Jak byly údaje získány.

Hra na tubu (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 100 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 100 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60101TUZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185ZZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 50 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 50 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 50 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 50 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60081HZ Hlasová výchova I • 50 %
HF:H60101TUL Hra na nástroj I • 50 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 50 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 50 %
HF:H60185ZL Komorní hra I • 50 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 50 %
HF:H60305L Rozbor skladeb I • 50 %
HF:H60305Z Rozbor skladeb I • 50 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 50 %
HF:H85041Z Hra na kontrabasovou tubu (B nebo C) a cimbasso • 50 %
3. semestr
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 100 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104TUL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104TUZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 100 %
HF:H60228TU Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TUL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60246TUZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60306L Rozbor skladeb II • 100 %
HF:H60306Z Rozbor skladeb II • 100 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 100 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
2. ročník
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 67 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 67 %
HF:H60109TUZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 67 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 67 %
HF:H60231TUZ Metodika II • 67 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 67 %
HF:H60247TUZ Orchestrální party a sóla II • 67 %
HF:H60259Z Pedagogika • 67 %
HF:H60288Z Psychologie I • 67 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 67 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H50803ZZ Komorní hra III • 33 %
5. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H50803ZL Komorní hra III • 100 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109TUL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231TUL Metodika II • 100 %
HF:H60247TUL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %

Údaje byly předpočítány: 25. 9. 2021 11:17

Všechny obory fakulty