Jak byly údaje získány.

Hra na violu (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H40086VIL Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H40086VIZ Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H60069L Filozofie umění I • 100 %
HF:H60069Z Filozofie umění I • 100 %
HF:H60102VIL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60102VIZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601654NL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601654NZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H602433L Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H6034NL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H6034NZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 50 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 50 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60068L Estetika I • 50 %
HF:H60068Z Estetika I • 50 %
HF:H601853NL Komorní hra I • 50 %
HF:H601853NZ Komorní hra I • 50 %
HF:H70028 Magisterský diplomní seminář • 50 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60023VIZ Dějiny a literatura nástroje II • 50 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 50 %
HF:H60068Z Estetika I • 50 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 50 %
HF:H60107VIZ Hra na nástroj II - abs. projekt • 50 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 50 %
HF:H6035NZ Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 50 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60023VIL Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071L Filozofie umění II • 100 %
HF:H60107VIL Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60221L Diplomová práce • 100 %
HF:H6035NL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60023VIZ Dějiny a literatura nástroje II • 50 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 50 %
HF:H60068L Estetika I • 50 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 50 %
HF:H60107VIZ Hra na nástroj II - abs. projekt • 50 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 50 %
HF:H6035NZ Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 50 %

Údaje byly předpočítány: 17. 4. 2021 11:17

Všechny obory fakulty