Vybírat z termínů: všechny
Typ studia: všechny | bakalářské | magisterské | magisterské navazující | rigorózní řízení | doktorské | celoživotní vzdělávání | nespecifikováno
Štítky: Vyberte štítky

Termín

31. 1. 2017 – Státní závěrečná zkouška - činoherní režie, 406

Typ studia: nespecifikováno

Komise:
Předseda komise: prof. Mgr. Petr Oslzlý
Člen komise: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Člen komise: prof. MgA. Ivo Krobot

31. 1. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadelní manažerství, 106

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. MgA. Blanka Chládková
Člen komise: MgA. Lucie Abou
Člen komise: MgA. David Lobpreis, MBA
Člen komise: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
Člen komise: JUDr. Lenka Valová
Člen komise: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

15. 5. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadlo a výchova, 03

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Silva Macková
Člen komise: MgA. Pavel Baďura, Ph.D.
Člen komise: MgA. Ondřej Klíč
Člen komise: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

5. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - RTDS, 107

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 09:30 – 16:30

Komise:
Předseda komise: prof. Mgr. Jan Gogola
Člen komise: PhDr. Pavel Aujezdský
Člen komise: prof. PhDr. Alena Blažejovská
Člen komise: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
Člen komise: Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

5. 6. 2017 – Teorie a dějiny muzikálu, 106

Typ studia: magisterské

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 17:00

Komise:
Předseda komise: Mgr. Miroslav Ondra
Člen komise: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Člen komise: MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.

6. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Dramatická výchova, 4

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Silva Macková
Člen komise: MgA. Kamila Konývková Kostřicová
Člen komise: Mgr. Magdaléna Lípová
Člen komise: Mgr. Veronika Šimková

6. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - RTDS, 107

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 09:30 – 16:00

Komise:
Předseda komise: prof. Mgr. Jan Gogola
Člen komise: PhDr. Pavel Aujezdský
Člen komise: prof. PhDr. Alena Blažejovská
Člen komise: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
Člen komise: Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

7. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadelní manažerství, 106

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 17:00

Komise:
Předseda komise: doc. MgA. Blanka Chládková
Člen komise: MgA. Lucie Abou
Člen komise: MgA. David Lobpreis, MBA
Člen komise: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
Člen komise: JUDr. Lenka Valová
Člen komise: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

8. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - ATD, 204

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 11:00

Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Petr Francán
Člen komise: MgA. Tomáš Gruna
Člen komise: Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Aleš Záboj

8. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - ATD, 204

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 14:00

Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Petr Francán
Člen komise: doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Člen komise: Jiří Vanýsek
Člen komise: Mgr. Aleš Záboj

8. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadelní manažerství, 104

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 11:30 – 12:30

Komise:
Předseda komise: doc. MgA. Blanka Chládková
Člen komise: MgA. David Lobpreis, MBA
Člen komise: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
Člen komise: JUDr. Lenka Valová
Člen komise: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

8. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadlo a výchova, 4

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Silva Macková
Člen komise: MgA. Pavel Baďura, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

8. 6. 2017 – Teorie a metody herecké tvorby, 107

Typ studia: magisterské

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 18:30

Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Igor Dostálek
Člen komise: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Člen komise: MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová

9. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Činoherní režie, 106

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 11:00 – 12:00

Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
Člen komise: prof. PhDr. Václav Cejpek
Člen komise: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

9. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadelní dramaturgie, 106

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 11:00 – 12:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Václav Cejpek
Člen komise: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Člen komise: prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

9. 6. 2017 – Teorie a dějiny muzikálu, 106

Typ studia: magisterské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 17:00

Komise:
Předseda komise: Mgr. Miroslav Ondra
Člen komise: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Člen komise: MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.

