:DSDZY12 Světlo mimo divadelní kontext III • 100 %
DIFA:DSDZ502 Dějiny moderní scénografie II • 100 %
DIFA:DSDZ506 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DSDZ507 Seminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DSDZ516 Estetika a filozofie světla II • 100 %
DIFA:DAAZX39 Znakový jazyk • 50 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design • 50 %
DIFA:DAAZX82 Obraz a hudba • 50 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 50 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 50 %
DIFA:DSCZ208 Dějiny architektury I • 50 %
DIFA:DSCZ211 Audiovizuální projekt • 50 %
DIFA:DSCZ308 Dějiny architektury II • 50 %
DIFA:DSDZY19 Praktický projekt II • 50 %
DIFA:DSDZ411 3D grafika • 50 %
DIFA:DSDZ412 Výtvarné umění moderny a postmoderny • 50 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DSDLY01 Praktický projekt v divadle • 100 %
DIFA:DSDLY07 Mediaservery a kreativní video • 100 %
DIFA:DSDLY12 Světlo mimo divadelní kontext IV • 100 %
DIFA:DSDL502 Dějiny moderní scénografie II • 100 %
DIFA:DSDL506 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DSDL507 Seminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DSDL508 Absolventský výkon • 100 %
DIFA:DSDZY06 Kreativní programování • 67 %
DIFA:DSDZY07 Mediaservery a kreativní video • 67 %
DIFA:DSDZY09 Analýza scénického projektu II • 67 %
DIFA:DSDZY12 Světlo mimo divadelní kontext III • 67 %
DIFA:DSDZ502 Dějiny moderní scénografie II • 67 %
DIFA:DSDZ506 Magisterská diplomová práce • 67 %
DIFA:DSDZ507 Seminář k diplomové práci • 67 %
DIFA:DSDZ516 Estetika a filozofie světla II • 67 %
DIFA:DSDZ411 3D grafika • 33 %
DIFA:DAALX39 Znakový jazyk • 17 %
DIFA:DAALX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 17 %
DIFA:DAALX95 Scénická hudba • 17 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 17 %
DIFA:DAAZX39 Znakový jazyk • 17 %
DIFA:DAAZX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 17 %
DIFA:DJTL210 Zvuk v dabingu • 17 %
DIFA:DJTZ210 Zvuk v dabingu • 17 %
DIFA:DSCL208 Dějiny architektury I • 17 %
DIFA:DSCL308 Dějiny architektury II • 17 %
DIFA:DSDLY19 Praktický projekt II • 17 %
DIFA:DSDL412 Výtvarné umění moderny a postmoderny • 17 %

Výchovná dramatika Neslyšících (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DVDZX02 Audiovizuální tvorba a multimediální zpracování projektů • 100 %
DIFA:DVDZ401 Divadlo ve výchově Neslyšících • 100 %
DIFA:DVDZ402 Dramaturgická příprava inscenace • 100 %
DIFA:DVDZ403 Surdopedie • 100 %
DIFA:DVDZ404 Inscenace-projekt • 100 %
DIFA:DVDZ405 Dějiny českého divadla Neslyšících • 100 %
DIFA:DVDZ406 Reflexe a výzkum • 100 %
DIFA:DVDZ407 Rozvíjení výtvarné a komunikační kreativity • 100 %
DIFA:DVDZ408 Praxe a stáže • 100 %
DIFA:DVDZ409 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDZ410 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDZ411 Umělecké tlumočení do znakového jazyka IV • 100 %
DIFA:DVDZ412 Seminář k praxi IV • 100 %
DIFA:DVDZ414 Divadelní přehlídky • 100 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 83 %
DIFA:DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod • 83 %
DIFA:DVDLX02 Audiovizuální tvorba a multimediální zpracování projektů • 83 %
DIFA:DVDLX07 Tandemové divadlo • 83 %
DIFA:DVDL401 Divadlo ve výchově Neslyšících • 83 %
DIFA:DVDL402 Dramaturgická příprava inscenace • 83 %
DIFA:DVDL403 Surdopedie • 83 %
DIFA:DVDL404 Inscenace-projekt • 83 %
