Jak byly údaje získány.

Hra na klavír (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H40083L Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H40083Z Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H601011L Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601011Z Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601641L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601641Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601851L Komorní hra I • 100 %
HF:H601851Z Komorní hra I • 100 %
HF:H60352L Teorie klavírní interpretace • 100 %
HF:H60352Z Teorie klavírní interpretace • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60129Z Improvizace I • 30 %
HF:HF1001L Analýza hudebních skladeb • 20 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 20 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 20 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 20 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 20 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 20 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 20 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60129L Improvizace I • 20 %
HF:H62011L Soudobá klavírní literatura I • 20 %
HF:H62011Z Soudobá klavírní literatura I • 20 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:H60022Z Dějiny a literatura nástroje II • 25 %
HF:H60080Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 25 %
HF:H601042Z Hra na nástroj II • 25 %
HF:H601671Z Interpretační seminář II • 25 %
HF:H601871Z Komorní hra II • 25 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60080L Historie klavírní hry a pedagogiky • 100 %
HF:H601671L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601871L Komorní hra II • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 93 %
HF:H60022L Dějiny a literatura nástroje II • 93 %
HF:H601042L Hra na nástroj II • 93 %
HF:H60080Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 79 %
HF:H601042Z Hra na nástroj II • 79 %
HF:H601671Z Interpretační seminář II • 79 %
HF:H601871Z Komorní hra II • 79 %
HF:H60022Z Dějiny a literatura nástroje II • 71 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 64 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 43 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 29 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 21 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 21 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 21 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 21 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 14 %
HF:H60086L Hra na cembalo I • 14 %
HF:H60086Z Hra na cembalo I • 14 %
HF:H60129L Improvizace I • 14 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 14 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 14 %
4. semestr
HF:H50093Z Dějiny a literatura nástroje III • 13 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 13 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 13 %
HF:H60108Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 13 %
HF:H60171A Interpretační seminář III • 13 %
HF:H60194Z Komorní hra III - abs. projekt • 13 %
HF:H60234Z Metodika klavírní hry • 13 %
HF:H60254Z Pedagogický seminář • 13 %
HF:H60259Z Pedagogika • 13 %
HF:H60288Z Psychologie I • 13 %
3. ročník
5. semestr
HF:H50093L Dějiny a literatura nástroje III • 100 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60108L Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60194L Komorní hra III - abs. projekt • 100 %
HF:H60234L Metodika klavírní hry • 100 %
HF:H60254L Pedagogický seminář • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H50093Z Dějiny a literatura nástroje III • 85 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 85 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 85 %
HF:H60108Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 85 %
HF:H60171A Interpretační seminář III • 85 %
HF:H60194Z Komorní hra III - abs. projekt • 85 %
HF:H60234Z Metodika klavírní hry • 85 %
HF:H60254Z Pedagogický seminář • 85 %
HF:H60259Z Pedagogika • 85 %
HF:H60288Z Psychologie I • 85 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 38 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 31 %

Údaje byly předpočítány: 1. 5. 2021 11:17

Všechny obory fakulty