12. 6. 2017 – Dějiny světového divadla, 106

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 11:30

Poznámka:
DĚJINY SVĚTOVÉHO DIVADLA / STÁTNÍ ZKOUŠKA Pořadí studentů bylo vytvořeno podle data a hodiny přihlášení ke zkoušce v IS JAMU. Čas začátku zkoušky udává hodinu a minutu vylosování otázek a začátek přípravy studenta. Zkouška samotná začíná cca po 30 min. Celý proces potrvá tedy cca 50 – 60 min. U časového údaje jsou napsána vždy 2 jména; znamená to, že uvedení studenti se připravují nebo konají zkoušku paralelně v jednom termínu – časový údaj platí tedy pro oba studenty. Udané časy jsou přibližné. Ke zkoušce se dostavte s předstihem (přibližně 30 min.). Změna času zkoušky je možná jedině přímou domluvou s jiným studentem („prohození“ termínů). Václav Cejpek, Pavel Trtílek, Miroslav Plešák Podrobný harmonogram: https://is.jamu.cz/auth/bt/DSD_statnice/2531472/
Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Václav Cejpek
Člen komise: prof. PhDr. Miroslav Plešák
Člen komise: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

13. 6. 2017 – Dějiny českého divadla, 106

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 17:00

Komise:
Předseda komise: Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Tereza Konývková

13. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Činoherní režie + Divadelní dramaturgie, 301

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 11:30

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Člen komise: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Člen komise: doc. Břetislav Rychlík

14. 6. 2017 – Dějiny českého divadla, 106

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 15:00

Komise:
Předseda komise: Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Tereza Konývková

14. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadelní manažerství, 104

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín

Komise:
Předseda komise: doc. MgA. Blanka Chládková
Člen komise: JUDr. Lenka Valová
Člen komise: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

14. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Výchovná dramatika pro neslyšící, 201

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 14:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Veronika Broulíková
Člen komise: Mgr. Šárka Dostalová
Člen komise: MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D.
Člen komise: BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS.
Člen komise: prof. Mgr. Zoja Mikotová
Člen komise: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

15. 6. 2017 – Dějiny českého divadla, 106

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 17:00

Komise:
Předseda komise: Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Tereza Konývková

15. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Výchovná dramatika pro neslyšící, 201

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 12:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Veronika Broulíková
Člen komise: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Člen komise: MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D.
Člen komise: BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS.
Člen komise: prof. Mgr. Zoja Mikotová

16. 6. 2017 – Dějiny českého divadla, 106

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 15:00

Komise:
Předseda komise: Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Tereza Konývková

16. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Činoherní herectví, 106

Typ studia: magisterské

Komise:
Předseda komise: doc. Oxana Smilková
Člen komise: doc. Mgr. Hana Halberstadt
Člen komise: Mgr. Eva Jelínková

16. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Činoherní herectví, 104

Typ studia: magisterské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 16:30

Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Nika Brettschneiderová
Člen komise: doc. Mgr. Igor Dostálek
Člen komise: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

16. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Činoherní režie, 301

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Člen komise: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Člen komise: doc. Břetislav Rychlík

16. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Činoherní režie, 407

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Člen komise: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Člen komise: doc. Břetislav Rychlík

16. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadelní dramaturgie, 301

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Člen komise: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Člen komise: doc. Břetislav Rychlík

16. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadelní dramaturgie, 301

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Člen komise: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Člen komise: doc. Břetislav Rychlík

16. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Muzikálové herectví, herecká učebna

Typ studia: magisterské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 11:00

Komise:
Předseda komise: Mgr. Petr Štěpán
Člen komise: Mgr. Miroslav Ondra
Člen komise: doc. Ing. David Strnad

16. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Scénografie, ateliér scénografie

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 17:00

Komise:
Předseda komise: doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Pavla Beranová
Člen komise: MgA. Kateřina Bláhová
Člen komise: Mgr. Jitka Ciampi Matulová
Člen komise: doc. Mgr. Jan Štěpánek
Člen komise: prof. Mgr. Ján Zavarský

16. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Scénografie, ateliér scénografie

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 11:00

Komise:
Předseda komise: doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Pavla Beranová
Člen komise: MgA. Kateřina Bláhová
Člen komise: Mgr. Jitka Ciampi Matulová
Člen komise: doc. Mgr. Jan Štěpánek
Člen komise: prof. Mgr. Ján Zavarský

16. 6. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Světelný desing, ateliér scénografie

