Jak byly údaje získány.

Hra na klarinet (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H40082KLL Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H40082KLZ Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 100 %
HF:H60069L Filozofie umění I • 100 %
HF:H60069Z Filozofie umění I • 100 %
HF:H60102KLL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60102KLZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60152ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60152ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60340NAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340NAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H70028 Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H60185NDL Komorní hra I • 67 %
HF:H60185NDZ Komorní hra I • 67 %
HF:H602433L Orchestrální hra I • 67 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 67 %
2. semestr
HF:H40088KLZ Dějiny a literatura nástroje II • 50 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 50 %
HF:H60105KLZ Hra na nástroj II - abs. projekt • 50 %
HF:H60153ZZ Interpretační seminář II • 50 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 50 %
HF:H60343NAZ Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 50 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 25 %
2. ročník
3. semestr
HF:H40088KLL Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071L Filozofie umění II • 100 %
HF:H60105KLL Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60153ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60221L Diplomová práce • 100 %
HF:H60343NAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 50 %
4. semestr
HF:H60153ZL Interpretační seminář II • 50 %
HF:H60221L Diplomová práce • 50 %

Údaje byly předpočítány: 1. 8. 2020 11:26

Všechny obory fakulty