DIFA:DVDL405 Dějiny českého divadla Neslyšících • 83 %
DIFA:DVDL406 Reflexe a výzkum • 83 %
DIFA:DVDL407 Rozvíjení výtvarné a komunikační kreativity • 83 %
DIFA:DVDL408 Praxe a stáže • 83 %
DIFA:DVDL409 Znakový jazyk • 83 %
DIFA:DVDL410 Pohybové divadlo • 83 %
DIFA:DVDL411 Umělecké tlumočení do znakového jazyka IV • 83 %
DIFA:DVDL414 Divadelní přehlídky • 83 %
3. semestr
DIFA:DVDKL502 Režijně-dramaturgický seminář • 100 %
DIFA:DVDKL503 Surdopedie • 100 %
DIFA:DVDKL504 Seminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DVDKL505 Samostatný projekt DV • 100 %
DIFA:DVDKL506 Diplomová práce • 100 %
DIFA:DVDKL508 Seminář k praxi • 100 %
DIFA:DVDKL509 Praxe • 100 %
DIFA:DVDKL510 Dramaterapie • 100 %
DIFA:DVDKZ501 Divadelní projekt • 100 %
DIFA:DVDKZ502 Režijně-dramaturgický seminář • 100 %
DIFA:DVDKZ503 Surdopedie • 100 %
DIFA:DVDKZ504 Seminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DVDKZ505 Samostatný projekt DV • 100 %
DIFA:DVDKZ506 Diplomová práce • 100 %
DIFA:DVDKZ508 Seminář k praxi • 100 %
DIFA:DVDKZ509 Praxe • 100 %
DIFA:DVDKZ510 Dramaterapie • 100 %
DIFA:DVDKZ511 Psychologie dětského diváka • 100 %
DIFA:DVDKZ512 Umělecké tlumočení do znakového jazyka • 100 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 20 %

Dramatická umění (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DPHZX01 Základy vědecké práce • 100 %
DIFA:DPHZX02 Metody teatrologického výzkumu • 100 %
DIFA:DPHZX06 Psychologie • 100 %
DIFA:DPHZX08A Cizí jazyk – Angličtina I • 100 %
DIFA:DPHZ101 Doktorský seminář I • 100 %
DIFA:DPHZ102 Výzkum a obhajoba referátu o něm I • 100 %
DIFA:DPHLX02 Metody teatrologického výzkumu • 55 %
DIFA:DPHLX04 Estetika divadla a dramatu • 55 %
DIFA:DPHLX06 Psychologie • 55 %
DIFA:DPHL101 Doktorský seminář I • 55 %
DIFA:DPHL102 Výzkum a obhajoba referátu o něm I • 55 %
DIFA:DPHZX03 Metody kvalitativního výzkumu • 55 %
DIFA:DPHZX04 Estetika divadla a dramatu • 55 %
DIFA:DPHLX08A Cizí jazyk – Angličtina I • 45 %
DIFA:DPHZX05 Filozofie • 45 %
DIFA:DPHZX07 Kapitoly ze současného myšlení o divadle • 45 %
2. semestr
DIFA:DPHZX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I • 70 %
DIFA:DPHZ201 Doktorský seminář II • 70 %
DIFA:DPHZ202 Výzkum a obhajoba referátu o něm II • 70 %
DIFA:DPHZX03 Metody kvalitativního výzkumu • 45 %
DIFA:DPHZX04 Estetika divadla a dramatu • 45 %
DIFA:DPHZX05 Filozofie • 30 %
DIFA:DPHZX07 Kapitoly ze současného myšlení o divadle • 30 %
DIFA:DPHLX02 Metody teatrologického výzkumu • 25 %
DIFA:DPHLX05 Filozofie • 25 %
DIFA:DPHLX06 Psychologie • 25 %
DIFA:DPHLX08A Cizí jazyk – Angličtina I • 25 %
DIFA:DPHL101 Doktorský seminář I • 25 %
DIFA:DPHL102 Výzkum a obhajoba referátu o něm I • 25 %
DIFA:DPHZX08B Cizí jazyk – Angličtina II • 25 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DPHLX04 Estetika divadla a dramatu • 60 %
DIFA:DPHLX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I • 60 %
DIFA:DPHL201 Doktorský seminář II • 60 %
DIFA:DPHL202 Výzkum a obhajoba referátu o něm II • 53 %
4. semestr
DIFA:DPHZX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II • 67 %
DIFA:DPHZ301 Doktorský seminář III • 67 %
DIFA:DPHZ302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III • 67 %
DIFA:DPHLX05 Filozofie • 29 %
DIFA:DPHLX08B Cizí jazyk – Angličtina II • 24 %
DIFA:DPHLX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I • 24 %
DIFA:DPHL201 Doktorský seminář II • 24 %
