Select from dates: all
Type of studies: all | Bachelor's | Master's degree programme | master's degree programme | Advanced Master's state examination | doctoral | lifelong learning | not specified
The day of the examination:
Tags:

Date

31/5/2023 – Filosofie/Dějiny umění - KDN, uč. 205

Type of studies: master's degree programme

Committee:
Board chair: doc. Mgr. Roman Novozámský
Board member: doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Board member: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Filosofie umění

31/5/2023 – Filosofie/Dějiny umění - KHP, uč. 205

Type of studies: master's degree programme

Committee:
Board chair: doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Board member: doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Board member: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Filosofie umění

31/5/2023 – Pedagogika a psychologie - KDN, uč. 205

Type of studies: Bachelor's

Committee:
Board chair: doc. Mgr. Roman Novozámský
Board member: PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Board member: MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Pedagogika a psychologie

1/6/2023 – Filosofie/Dějiny umění - KVHI, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M.
Board member: doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Board member: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Filosofie umění

1/6/2023 – Filosofie/Dějiny umění - KZP, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.
Board member: doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Board member: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Filosofie umění

1/6/2023 – KHP katedrální zkoušky a obhajoby, aula

Type of studies: master's degree programme

Committee:
Board chair: prof. MgA. Zdeněk Nováček
Board member: Mgr. Zuzana Ježková
Board member: Mgr. Vít Kouřil
Board member: MgA. Barbora Mikolášiková
Board member: doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Board member: JUDr. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
Board member: Ing. Zdeňka Vlachovská
Board member: Ing. Jana Vondráčková

1/6/2023 – Pedagogika a psychologie - KJ, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: doc. MgA. Vilém Spílka
Board member: PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Board member: MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
KJ Pedagogika a psychologie

1/6/2023 – Pedagogika a psychologie - KVHI, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M.
Board member: PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Board member: MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Pedagogika a psychologie

1/6/2023 – Pedagogika a psychologie - KZP, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: doc. MgA. Zdeněk Šmukař
Board member: PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Board member: MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Pedagogika a psychologie

2/6/2023 – Filosofie/Dějiny umění - KBN, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D.
Board member: doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Board member: Mgr. Ondřej Musil, Ph.D.
Filosofie umění

2/6/2023 – Filosofie/Dějiny umění - KKI, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Board member: doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Board member: Mgr. Ondřej Musil, Ph.D.
Filosofie umění

2/6/2023 – KHP katedrální zkoušky a obhajoby, aula

Type of studies: Bachelor's

Committee:
Board chair: prof. MgA. Zdeněk Nováček
Board member: Mgr. Vít Kouřil
Board member: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Board member: MgA. Barbora Mikolášiková
Board member: Ing. Vojtěch Müllner, Ph.D.
Board member: doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Board member: Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
Board member: JUDr. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
Board member: Mgr. Mgr. Jana Tichá Janulíková, Dip. um.
Board member: Ing. Zdeňka Vlachovská
Board member: Ing. Jana Vondráčková
KHP

2/6/2023 – Pedagogika a psychologie - KKI, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Board member: PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Board member: MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Pedagogika a psychologie

5/6/2023 – Filosofie umění - KKMT, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Board member: doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Board member: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Filosofie umění

5/6/2023 – Filosofie/Dějiny umění - KDOR, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: doc. MgA. Jakub Klecker
Board member: doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Board member: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Filosofie umění

5/6/2023 – Filosofie/Dějiny umění - KSN, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: MgA. Matěj Freml, Ph.D.
Board member: doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Board member: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Filosofie umění

5/6/2023 – KDOR - Teorie interpretace, uč. 03

Type of studies: Master's degree programme

Committee:
Board chair: prof. MgA. Kamila Klugarová
Board member: doc. Mgr.art. Ľuboš Bernáth, ArtD.
Board member: doc. MgA. Jakub Klecker
Board member: doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.
KDOR-mag.

