Termín

1. 6. 2016 – Katedra jazzové interpretace – předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Člen komise: doc. MgA. Vilém Spílka

1. 6. 2016 – Katedra zpěvu – předmět Pedagogika a psychologie, na uč. 205

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Jindra Bártová

Člen komise: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Člen komise: doc. MgA. Zdeněk Šmukař

2. 6. 2016 – Katedra klavírní interpretace – předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Jindřich Petráš

Člen komise: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Člen komise: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.

3. 6. 2016 – Katedra dechových nástrojů – předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová

Člen komise: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Roman Novozámský

6. 6. 2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie – předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová

Člen komise: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

6. 6. 2016 – Katedra strunných nástrojů - předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. Mgr. Václav Kunt

Člen komise: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Člen komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek

1. 6. 2016 – Katedra jazzové interpretace – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Člen komise: doc. MgA. Vilém Spílka

1. 6. 2016 – Katedra zpěvu – předmět Filosofie umění, na uč. 205

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Jindra Bártová

Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Člen komise: doc. MgA. Zdeněk Šmukař

2. 6. 2016 – Katedra klavírní interpretace – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Jindřich Petráš

Člen komise: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

2. 6. 2016 – Katedra varhanní a historické interpretace - Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Jindřich Petráš

Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Člen komise: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

3. 6. 2016 – Katedra bicích nástrojů – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Člen komise: prof. MgA. Martin Opršál

Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

3. 6. 2016 – Katedra dechových nástrojů – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová

Člen komise: doc. Mgr. Roman Novozámský

Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

3. 6. 2016 – Katedra hudební produkce – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. Jozef Podhoranský

Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Člen komise: doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.

6. 6. 2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová

Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

6. 6. 2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Jindra Bártová

Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

6. 6. 2016 – Katedra strunných nástrojů – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. Mgr. Václav Kunt

Člen komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

7. 6. 2016 – Katedra dechových nástrojů (KDN) - žesťové nástroje, aula

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová

Člen komise: doc. Jan Broda

Člen komise: Mgr.art. Pavel Bureš

Člen komise: Mgr. Petr Janda, OA

Člen komise: MgA. Vojtěch Novotný

Člen komise: doc. Mgr. Roman Novozámský

Člen komise: prof. MgA. Jindřich Petráš

Člen komise: MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D.

7. 6. 2016 – Katedra jazzové interpretace (JI), komorní sál

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Rostislav Fraš

Člen komise: RNDr. Matúš Jakabčic

Člen komise: MgA. Vít Křišťan

Člen komise: Mgr. Jan Přibil, DiS.

Člen komise: Jiří Slavík

Člen komise: doc. MgA. Vilém Spílka

8. 6. 2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie (KKDOR), uč. 03

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Jindra Bártová

Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Václav Málek

Člen komise: MgA. Sylva Marková, Ph.D.

Člen komise: MgA. Tomáš Studený, Ph.D.

Člen komise: doc. Alena Vaňákova

9. 6. 2016 – Katedra dechových nástrojů (KDN) - dřevěné nástroje, aula, cca od 17 h uč. 214

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová

Člen komise: doc. František Kantor

Člen komise: MgA. Jaroslav Kubita

Člen komise: prof. Mgr. Václav Kunt

Člen komise: doc. Jurij Likin

Člen komise: doc. Mgr. Roman Novozámský

Člen komise: prof. Mgr. Milan Polák

Člen komise: doc. MgA. Vít Spilka

9. 6. 2016 – Katedra klavírní interpretace (KKI), uč. 112

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Jindřich Petráš

Člen komise: prof. Jiří Doležel

Člen komise: prof. MgA. Ivan Gajan

Člen komise: Mgr. Josefa Hloušková

Člen komise: Mgr. Eva Horáková

Člen komise: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.

Člen komise: MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková

Člen komise: doc. Mgr. Daniela Velebová

Člen komise: prof. MgA. Alena Vlasáková

Člen komise: Mgr. Helena Weiser

10. 6. 2016 – Katedra hudební produkce (KHP), uč. 03

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. Jozef Podhoranský

Člen komise: PhDr. Vladimír Hřebíček

Člen komise: Mgr. Vít Kouřil

Člen komise: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.