DIFA:DPHL202 Výzkum a obhajoba referátu o něm II • 24 %
DIFA:DPHZX08 Cizí jazyk – Angličtina • 24 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DPHL301 Doktorský seminář III • 25 %
DIFA:DPHL302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III • 25 %
DIFA:DPHLX08 Cizí jazyk – Angličtina • 19 %
DIFA:DPHLX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II • 19 %
6. semestr
DIFA:DPHLX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II • 45 %
DIFA:DPHL301 Doktorský seminář III • 45 %
DIFA:DPHL302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III • 45 %
DIFA:DPHLX08 Cizí jazyk – Angličtina • 40 %
DIFA:DPHZ401 Doktorský seminář IV • 40 %
DIFA:DPHZ402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV • 40 %
4. ročník
7. semestr
DIFA:DPHL401 Doktorský seminář IV • 60 %
DIFA:DPHL402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV • 60 %
DIFA:DPHL404 Disertační práce • 40 %
DIFA:DPHLX08 Cizí jazyk – Angličtina • 20 %
8. semestr
DIFA:DPHL401 Doktorský seminář IV • 38 %
DIFA:DPHL402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV • 38 %
DIFA:DPHL404 Disertační práce • 25 %
DIFA:DPHLX05 Filozofie • 13 %
DIFA:DPHLX08 Cizí jazyk – Angličtina • 13 %

Taneční a pohybové divadlo a výchova (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
2. semestr
DIFA:DTDZY04 Kreativní pohyb a tanec • 100 %
DIFA:DTDZY05 Praxe II • 100 %
DIFA:DTDZY06 Tvůrčí dílna II • 100 %
DIFA:DTDZY15 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DTDZY16 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DTDZY17 Pedagogika III • 100 %
DIFA:DTDZY18 Vývojová psychologie • 100 %
DIFA:DTDZY19 Seminář k praxi II • 100 %
DIFA:DTDZ202 Moderní tanec s metodikou II • 100 %
DIFA:DTDZ203 Klasický tanec s metodikou II • 100 %
DIFA:DTDZ204 Lidový tanec s metodikou II • 100 %
DIFA:DTDZ205 Didaktika taneční a pohybové výchovy • 100 %
DIFA:DTDZ206 Taneční improvizace • 100 %
DIFA:DTDZ207 Dějiny tance II • 100 %
DIFA:DTDZ208 Dějiny a teorie hudby II • 100 %
DIFA:DTDZ209 Dějiny výtvarného umění • 100 %
3. semestr
DIFA:DTDLY04 Kreativní pohyb a tanec • 100 %
DIFA:DTDLY05 Praxe II • 100 %
DIFA:DTDLY15 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DTDLY16 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DTDLY17 Pedagogika IV • 100 %
DIFA:DTDLY18 Vývojová psychologie • 100 %
DIFA:DTDLY19 Seminář k praxi II • 100 %
DIFA:DTDLY21 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
DIFA:DTDLY22 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I • 100 %
DIFA:DTDL202 Moderní tanec s metodikou II • 100 %
DIFA:DTDL203 Klasický tanec s metodikou II • 100 %
DIFA:DTDL204 Lidový tanec s metodikou II • 100 %
DIFA:DTDL205 Didaktika taneční a pohybové výchovy • 100 %
DIFA:DTDL207 Dějiny tance II • 100 %
DIFA:DTDL208 Dějiny a teorie hudby II • 100 %
DIFA:DTDL209 Dějiny výtvarného umění • 100 %
DIFA:DTDL206 Taneční improvizace • 91 %
DIFA:DTDZY04 Kreativní pohyb a tanec • 82 %
DIFA:DTDZY05 Praxe II • 82 %
DIFA:DTDZY06 Tvůrčí dílna II • 82 %
DIFA:DTDZY15 Dějiny světového divadla III • 82 %
DIFA:DTDZY16 Dějiny českého divadla • 82 %
DIFA:DTDZY17 Pedagogika III • 82 %
DIFA:DTDZY18 Vývojová psychologie • 82 %
DIFA:DTDZY19 Seminář k praxi II • 82 %
DIFA:DTDZ202 Moderní tanec s metodikou II • 82 %
DIFA:DTDZ203 Klasický tanec s metodikou II • 82 %
DIFA:DTDZ204 Lidový tanec s metodikou II • 82 %
DIFA:DTDZ205 Didaktika taneční a pohybové výchovy • 82 %