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 13:00

Komise:
Předseda komise: Mgr. Pavla Beranová
Člen komise: MgA. Kateřina Bláhová
Člen komise: Mgr. Jitka Ciampi Matulová
Člen komise: doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Jan Štěpánek
Člen komise: prof. Mgr. Ján Zavarský

19. 6. 2017 – Dějiny světového divadla, 106

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 12:30

Poznámka:
DĚJINY SVĚTOVÉHO DIVADLA / STÁTNÍ ZKOUŠKA Pořadí studentů bylo vytvořeno podle data a hodiny přihlášení ke zkoušce v IS JAMU. Čas začátku zkoušky udává hodinu a minutu vylosování otázek a začátek přípravy studenta. Zkouška samotná začíná cca po 30 min. Celý proces potrvá tedy cca 50 – 60 min. U časového údaje jsou napsána vždy 2 jména; znamená to, že uvedení studenti se připravují nebo konají zkoušku paralelně v jednom termínu – časový údaj platí tedy pro oba studenty. Udané časy jsou přibližné. Ke zkoušce se dostavte s předstihem (přibližně 30 min.). Změna času zkoušky je možná jedině přímou domluvou s jiným studentem („prohození“ termínů). Václav Cejpek, Pavel Trtílek, Miroslav Plešák Podrobný harmonogram: https://is.jamu.cz/auth/bt/DSD_statnice/2531472/
Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Václav Cejpek
Člen komise: prof. PhDr. Miroslav Plešák
Člen komise: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

20. 6. 2017 – Dějiny světového divadla, 106

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 13:00

Poznámka:
DĚJINY SVĚTOVÉHO DIVADLA / STÁTNÍ ZKOUŠKA Pořadí studentů bylo vytvořeno podle data a hodiny přihlášení ke zkoušce v IS JAMU. Čas začátku zkoušky udává hodinu a minutu vylosování otázek a začátek přípravy studenta. Zkouška samotná začíná cca po 30 min. Celý proces potrvá tedy cca 50 – 60 min. U časového údaje jsou napsána vždy 2 jména; znamená to, že uvedení studenti se připravují nebo konají zkoušku paralelně v jednom termínu – časový údaj platí tedy pro oba studenty. Udané časy jsou přibližné. Ke zkoušce se dostavte s předstihem (přibližně 30 min.). Změna času zkoušky je možná jedině přímou domluvou s jiným studentem („prohození“ termínů). Václav Cejpek, Pavel Trtílek, Miroslav Plešák Podrobný harmonogram: https://is.jamu.cz/auth/bt/DSD_statnice/2531472/
Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Václav Cejpek
Člen komise: prof. PhDr. Miroslav Plešák
Člen komise: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

21. 6. 2017 – Dějiny světového divadla, 106

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 13:00

Poznámka:
DĚJINY SVĚTOVÉHO DIVADLA / STÁTNÍ ZKOUŠKA Pořadí studentů bylo vytvořeno podle data a hodiny přihlášení ke zkoušce v IS JAMU. Čas začátku zkoušky udává hodinu a minutu vylosování otázek a začátek přípravy studenta. Zkouška samotná začíná cca po 30 min. Celý proces potrvá tedy cca 50 – 60 min. U časového údaje jsou napsána vždy 2 jména; znamená to, že uvedení studenti se připravují nebo konají zkoušku paralelně v jednom termínu – časový údaj platí tedy pro oba studenty. Udané časy jsou přibližné. Ke zkoušce se dostavte s předstihem (přibližně 30 min.). Změna času zkoušky je možná jedině přímou domluvou s jiným studentem („prohození“ termínů). Václav Cejpek, Pavel Trtílek, Miroslav Plešák Podrobný harmonogram: https://is.jamu.cz/auth/bt/DSD_statnice/2531472/
Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Václav Cejpek
Člen komise: prof. PhDr. Miroslav Plešák
Člen komise: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

11. 9. 2017 – Scénografie, ateliér scénografie

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 11:00 – 14:00

Komise:
Předseda komise: doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Pavla Beranová
Člen komise: MgA. Kateřina Bláhová
Člen komise: Mgr. Jitka Ciampi Matulová

12. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Činoherní režie, 106

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Václav Cejpek
Člen komise: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Člen komise: prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

12. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadelní dramaturgie, 106

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Václav Cejpek
Člen komise: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Člen komise: prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

12. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadelní manažerství, 104

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: doc. MgA. Blanka Chládková
Člen komise: MgA. Lucie Abou
Člen komise: BcA. Jan Škubal
Člen komise: JUDr. Lenka Valová
Člen komise: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

12. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Jevištní technologie, 104

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 07:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: doc. MgA. Blanka Chládková
Člen komise: MgA. Lucie Abou
Člen komise: BcA. Jan Škubal
Člen komise: JUDr. Lenka Valová
Člen komise: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

12. 9. 2017 – Teorie a dějiny muzikálu, -

Typ studia: magisterské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: Mgr. Miroslav Ondra
Člen komise: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Člen komise: MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.

13. 9. 2017 – Teorie a metody herecké tvorby, 107

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 09:00

Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Člen komise: MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová

14. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadelní manažerství, 104

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: doc. MgA. Blanka Chládková
Člen komise: MgA. Lucie Abou
Člen komise: JUDr. Lenka Valová
Člen komise: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

14. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadelní manažerství, 104

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 14:30

Komise:
Předseda komise: doc. MgA. Blanka Chládková
Člen komise: MgA. Lucie Abou
Člen komise: JUDr. Lenka Valová
Člen komise: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

14. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Muzikálové herectví, 106

Typ studia: magisterské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: Mgr. Petr Štěpán
Člen komise: Mgr. Miroslav Ondra
Člen komise: doc. Ing. David Strnad

18. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - ATD, --

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 12:00 – 16:00

Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Petr Francán

18. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - ATD, --

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 12:00 – 14:00

Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Petr Francán

18. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Činoherní herectví, 104

Typ studia: magisterské

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 12:30

Komise:
Předseda komise: doc. Oxana Smilková
Člen komise: doc. Mgr. Hana Halberstadt
Člen komise: Mgr. Eva Jelínková

18. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Činoherní herectví, 107

Typ studia: magisterské

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 12:00

Komise:
Předseda komise: prof. Mgr. Zoja Mikotová
Člen komise: doc. Mgr. Igor Dostálek
Člen komise: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

18. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Divadlo a výchova, --

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 12:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Silva Macková
Člen komise: MgA. Pavel Baďura, Ph.D.
Člen komise: MgA. Jonáš Konývka

18. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Dramatická výchova, --

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 13:00 – 14:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Silva Macková
Člen komise: MgA. Miroslav Jindra
Člen komise: MgA. Kamila Konývková Kostřicová
Člen komise: Mgr. Magdaléna Lípová

19. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Činoherní herectví, 106

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: prof. Mgr. Petr Oslzlý
Člen komise: prof. MgA. Ivo Krobot
Člen komise: doc. Ing. David Strnad

19. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Činoherní režie, 106

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Člen komise: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Člen komise: doc. Břetislav Rychlík

19. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Činoherní režie, 106

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Člen komise: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Člen komise: doc. Břetislav Rychlík

20. 9. 2017 – Dějiny českého divadla, 106

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 12:30

Komise:
Předseda komise: Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Klára Hanáková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.

20. 9. 2017 – Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, -

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 11:00 – 12:00

Komise:
Předseda komise: prof. Mgr. Jan Gogola
Člen komise: prof. PhDr. Alena Blažejovská
Člen komise: Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

21. 9. 2017 – Dějiny světového divadla, -

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 15:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Václav Cejpek
Člen komise: prof. PhDr. Miroslav Plešák
Člen komise: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

22. 9. 2017 – Dějiny světového divadla, -

Typ studia: nespecifikováno

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 15:00

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Václav Cejpek
Člen komise: prof. PhDr. Miroslav Plešák
Člen komise: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

29. 9. 2017 – Státní závěrečná zkouška - Dramatická výchova, --

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 11:30

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Silva Macková
Člen komise: MgA. Miroslav Jindra
Člen komise: MgA. Kamila Konývková Kostřicová
Člen komise: Mgr. Magdaléna Lípová
Konec výpisu
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.