Date

1/6/2016 – Katedra jazzové interpretace – předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Bachelor's

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

Committee member: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Committee member: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Committee member: doc. MgA. Vilém Spílka

1/6/2016 – Katedra zpěvu – předmět Pedagogika a psychologie, na uč. 205

Type of studies: Bachelor's

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. PhDr. Jindra Bártová

Committee member: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Committee member: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Committee member: doc. MgA. Zdeněk Šmukař

2/6/2016 – Katedra klavírní interpretace – předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Bachelor's

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Jindřich Petráš

Committee member: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Committee member: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Committee member: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.

3/6/2016 – Katedra dechových nástrojů – předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Bachelor's

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Kamila Klugarová

Committee member: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Committee member: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Committee member: doc. Mgr. Roman Novozámský

6/6/2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie – předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Bachelor's

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Kamila Klugarová

Committee member: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Committee member: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Committee member: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

6/6/2016 – Katedra strunných nástrojů - předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Bachelor's

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. Mgr. Václav Kunt

Committee member: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Committee member: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Committee member: prof. MgA. Miloslav Jelínek

1/6/2016 – Katedra jazzové interpretace – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Master's degree programme

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

Committee member: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Committee member: doc. MgA. Vilém Spílka

1/6/2016 – Katedra zpěvu – předmět Filosofie umění, na uč. 205

Type of studies: Master's degree programme

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. PhDr. Jindra Bártová

Committee member: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Committee member: doc. MgA. Zdeněk Šmukař

2/6/2016 – Katedra klavírní interpretace – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Master's degree programme

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Jindřich Petráš

Committee member: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.

Committee member: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

2/6/2016 – Katedra varhanní a historické interpretace - Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Master's degree programme

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Jindřich Petráš

Committee member: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Committee member: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

3/6/2016 – Katedra bicích nástrojů – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Master's degree programme

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Committee member: prof. MgA. Martin Opršál

Committee member: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

3/6/2016 – Katedra dechových nástrojů – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Master's degree programme

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Kamila Klugarová

Committee member: doc. Mgr. Roman Novozámský

Committee member: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

3/6/2016 – Katedra hudební produkce – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Master's degree programme

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. Jozef Podhoranský

Committee member: doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.

Committee member: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

6/6/2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Master's degree programme

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Kamila Klugarová

Committee member: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

Committee member: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

6/6/2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Master's degree programme

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. PhDr. Jindra Bártová

Committee member: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

Committee member: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

6/6/2016 – Katedra strunných nástrojů – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Type of studies: Master's degree programme

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. Mgr. Václav Kunt

Committee member: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Committee member: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

7/6/2016 – Katedra dechových nástrojů (KDN) - žesťové nástroje, aula

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Kamila Klugarová

Committee member: doc. Jan Broda

Committee member: Mgr.art. Pavel Bureš

Committee member: Mgr. Petr Janda, OA

Committee member: MgA. Vojtěch Novotný

Committee member: doc. Mgr. Roman Novozámský

Committee member: prof. MgA. Jindřich Petráš

Committee member: MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D.

7/6/2016 – Katedra jazzové interpretace (JI), komorní sál

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

Committee member: Mgr. Rostislav Fraš

Committee member: RNDr. Matúš Jakabčic

Committee member: MgA. Vít Křišťan

Committee member: Mgr. Jan Přibil, DiS.

Committee member: Jiří Slavík

Committee member: doc. MgA. Vilém Spílka

8/6/2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie (KKDOR), uč. 03

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. PhDr. Jindra Bártová

Committee member: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

Committee member: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.

Committee member: doc. Mgr. Václav Málek

Committee member: MgA. Sylva Marková, Ph.D.

Committee member: MgA. Tomáš Studený, Ph.D.

Committee member: doc. Alena Vaňákova

9/6/2016 – Katedra dechových nástrojů (KDN) - dřevěné nástroje, aula, cca od 17 h uč. 214

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Kamila Klugarová

Committee member: doc. František Kantor

Committee member: MgA. Jaroslav Kubita

Committee member: prof. Mgr. Václav Kunt

Committee member: doc. Jurij Likin

Committee member: doc. Mgr. Roman Novozámský

Committee member: prof. Mgr. Milan Polák

Committee member: doc. MgA. Vít Spilka

9/6/2016 – Katedra klavírní interpretace (KKI), uč. 112

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Jindřich Petráš

Committee member: prof. Jiří Doležel

Committee member: prof. MgA. Ivan Gajan

Committee member: Mgr. Josefa Hloušková

Committee member: Mgr. Eva Horáková

Committee member: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.

