Jak byly údaje získány.

Operní režie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60045Z Dějiny vokální hudby II • 100 %
HF:H60082Z Hlasová výchova II • 100 %
HF:H60203Z Kostým I • 100 %
HF:H60242Z Dějiny operního divadla II • 100 %
HF:H60274Z Práce s hercem II • 100 %
HF:H60298Z Režie II • 100 %
HF:H60303Z Rozbor a dramaturgie oper II • 100 %
HF:H60311Z Scénografie II • 100 %
HF:H60318Z Seminář operní režie II • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60045L Dějiny vokální hudby II • 100 %
HF:H60082L Hlasová výchova II • 100 %
HF:H60203L Kostým I • 100 %
HF:H602282 Metodika I • 100 %
HF:H60242L Dějiny operního divadla II • 100 %
HF:H60274L Práce s hercem II • 100 %
HF:H60298L Režie II • 100 %
HF:H60303L Rozbor a dramaturgie oper II • 100 %
HF:H60311L Scénografie II • 100 %
HF:H60318L Seminář operní režie II • 100 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX50 Světelný design • 100 %
2. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 100 %
HF:H60047L Dějiny vokální hudby III • 100 %
HF:H60047Z Dějiny vokální hudby III • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H602312L Metodika II • 100 %
HF:H602312Z Metodika II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60300L Režie III - abs. projekt • 100 %
HF:H60300Z Režie III - abs. projekt • 100 %
HF:H60304L Rozbor a dramaturgie oper III • 100 %
HF:H60304Z Rozbor a dramaturgie oper III • 100 %
HF:H60319L Seminář operní režie III • 100 %
HF:H60319Z Seminář operní režie III • 100 %
HF:H60204Z Kostým II • 50 %
HF:H60275L Práce s hercem III • 50 %
HF:H60275Z Práce s hercem III • 50 %
HF:H60313Z Scénografie III • 50 %

Údaje byly předpočítány: 17. 4. 2021 11:17

Všechny obory fakulty