5/6/2023 – Pedagogika a psychologie - KDOR, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: doc. MgA. Jakub Klecker
Board member: Mgr. Veronika Klempová
Board member: MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Pedagogika a psychologie

5/6/2023 – Pedagogika a psychologie - KKMT, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Board member: Mgr. Veronika Klempová
Board member: MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Pedagogika a psychologie

5/6/2023 – Pedagogika a psychologie - KSN, uč. 205

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: MgA. Matěj Freml, Ph.D.
Board member: Mgr. Veronika Klempová
Board member: MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Pedagogika a psychologie

7/6/2023 – KVHI - katedrální zkoušky a obhajoby, učebna 330

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. MgA. František Novotný
Board member: MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M.
Board member: prof. MgA. Kamila Klugarová
Board member: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Board member: prof. MgA. Zdeněk Nováček
Board member: Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D.
Board member: Mgr. Irena Troupová
KVHI

7/6/2023 – KZP - katedrální zkoušky a obhajoby, aula

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Board member: Natalia Achaladze
Board member: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Board member: doc. Mgr.art. Helena Kaupová
Board member: Mgr. szt. MVDr. Martina Macko
Board member: Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.
Board member: MgA. Ivana Pavlů, DiS.
Board member: MgA. Zdeněk Plech
Board member: Mgr. Irena Rozsypalová
Board member: Mgr. Lubomíra Sonková
Board member: doc. MgA. Zdeněk Šmukař
Board member: Mgr. Vladimíra Šmukařová
Board member: Tatiana Teslya
KZP

8/6/2023 – KJ - katedrální zkoušky a obhajoby, komorní sál

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. MgA. Martin Opršál
Board member: David Dorůžka
Board member: RNDr. Matúš Jakabčic
Board member: MgA. Jiří Levíček
Board member: Geraldine Schnyder
Board member: doc. MgA. Vilém Spílka
KJ

8/6/2023 – KKI - katedrální zkoušky a obhajoby, aula

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. MgA. Miloslav Jelínek
Board member: doc. Igor Ardašev
Board member: prof. Jiří Doležel
Board member: prof. MgA. Ivan Gajan
Board member: Mgr. Josefa Hloušková
Board member: Mgr. Eva Horáková
Board member: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Board member: doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.
Board member: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková
Board member: prof. MgA. Alena Vlasáková
Board member: MgA. Helena Weiser
KKI

9/6/2023 – KKI - katedrální zkoušky a obhajoby, učebna 112

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. MgA. Jindřich Petráš
Board member: doc. Igor Ardašev
Board member: prof. Jiří Doležel
Board member: prof. MgA. Ivan Gajan
Board member: Mgr. Josefa Hloušková
Board member: Mgr. Eva Horáková
Board member: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Board member: Pavlína Klokočníková Smutná
Board member: prof. PhDr. Miloš Schnierer
Board member: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková
Board member: prof. MgA. Alena Vlasáková

12/6/2023 – KBN - katedrální zkoušky a obhajoby, klenbový sál

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
Board member: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Board member: MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D.
Board member: prof. MgA. Martin Opršál
Board member: Kamil Slezák
Board member: MgA. Martin Švec
Board member: MgA. Radek Tomášek
KBN

12/6/2023 – KDOR - katedrální zkoušky a obhajoby, učebna 03

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. MgA. Kamila Klugarová
Board member: Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.
Board member: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD.
Board member: doc. MgA. Jakub Klecker
Board member: MgA. Mgr. Pavel Koňárek
Board member: Robert Kružík
Board member: doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D.
Board member: MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.
Board member: doc. Mgr. Emil Skoták
Board member: prof. Mgr. Jan Zbavitel
KDOR

12/6/2023 – KDOR - katedrální zkoušky a obhajoby, uč. 03

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. MgA. Kamila Klugarová
Board member: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Board member: doc. MgA. Jakub Klecker
Board member: doc. Mgr. Václav Málek
Board member: MgA. Sylva Marková, Ph.D.
Board member: MgA. Tomáš Studený, Ph.D.
Board member: doc. Alena Vaňáková
KDOR

12/6/2023 – KKMT - katedrální zkoušky a obhajoby, učebna 03

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. MgA. Kamila Klugarová
Board member: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Board member: MgA. Michal Indrák, Ph.D.
Board member: MgA. Jan Kavan, Ph.D.
Board member: prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
Board member: Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D.
Board member: prof. Martin Smolka
Board member: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.
KKMT