Člen komise: doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Iva Šmídová

Člen komise: Mgr. Mgr. Jana Tichá Janulíková, Dip. um.

Člen komise: Ing. Jana Vondráčková

10. 6. 2016 – Katedra klavírní interpretace (KKI), uč. 112

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Jindřich Petráš

Člen komise: prof. Jiří Doležel

Člen komise: Mgr. Josefa Hloušková

Člen komise: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.

Člen komise: Pavlína Klokočníková

Člen komise: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková

Člen komise: doc. Mgr. Daniela Velebová

Člen komise: prof. MgA. Alena Vlasáková

10. 6. 2016 – Katedra zpěvu (KZP), aula

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Jindra Bártová

Člen komise: doc. Mgr. Marta Beňačková

Člen komise: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.

Člen komise: doc. Jaroslava Janská

Člen komise: doc. Mgr.art. Helena Kaupová

Člen komise: Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.

Člen komise: MgA. Blanka Morávková

Člen komise: Mgr. Jaromír Novotný

Člen komise: MgA. Zdeněk Plech

Člen komise: Natalia Romanová-Achaladze

Člen komise: doc. MgA. Zdeněk Šmukař

Člen komise: Tatiana Teslya

13. 6. 2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie (KKDOR), uč. 03

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem. Poznámka ke složení komise - Mgr. V. Chmelová pouze pro obor Kompozice
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová

Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Richard Fajnor

Člen komise: prof. PhDr. Leoš Faltus

Člen komise: Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.

Člen komise: MgA. Jan Kavan, Ph.D.

Člen komise: prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Člen komise: doc. Martin Smolka

Člen komise: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.

13. 6. 2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie (KKDOR), uč. 03

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová

Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

Člen komise: prof. Rostislav Hališka

Člen komise: Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.

Člen komise: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD.

Člen komise: MgA. Jakub Klecker

Člen komise: MgA. Mgr. Pavel Koňárek

Člen komise: Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D.

Člen komise: doc. Josef Pančík

Člen komise: doc. Mgr. Emil Skoták

Člen komise: prof. Mgr. Jan Zbavitel

13. 6. 2016 – Katedra strunných nástrojů (KSN), uč. 112

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. Mgr. Václav Kunt

Člen komise: MgA. Matěj Freml, Ph.D.

Člen komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Člen komise: doc. MgA. Bohuslav Matoušek

Člen komise: prof. ArtD. Peter Michalica

Člen komise: Mgr. Pavel Suk

Člen komise: doc. Miloš Vacek

Člen komise: Mgr. Pavel Wallinger

13. 6. 2016 – Katedra strunných nástrojů (KSN), uč. 112

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. Mgr. Václav Kunt

Člen komise: doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

Člen komise: MgA. Matěj Freml, Ph.D.

Člen komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Člen komise: prof. Martin Mysliveček

14. 6. 2016 – Katedra bicích nástrojů (KBN), aula

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

Člen komise: prof. MgA. Martin Opršál

Člen komise: Kamil Slezák

Člen komise: MgA. Radek Tomášek

14. 6. 2016 – Katedra strunných nástrojů (KSN), aula

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. Mgr. Václav Kunt

Člen komise: MgA. Matěj Freml, Ph.D.

Člen komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Člen komise: prof. Jozef Podhoranský

Člen komise: doc. Mgr. Jan Řezníček

Člen komise: MgA. David Šlechta, Ph.D.

Člen komise: MgA. Marek Švestka, Ph.D.

Člen komise: MgA. Miroslav Zicha

14. 6. 2016 – Katedra varhanní a historické interpretace (KVHI), uč. 330

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:

Předseda komise: prof. MgA. Jindřich Petráš

Člen komise: MgA. Pavel Černý

Člen komise: MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D.

Člen komise: prof. MgA. Kamila Klugarová

Člen komise: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.

Člen komise: prof. MgA. Zdeněk Nováček

Člen komise: Michaela Šikulová Ambrosi, Ph.D., MMus

Člen komise: Mgr. Irena Troupová

Člen komise: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

Konec výpisu
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.