Hra na klavír (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H40083L Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H601011L Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601641L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601851L Komorní hra I • 100 %
HF:H60352L Teorie klavírní interpretace • 100 %
HF:HF1001L Analýza hudebních skladeb • 38 %
HF:H40083Z Dějiny a literatura nástroje I • 38 %
HF:H601011Z Hra na nástroj I • 38 %
HF:H601641Z Interpretační seminář I • 38 %
HF:H601851Z Komorní hra I • 38 %
HF:H60352Z Teorie klavírní interpretace • 38 %
HF:H73022Z Informační kurz • 38 %
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 25 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 25 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 25 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 25 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 25 %
HF:H60086L Hra na cembalo I • 25 %
HF:H60086Z Hra na cembalo I • 25 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 25 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 13 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 13 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 13 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 13 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 13 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 13 %
HF:H60129L Improvizace I • 13 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 13 %
HF:H60266Z Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 13 %
HF:H62011L Soudobá klavírní literatura I • 13 %
HF:H70133L Základy jazzového klavíru III • 13 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 13 %
HF:H80046L Teorie kompozice I • 13 %
2. semestr
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 13 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 13 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 13 %
HF:H60022Z Dějiny a literatura nástroje II • 13 %
HF:H60080Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 13 %
HF:H601042Z Hra na nástroj II • 13 %
HF:H60129Z Improvizace I • 13 %
HF:H601671Z Interpretační seminář II • 13 %
HF:H601871Z Komorní hra II • 13 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60080L Historie klavírní hry a pedagogiky • 85 %
HF:H601671L Interpretační seminář II • 85 %
HF:H601871L Komorní hra II • 85 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 77 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 77 %
HF:H60022L Dějiny a literatura nástroje II • 77 %
HF:H601042L Hra na nástroj II • 77 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 54 %
HF:H60022Z Dějiny a literatura nástroje II • 54 %
HF:H60080Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 54 %
HF:H601042Z Hra na nástroj II • 54 %
HF:H601671Z Interpretační seminář II • 54 %
HF:H601871Z Komorní hra II • 54 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 23 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 15 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 15 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 15 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 15 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 15 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 15 %
4. semestr
HF:H50093Z Dějiny a literatura nástroje III • 18 %
HF:H60171A Interpretační seminář III • 18 %
HF:H60194Z Komorní hra III - abs. projekt • 18 %
HF:H60234Z Metodika klavírní hry • 18 %
HF:H60254Z Pedagogický seminář • 18 %
HF:H60259Z Pedagogika • 18 %
3. ročník
5. semestr
HF:H50093L Dějiny a literatura nástroje III • 72 %
HF:H60194L Komorní hra III - abs. projekt • 72 %
HF:H60234L Metodika klavírní hry • 72 %
HF:H60259L Pedagogika • 72 %
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 67 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 67 %
HF:H60108L Hra na nástroj III - abs. projekt • 67 %
HF:H60254L Pedagogický seminář • 67 %
HF:H60288L Psychologie II • 67 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %
HF:H60108Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 50 %
HF:H60288Z Psychologie I • 50 %
HF:H50093Z Dějiny a literatura nástroje III • 44 %
HF:H60171A Interpretační seminář III • 44 %
HF:H60194Z Komorní hra III - abs. projekt • 44 %
HF:H60234Z Metodika klavírní hry • 44 %
HF:H60254Z Pedagogický seminář • 44 %
HF:H60259Z Pedagogika • 39 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 17 %

Údaje byly předpočítány: 18. 3. 2023 11:21

Všechny obory fakulty