Piano (Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject)

1st year
1st semester
HF:H40083L History of the Instrument and its Repertory I • 100 %
HF:H40083Z History of the Instrument and its Repertory I • 100 %
HF:H601011L Instrument Playing I • 100 %
HF:H601011Z Instrument Playing I • 100 %
HF:H601641L Performing Seminar I • 100 %
HF:H601641Z Performing Seminar I • 100 %
HF:H601851L Chamber Play I • 100 %
HF:H601851Z Chamber Play I • 100 %
HF:H60352L Theory of Piano interpretation • 100 %
HF:H60352Z Theory of Piano interpretation • 100 %
HF:H73022Z Introductory course • 100 %
HF:HF1001L Analýza hudebních skladeb • 67 %
HF:HF1001Z Analysis of Music Compositions • 67 %
HF:HF1003Z Mental and Physical Training of the Musician • 67 %
HF:H51543Z Physical Training • 67 %
HF:H60086L Harpsichord Playing I • 67 %
HF:H60086Z Harpsichord Playing I • 67 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 33 %
HF:HF1013Z Rhytmical Training • 33 %
HF:H51543L Physical training • 33 %
HF:H60032L History of Music II (18th Century and 19th Century) • 33 %
HF:H60032Z History of Music II (18th Century and 19th Century) • 33 %
HF:H60266L Movement IV / (Spain dance) • 33 %
HF:H60266Z Movement IV / (Spain dance) • 33 %
HF:H75010L Interactive improvisation and harmonization • 33 %
HF:H75010Z Interactive improvisation and harmonization • 33 %
2nd semester
HF:H60080Z History of Piano play and Pedagogy • 50 %
HF:H601042Z Instrument Playing II • 50 %
HF:H601671Z Performing Seminar II • 50 %
HF:H601871Z Chamber Play II • 50 %
HF:HF1001Z Analysis of Music Compositions • 25 %
HF:HJX00AZ English • 25 %
HF:HJX00NZ German • 25 %
HF:H60022Z History of the Instrument and its Repertory II • 25 %
HF:H60129Z Improvisation I • 25 %
DIFA:DERZX03 Czech for Foreigners I • 25 %
2nd year
3rd semester
HF:HJX00AL English • 100 %
HF:H30024 Dissertation Supervision • 100 %
HF:H60022L History of the Instrument and its Repertory II • 100 %
HF:H60080L History of Piano play and Pedagogy • 100 %
HF:H601042L Instrument Playing II • 100 %
HF:H601671L Performing Seminar II • 100 %
HF:H601871L Chamber Play II • 100 %
HF:HJX00AZ English • 88 %
HF:H60022Z History of the Instrument and its Repertory II • 88 %
HF:H60080Z History of Piano play and Pedagogy • 88 %
HF:H601042Z Instrument Playing II • 88 %
HF:H601671Z Performing Seminar II • 88 %
HF:H601871Z Chamber Play II • 88 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 25 %
HF:HF1002Z Introduction in Music Therapy • 25 %
HF:H60034L History of Music III (20th century) • 25 %
HF:H60034Z History of Music III (20th century) • 25 %
HF:HF1001L Analýza hudebních skladeb • 13 %
HF:HF1003L Mental and Physical Training of the Musician • 13 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 13 %
HF:HF1013Z Rhytmical Training • 13 %
HF:HF1025L Sonicko-akordické metody v elektroakustické kompozici • 13 %
HF:HF1025Z Sonicko-akordické metody v elektroakustické kompozici • 13 %
HF:HF1504L Film music seminar • 13 %
HF:HF1505Z Theory and history of film music • 13 %
HF:HJX00NL German • 13 %
HF:HJ0017L Selected aspects of language skills (for foreigners) • 13 %
HF:HJ0017Z Selected aspects of language skills (for foreigners) • 13 %
HF:H51474L History of Popular Music • 13 %
HF:H51474Z History of Popular Music • 13 %
HF:H60032L History of Music II (18th Century and 19th Century) • 13 %
HF:H60032Z History of Music II (18th Century and 19th Century) • 13 %
HF:H60086L Harpsichord Playing I • 13 %
HF:H60086Z Harpsichord Playing I • 13 %
HF:H60087L Harpsichord Playing II • 13 %
HF:H60087Z Harpsichord Playing II • 13 %
HF:H60129L Improvisation I • 13 %
HF:H60130L Improvisation I • 13 %
HF:H60130Z Improvisation I • 13 %
HF:H60259L Teaching Methodology • 13 %
HF:H60259Z Teaching Methodology • 13 %
HF:H60265L Movement III / (baroque dance) • 13 %
HF:H60265Z Movement III / (baroque dance) • 13 %
HF:H70001L Analysis of Piano Works • 13 %
HF:H70080 Fundamentals of musical acoustics • 13 %
HF:H75010L Interactive improvisation and harmonization • 13 %
HF:H75010Z Interactive improvisation and harmonization • 13 %
DIFA:DAALX34 French • 13 %
DIFA:DAAZX34 French • 13 %
4th semester
HF:H50093Z History of the Instrument and its Repertory III • 29 %
HF:H60171A Performing Seminar III • 29 %
HF:H60194Z Chamber Play III - graduation project • 29 %
HF:H60234Z Piano Methodology • 29 %
HF:H60254Z Teaching Methodology Seminar • 29 %
HF:H60259Z Teaching Methodology • 29 %
HF:HF0394L Klavírní doprovod - zpěv • 14 %
HF:H60002Z Bachelors Dissertation • 14 %
HF:H60053 Dissertation Supervision • 14 %
HF:H60086L Harpsichord Playing I • 14 %
HF:H601042L Instrument Playing II • 14 %
HF:H60108Z Instrument Playing - graduation project III • 14 %
HF:H60129L Improvisation I • 14 %
HF:H601671L Performing Seminar II • 14 %
HF:H601871L Chamber Play II • 14 %
HF:H60288Z Psychology I • 14 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 14 %
3rd year
5th semester
HF:H50093L History of the Instrument and its Repertory III • 100 %
HF:H60002L Bachelors Dissertation • 100 %
HF:H60053A Dissertation Supervision • 100 %
HF:H60108L Instrument Playing - graduation project III • 100 %
HF:H60194L Chamber Play III - graduation project • 100 %
HF:H60234L Piano Methodology • 100 %
HF:H60254L Teaching Methodology Seminar • 100 %
HF:H60288L Psychology II • 100 %
HF:H60002Z Bachelors Dissertation • 90 %
HF:H60053 Dissertation Supervision • 90 %
HF:H60108Z Instrument Playing - graduation project III • 90 %
HF:H60259L Teaching Methodology • 90 %
HF:H60288Z Psychology I • 90 %
HF:H50093Z History of the Instrument and its Repertory III • 80 %
HF:H60171A Performing Seminar III • 80 %
HF:H60194Z Chamber Play III - graduation project • 80 %
HF:H60234Z Piano Methodology • 80 %
HF:H60254Z Teaching Methodology Seminar • 80 %
HF:H60259Z Teaching Methodology • 70 %

The information was preprocessed: 3/6/2023 11:25

All the fields of the faculty