12/6/2023 – KSN - katedrální zkoušky a obhajoby, aula

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. Mgr. Jan Zbavitel
Board member: prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Board member: MgA. Matěj Freml, Ph.D.
Board member: prof. ArtD. Peter Michalica
Board member: MgA. Jiří Pospíchal, Ph.D.
Board member: doc. Mgr. Jan Řezníček
Board member: MgA. David Šlechta, Ph.D.
Board member: MgA. Marek Švestka, Ph.D.
Board member: MgA. Štěpán Švestka
Board member: doc. Miloš Vacek
Board member: Mgr. Pavel Wallinger
Board member: MgA. Miroslav Zicha
KSN

13/6/2023 – KDN - dřeva - katedrální zkoušky a obhajoby, aula

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Board member: doc. František Kantor
Board member: MgA. Tomáš Kraus
Board member: doc. MgA. Jaroslav Kubita
Board member: prof. Mgr. Václav Kunt
Board member: doc. Mgr. Roman Novozámský
Board member: doc. MgA. Vít Spilka
Board member: doc. MgA. Pavel Tylšar
Board member: MgA. Kristína Vaculová, Ph.D.
KDN

14/6/2023 – KDN - žestě - katedrální zkoušky a obhajoby, aula

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. Mgr. Jan Zbavitel
Board member: doc. Jan Broda
Board member: doc. Mgr. Petr Janda
Board member: doc. MgA. Robert Kozánek
Board member: MgA. Martin Novák, Ph.D.
Board member: MgA. Vojtěch Novotný
Board member: doc. Mgr. Roman Novozámský
Board member: prof. MgA. Jindřich Petráš
KDN

24/10/2023 – Dějiny umění - mimořádný termín, uč. 208 (v případě obsazenosti bude vyvěšena informace na dveřích)

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: doc. MgA. Jakub Klecker
Board member: doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Board member: Mgr. Ondřej Musil, Ph.D.
Dějiny umění

24/10/2023 – Dějiny umění - mimořádný termín, uč. 208 (v případě obsazenosti bude vyvěšena informace na dveřích)

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: MgA. Matěj Freml, Ph.D.
Board member: doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Board member: Mgr. Ondřej Musil, Ph.D.
Dějiny umění

24/10/2023 – Katedrální SZZ a obhajoby - KDN, uč. 214

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. MgA. Zdeněk Nováček
Board member: doc. Jurij Likin
Board member: doc. Mgr. Roman Novozámský
Board member: doc. MgA. Pavel Tylšar
KDN - mimořádné

24/10/2023 – Katedrální SZZ a obhajoby - KSN, uč. 216

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. MgA. Zdeněk Nováček
Board member: MgA. Matěj Freml, Ph.D.
Board member: doc. Mgr. Jan Řezníček
Board member: MgA. David Šlechta, Ph.D.
KSN - mimořádné

24/10/2023 – Katedrální SZZ a obhajoby - KVHI, uč. 330

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. Mgr. Jan Zbavitel
Board member: MgA. Vendula Galdová, DiS.
Board member: doc. MgA. Jana Goliášová
Board member: MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M.
Board member: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Board member: MgA. Marek Štryncl
KVHI mimoř.

24/10/2023 – Katedrální SZZ a obhajoby - KZP, uč. 216

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: prof. MgA. Zdeněk Nováček
Board member: Natalia Achaladze
Board member: Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.
Board member: Mgr. Lubomíra Sonková
KZP - mimořádné

24/10/2023 – Pedagogika a psychologie - mimořádný termín, uč. 208 (v případě obsazenosti bude vyvěšena informace na dveřích)

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M.
Board member: PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Board member: MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Pedagogika a psychologie

24/10/2023 – Pedagogika a psychologie - mimořádný termín, uč. 208 (v případě obsazenosti bude vyvěšena informace na dveřích)

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: doc. Mgr. Roman Novozámský
Board member: PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Board member: MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Pedagogika a psychologie

24/10/2023 – Pedagogika a psychologie - mimořádný termín, uč. 208 (v případě obsazenosti bude vyvěšena informace na dveřích)

Type of studies: not specified

Committee:
Board chair: Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.
Board member: PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Board member: MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Pedagogika a psychologie
End of listing
After logging to the IS, you can see additional information for the dates.