Jak byly údaje získány.

Hra na kontrabas (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101KOZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601853Z Komorní hra I • 100 %
HF:H60340Z Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 67 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 67 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 67 %
HF:H60101KOL Hra na nástroj I • 67 %
HF:H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje • 67 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 67 %
HF:H601853L Komorní hra I • 67 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 67 %
HF:H60340L Studium repertoáru s klavírem I • 67 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 67 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 67 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 67 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 33 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 33 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 33 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
2. semestr
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60104KOZ Hra na nástroj II • 50 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 50 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 50 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 50 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 50 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 50 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60104KOL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601873L Komorní hra II • 100 %
HF:H60228KO Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HF1001L Analýza hudebních skladeb • 50 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 50 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60104KOZ Hra na nástroj II • 50 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 50 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 50 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 50 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 50 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 50 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:H70214L Procesy hudebního vydavatelství • 50 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 50 %
5. semestr
HF:H60104KOZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
DIFA:DERZX03 Czech for Foreigners I • 100 %
3. ročník
6. semestr
HF:H40745L Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60109KOL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601932L Komorní hra III • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 100 %

Údaje byly předpočítány: 17. 4. 2021 11:17

Všechny obory fakulty