Vybírat z termínů: všechny
Typ studia: všechny | bakalářské | magisterské | magisterské navazující | rigorózní řízení | doktorské | celoživotní vzdělávání | nespecifikováno
Den konání:
Štítky:

Termín

2. 2. 2022 – Jevištní technologie, -

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 10:00

Komise:
Předseda komise: doc. MgA. Blanka Chládková
Člen komise: MgA. Lucie Abou
Člen komise: Ing. Ondřej Bulva
Člen komise: MgA. Jakub Mareš
Člen komise: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
Člen komise: BcA. Jan Škubal
Člen komise: JUDr. Lenka Valová
Člen komise: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.
ADMAJT
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.