Hra na kontrabas (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60104KOL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60228KO Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HF1001L Analýza hudebních skladeb • 50 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:H70214L Procesy hudebního vydavatelství • 50 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109KOL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60109KOZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60231KOL Metodika II • 100 %
HF:H60231KOZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 100 %

Údaje byly předpočítány: 18. 3. 2023 11:21

Všechny obory fakulty