Committee member: MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.

Committee member: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková

Committee member: doc. Mgr. Daniela Velebová

Committee member: prof. MgA. Alena Vlasáková

Committee member: Mgr. Helena Weiser

10/6/2016 – Katedra hudební produkce (KHP), uč. 03

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. Jozef Podhoranský

Committee member: PhDr. Vladimír Hřebíček

Committee member: Mgr. Vít Kouřil

Committee member: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.

Committee member: doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.

Committee member: PhDr. Iva Šmídová

Committee member: Mgr. Mgr. Jana Tichá Janulíková, Dip. um.

Committee member: Ing. Jana Vondráčková

10/6/2016 – Katedra klavírní interpretace (KKI), uč. 112

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Jindřich Petráš

Committee member: prof. Jiří Doležel

Committee member: Mgr. Josefa Hloušková

Committee member: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.

Committee member: Pavlína Klokočníková

Committee member: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková

Committee member: doc. Mgr. Daniela Velebová

Committee member: prof. MgA. Alena Vlasáková

10/6/2016 – Katedra zpěvu (KZP), aula

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. PhDr. Jindra Bártová

Committee member: doc. Mgr. Marta Beňačková

Committee member: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.

Committee member: doc. Jaroslava Janská

Committee member: doc. Mgr.art. Helena Kaupová

Committee member: Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.

Committee member: MgA. Blanka Morávková

Committee member: Mgr. Jaromír Novotný

Committee member: MgA. Zdeněk Plech

Committee member: Natalia Romanová-Achaladze

Committee member: doc. MgA. Zdeněk Šmukař

Committee member: Tatiana Teslya

13/6/2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie (KKDOR), uč. 03

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem. Poznámka ke složení komise - Mgr. V. Chmelová pouze pro obor Kompozice
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Kamila Klugarová

Committee member: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

Committee member: doc. Mgr. Richard Fajnor

Committee member: prof. PhDr. Leoš Faltus

Committee member: Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.

Committee member: MgA. Jan Kavan, Ph.D.

Committee member: prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Committee member: doc. Martin Smolka

Committee member: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.

13/6/2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie (KKDOR), uč. 03

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Kamila Klugarová

Committee member: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

Committee member: prof. Rostislav Hališka

Committee member: Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.

Committee member: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD.

Committee member: MgA. Jakub Klecker

Committee member: MgA. Mgr. Pavel Koňárek

Committee member: Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D.

Committee member: doc. Josef Pančík

Committee member: doc. Mgr. Emil Skoták

Committee member: prof. Mgr. Jan Zbavitel

13/6/2016 – Katedra strunných nástrojů (KSN), uč. 112

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. Mgr. Václav Kunt

Committee member: MgA. Matěj Freml, Ph.D.

Committee member: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Committee member: doc. MgA. Bohuslav Matoušek

Committee member: prof. ArtD. Peter Michalica

Committee member: Mgr. Pavel Suk

Committee member: doc. Miloš Vacek

Committee member: Mgr. Pavel Wallinger

13/6/2016 – Katedra strunných nástrojů (KSN), uč. 112

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. Mgr. Václav Kunt

Committee member: doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

Committee member: MgA. Matěj Freml, Ph.D.

Committee member: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Committee member: prof. Martin Mysliveček

14/6/2016 – Katedra bicích nástrojů (KBN), aula

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Committee member: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

Committee member: prof. MgA. Martin Opršál

Committee member: Kamil Slezák

Committee member: MgA. Radek Tomášek

14/6/2016 – Katedra strunných nástrojů (KSN), aula

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. Mgr. Václav Kunt

Committee member: MgA. Matěj Freml, Ph.D.

Committee member: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Committee member: prof. Jozef Podhoranský

Committee member: doc. Mgr. Jan Řezníček

Committee member: MgA. David Šlechta, Ph.D.

Committee member: MgA. Marek Švestka, Ph.D.

Committee member: MgA. Miroslav Zicha

14/6/2016 – Katedra varhanní a historické interpretace (KVHI), uč. 330

Type of studies: not specified

Note:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Committee:

Committee chairman: prof. MgA. Jindřich Petráš

Committee member: MgA. Pavel Černý

Committee member: MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA

Committee member: prof. MgA. Kamila Klugarová

Committee member: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.

Committee member: prof. MgA. Zdeněk Nováček

Committee member: Michaela Šikulová Ambrosi, Ph.D., MMus

Committee member: Mgr. Irena Troupová

Committee member: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

End of listing
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.