Jak byly údaje získány.

Hra na trubku (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H40082TBL Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60069L Filozofie umění I • 100 %
HF:H60102TBL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60152ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H602433L Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340NAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H70028 Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H40082TBZ Dějiny a literatura nástroje I • 75 %
HF:H60068Z Estetika I • 75 %
HF:H60069Z Filozofie umění I • 75 %
HF:H60102TBZ Hra na nástroj I • 75 %
HF:H60152ZZ Interpretační seminář I • 75 %
HF:H60185NZL Komorní hra I • 75 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 75 %
HF:H60340NAZ Studium repertoáru s klavírem I • 75 %
HF:H60185NZZ Komorní hra I • 50 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 25 %
2. semestr
HF:H40088TBZ Dějiny a literatura nástroje II • 75 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 75 %
HF:H60105TBZ Hra na nástroj II - abs. projekt • 75 %
HF:H60153ZZ Interpretační seminář II • 75 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 75 %
HF:H60343NAZ Studium repertoáru s klavírem II • 75 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 75 %
HF:J700033Z Jazz. inter. - hra na nástroj (trubka) • 25 %
2. ročník
3. semestr
HF:H40088TBZ Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 100 %
HF:H60105TBZ Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60153ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 100 %
HF:H60343NAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 100 %

Údaje byly předpočítány: 15. 2. 2020 11:20

Všechny obory fakulty