DIFA:DTDZ206 Taneční improvizace • 82 %
DIFA:DTDZ207 Dějiny tance II • 82 %
DIFA:DTDZ208 Dějiny a teorie hudby II • 82 %
DIFA:DTDZ209 Dějiny výtvarného umění • 82 %
2. ročník
4. semestr
DIFA:DTDZY07 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DTDZY08 Pohybové divadlo III • 100 %
DIFA:DTDZY09 Praxe III • 100 %
DIFA:DTDZY10 Tvůrčí dílna III • 100 %
DIFA:DTDZY20 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DTDZY21 Seminář k bakalářské práci II • 100 %
DIFA:DTDZY22 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu II • 100 %
DIFA:DTDZY24 Sociální psychologie • 100 %
DIFA:DTDZ301 Klasický tanec s metodikou III • 100 %
DIFA:DTDZ303 Lidový tanec s metodikou III • 100 %
DIFA:DTDZ304 Základy choreografie • 100 %
DIFA:DTDZ305 Analýza a výběr hudební předlohy • 100 %
DIFA:DTDZ306 Kapitoly z dějin světového divadla V • 100 %
DIFA:DTDZ308 Kapitoly z dějin českého divadla V, VI • 100 %
DIFA:DTDZ309 Dějiny tance III • 100 %
DIFA:DTDZ310 Obecná didaktika a didaktika uměleckých předmětů • 100 %
DIFA:DVDZY22 Moderní tanec s metodikou III • 100 %
5. semestr
DIFA:DTDLY07 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DTDLY08 Pohybové divadlo III • 100 %
DIFA:DTDLY09 Praxe III • 100 %
DIFA:DTDLY20 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DTDLY24 Sociální psychologie • 100 %
DIFA:DTDL301 Klasický tanec s metodikou III • 100 %
DIFA:DTDL303 Lidový tanec s metodikou III • 100 %
DIFA:DTDL304 Základy choreografie • 100 %
DIFA:DTDL305 Analýza a výběr hudební předlohy • 100 %
DIFA:DTDL307 Kapitoly z dějin světového divadla VI • 100 %
DIFA:DTDL308 Kapitoly z dějin českého divadla V, VI • 100 %
DIFA:DTDL309 Dějiny tance III • 100 %
DIFA:DTDL310 Obecná didaktika a didaktika uměleckých předmětů • 100 %
DIFA:DTDZY07 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DTDZY08 Pohybové divadlo III • 100 %
DIFA:DTDZY09 Praxe III • 100 %
DIFA:DTDZY10 Tvůrčí dílna III • 100 %
DIFA:DTDZY20 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DTDZY21 Seminář k bakalářské práci II • 100 %
DIFA:DTDZY22 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu II • 100 %
DIFA:DTDZY24 Sociální psychologie • 100 %
DIFA:DTDZ301 Klasický tanec s metodikou III • 100 %
DIFA:DTDZ303 Lidový tanec s metodikou III • 100 %
DIFA:DTDZ304 Základy choreografie • 100 %
DIFA:DTDZ305 Analýza a výběr hudební předlohy • 100 %
DIFA:DTDZ306 Kapitoly z dějin světového divadla V • 100 %
DIFA:DTDZ308 Kapitoly z dějin českého divadla V, VI • 100 %
DIFA:DTDZ309 Dějiny tance III • 100 %
DIFA:DTDZ310 Obecná didaktika a didaktika uměleckých předmětů • 100 %
DIFA:DVDLY22 Moderní tanec s metodikou III • 100 %
DIFA:DVDZY22 Moderní tanec s metodikou III • 100 %

Taneční a pohybové divadlo a výchova (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
3. semestr
DIFA:DTDLY28 Magisterský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DTDLY29 Didaktika uměleckých předmětů • 100 %
DIFA:DTDLY30 Praxe V • 100 %
DIFA:DTDLY34 Diplomová práce • 100 %
DIFA:DTDLY37 Seminář k praxi V • 100 %
DIFA:DTDL500 Tanec, světlo, prostor • 100 %
DIFA:DTDL504 Taneční a pohybová výchova II • 100 %
DIFA:DTDL509 Pedagogika tance - klasický tanec II • 100 %
DIFA:DTDL510 Pedagogika tance-současný tanec II • 100 %
DIFA:DTDL511 Přesahy lidového tance • 100 %
DIFA:DTDZX01 Pohybová složka divadelní inscenace • 100 %
DIFA:DTDZY28 Magisterský absolventský výkon • 100 %